Artikler

Valg av ulike væskeanalyser fra varme- og kjøleanlegg
Valg av ulike væskeanalyser fra varme- og kjøleanlegg
juni 2023

Det finnes flere typer analyser man kan gjøre av væsken fra lukkede varmeanlegg eller kjøleanlegg. Forskjellige utfordri...

Drikkevanns­­­forskriften
Drikkevanns­­­forskriften
januar 2023

Formålet med drikkevannsforskriften er å beskytte menneskers helse. Dette gjøres ved å stille krav om sikker levering av...

Biocidforskriften
Biocidforskriften
januar 2023

I Norge reguleres bruken av biocider av Forskriften om biocider også kallet Biocidforskriften som er EUs biocidforordnin...

Internkontrollforskriften
Internkontrollforskriften
januar 2023

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) har som formål å ...

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstue
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstue
januar 2023

Forskriften om badeanlegg, bassengbad og badstue har som formål å sikre optimal helse og hygiene for brukerne av offentl...

TEK17 - Byggteknisk forskrift og krav til legionellasikring
TEK17 - Byggteknisk forskrift og krav til legionellasikring
januar 2023

Byggteknisk forskrift (TEK 17) stiller tekniske krav til byggverk. Forskriften fastsetter de minstekravene som må være o...

Biofilm i gulvvarmekretser
Biofilm i gulvvarmekretser
desember 2022

På grunn av de gunstige vekstforholdene i lavtemperaturanlegg, slik som gulvvarmekretser, er de ofte svært utsatt for ba...

Black water november
Black water november
november 2022

Sort vann skyldes magnetitt og kan føre til en rekke problemer i ditt anlegg Introduksjonsvideo over gir en kort forklar...

Vannprøvetaking og analyse fra lukkede energianlegg
Vannprøvetaking og analyse fra lukkede energianlegg
november 2022

Vann eller frostvæske har viktige funksjoner som energibærere i alle lukkede væskebårne energianlegg. Komponentene i anl...

Sort vann i energianlegget
Sort vann i energianlegget
november 2022

Sort vann i energianlegget? Når man tar en vannprøve fra et varme- eller kjøleanlegg kan man noen ganger oppleve at vann...