Artikler

Et år med Nasjonal Veileder: Refleksjoner og Innvirkning
Et år med Nasjonal Veileder: Refleksjoner og Innvirkning
januar 2024

For ett år siden markerte publiseringen av den nasjonale veilederen for vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg e...

Kompa: Pionerer i Vannbehandling og Energieffektivitet
Kompa: Pionerer i Vannbehandling og Energieffektivitet
januar 2024

Kompa er en kunnskapsbedrift som revolusjonerer hvordan vi tenker på vannkvalitet og energieffektivitet i varme- og kjøl...

Kompa: Kort bedriftspresentasjon
Kompa: Kort bedriftspresentasjon
januar 2024

Velkommen til Kompa – en kunnskapsbedrift hvor engasjement, høy faglig integritet og produktuavhengig rådgivning står i ...

Best i klassen på vannbehandling
Best i klassen på vannbehandling
januar 2024

Rogaland er Norges fjerde største fylke målt i folketall og Rogaland fylkeskommune forvalter betydelige mengder bygg og ...

Hvem er Kompa og hva gjør vi?
Hvem er Kompa og hva gjør vi?
januar 2024

Kompa er en kunnskapsbedrift med en produktuavhengig tilnærming til rådgivning. Vi består av entusiastiske medarbeidere ...

Fordelene med Kompaskolens fagfokuserte kurs
Fordelene med Kompaskolens fagfokuserte kurs
januar 2024

Kompaskolen tilbyr en unik opplæringsopplevelse som skiller seg markant fra tradisjonelle kurs. Våre kurs er utformet me...

FDV, SD og Inspektor
FDV, SD og Inspektor
januar 2024

De fleste bygg har i dag kanskje både SD og FDV løsninger. Disse dekker ulike behov, men hvordan passer Inspektor inn me...

Optimal drift ved Vågen Videregående Skole
Optimal drift ved Vågen Videregående Skole
januar 2024

Arild Todnem er driftsleder ved Vågen videregående skole i Sandnes i Rogaland, hvor han er i et team med tre kolleger og...

Veileder­presentasjon for Rør­entrepenørene Norge
Veileder­presentasjon for Rør­entrepenørene Norge
januar 2024

Nylig ble det avholdt et faglig arrangement i regi av Rørentreprenørene Norge ved Hurdalssjøen Hotell. Maria Råken er en...