Artikler

Endelig publisert: Nasjonal veileder for vannbehandling
Endelig publisert: Nasjonal veileder for vannbehandling
april 2023

Standard Norge har i dag publisert den nye nasjonal veileder for vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg: Veiledn...

Taksonomi "score”
Taksonomi "score”
mars 2023

Den dagen norske eiendomsaktører søker å avdekke sin taksonomiscore så er det kanskje fristende å håpe at dette er ett t...

VVS Norge med satsning på kompetanse­heving
VVS Norge med satsning på kompetanse­heving
mars 2023

Kompa samarbeider med VVS Norge for å styrke kompetansen innen vannbehandlingskontroll og legionellakontroll blant deres...

Eiwa AS - dedikerte partnere
Eiwa AS - dedikerte partnere
mars 2023

Eiwa AS, en av Haugalandets mest anerkjente rørleggerbedrifter, har gjennom sitt partnerskap med Kompa, styrket sin posi...

SN/K 033 Bygningers varme- og kjøleanlegg
SN/K 033 Bygningers varme- og kjøleanlegg
februar 2023

Innen de mange komiteene som utgjør ryggraden i Standard Norge, står SN/K 33, den tekniske komiteen for bygningers varme...

Bakgrunn for Kompas deltakelse i Europeisk Standard
Bakgrunn for Kompas deltakelse i Europeisk Standard
februar 2023

I høsten 2019 tok norske eksperter et avgjørende skritt mot å klargjøre og standardisere praksis for vannbehandling i lu...

Standardisering: Hjertet av global samhandling og kvalitet
Standardisering: Hjertet av global samhandling og kvalitet
februar 2023

I en verden preget av teknologisk fremgang og globalisering, står standardiseringsarbeidet som en bærebjelke for kvalite...

Bransjen er klar for nasjonal veileder
Bransjen er klar for nasjonal veileder
februar 2023

Bransjen har lenge ventet på en nasjonal veileder som forklarer hvordan vannbehandling bør installeres, driftes og håndt...

Varmen tilbake i klasserommene på Hallagerbakken skole
Varmen tilbake i klasserommene på Hallagerbakken skole
januar 2023

Hallagerbakken Skole har fått varmen tilbake i klasserommene, etter at Kompa har utført vannbehandlingskontroll ved skol...

Lokal ekspertise, landsdekkende nettverk
Lokal ekspertise, landsdekkende nettverk
desember 2022

I en tid hvor tilgjengelighet og lokal forståelse står sentralt, styrker Kompa sin tilstedeværelse gjennom et omfattende...