OM
OSS

HVEM ER VI?

Kompa AS er en produktuavhengig rådgivende bedrift som leverer løsninger på problemstillinger innen VVS bransjen som krever kvalitet og tillit i kontekster hvor kundene våre opplever risiko, teknisk avanserte, miljømessig og regulatorisk utfordringer.

Vår rolle i slike situasjoner er å gi faglige, gjennomarbeidede analyser og rådgiving – noe som igjen setter høye krav om tillit til vår ekspertise. 


Vi definerer oss selv som et uavhengig rådgivnings- og risikostyringsselskap. Med risikostyring mener vi enten arbeidet med å overvåke systemer, produkter eller  prosesser for å avdekke om de fungerer effektivt og i henhold til intensjon, eller rådgivning i forhold til utbedringer og driftseffektiviseringer.

Trygghet er ikke bare en tjeneste, men også den  grunnleggende verdien som skapes som et resultat av at tjenestene vi leverer til våre kunder; det være seg  sertifisering, tredjepartskontroll, inspeksjon, rådgivende

eller digitale løsninger, er forankret i uavhengig faglig ekspertise og lang erfaring.

Det kommende året vil Inspektor, vår digitale løsning for tekniske inspeksjoner, modnes fra eksperimentell anvendelse til storskala utbredelse. En digital tilnærming til tekniske inspeksjoner vil medføre at stadig mer komplekse og tilkoblede systemer flytter risikoutfordringer for kunden. Dette krever en ny tilnærming til sikkerhet, noe Kompa AS setter først, og benytter som selve fundamentet for vår digitale utvikling.
 

Kompa AS sin ekspertise har aldri vært mer aktuell, og i årene som kommer har vi fokus på å styrke vår kjernekompetanse slik at vi kan fortsette arbeidet med å levere visjonen om Kompa AS som den foretrukne uavhengige rådgivningspartneren for VVS bransjen.

Property Tech Application.png
 

MØT
TEAMET VÅRT

Z72_7616_pp.jpg

MER OM

LASSE

 Lasse kommer fra stillingen som økonomisjef i Eika Gruppen AS med tidligere bakgrunn fra management consulting og utvikling av selskaper i tidligfase. Han har erfaring med blant annet forretningsutvikling, strategi, virksomhetstyring og utvikling av IT organisasjoner.

LASSE TØNSBERG

SIVILØKONOM
 

DAGLIG LEDER

 

+47 932 33 595

LinkedIn

+47 971 90 819

Van Ha Portrett 09.2021 Crop 10_8.jpg

MER OM

VAN HA

Van Ha er utdannet Cand.scient i kjemi fra UIB. Han har siden år 2000 jobbet med vannbehandling, legionellakontroll og kjemikaliehåndtering både onshore og offshore. I 2005 var han med å stifte selskapet Norkjemi som i 2013 ble solgt til nederlandske Kiwa. Van Ha har solid erfaring som kursholder innen vannbehandling, og har gjennom yrkeskarrieren hovedsakelig jobbet som produktsjef, produkt- og forretningsutvikler. 

VAN HA DOAN

CAND.SCIENT KJEMI
 

SENIORRÅDGIVER
PRODUKTUVTIKLER


 

+47 915 92 826

Maria Portrett - 06.10.2021 Crop.jpg

MER OM

MARIA

Maria er utdannet kjemiingeniør og sivilingeniør innen miljøteknologi. Maria er ansvarlig for Kompa Analysesenteret, og spesialiserer seg innen fagområdene vannbehandling og legionellakontroll. Hun sitter i den europeiske arbeidsgruppen TC-228 WG1 for standarder for lukkede varme- og kjøleanlegg. 

MARIA RÅKEN

SIVILINGENIØR MILJØTEKNOLOGI/KJEMI

SENIORRÅDGIVER

REGIONSANSVARLIG
SØR- OG VESTLANDET

+47 911 14 820

Portrett Hanne Skiri
Hanne Portrett 2 Crop.jpg

MER OM

HANNE

Hanne er utdannet Dr.scient i biologi fra NTNU. Hun har siden 2006 jobbet med vannbehandling og legionellakontroll i flere selskaper. Hanne har gjennom disse årene opparbeidet seg kompetanse innen produkt- og tjenesteutvikling, digitaliseringsprosesser, innovasjonsprosjekter, rådgivning og kursvirksomhet. 

HANNE T. SKIRI

DR.SCIENT BIOLOGI

SENIORRÅDGIVER

REGIONSANSVARLIG
MIDT- OG NORD-NORGE

+47 932 33 595

LinkedIn

+47 481 73 713

Helene Portrett 09.2021 Crop 10_8.jpg

MER OM

HELENE

Helene er utdannet kjemiingeniør og sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi, med fordypning i analytisk kjemi ved NTNU. Hun har skrevet bacheloroppgave om desinfeksjonsmiddel i bassengvann, og masteroppgave om rensing av tungmetaller i forurenset tunnelvaskevann. Helene har ansvar for analyserapporter, og spesialiserer seg innen fagområdene vannbehandling og legionellakontroll. 

HELENE S. KOWOLLIK

SIVILINGENIØR KJEMI 
 

FAGKONSULENT
KURSKOORDINATOR

+47 909 90 026