Ressurser

Snarveier

 

 

Fremgangsmåte for prøvetaking

Gå igjennom prosedyre før du gjennomfører prøvetaking

 

Bestillingsskjema

Dette skal følge med ved innlevering av vannprøver til analyse for Legionella og drikkevann
Bestillingsskjema for drikkevannsanalyser
Drikkevannsanalyse
Bestillingsskjema for legionellaanalyser kjøletårn og luftskrubbere (urene prøver)
Legionellaanalyser kjøletårn og luftskrubbere (urene prøver)
Bestillingsskjema for legionellaanalyser dusjanlegg (rene prøver)
Legionellaanalyser dusjanlegg (rene prøver)

 

Innlevering av væskeprøver

Når du har gjennomført prøvetaking skal du sende inn prøvene til analyse

Levering

Lever prøvene selv til ditt nærmeste Eurofins innleveringssted

Innsending

Du kan benytte Posten sine tjenester for innsending av væskeprøver

Budservice

Eurofins tilbyr budservice til utvalgte områder. Se om du kan benytte denne løsningen

fagkunnskap

Nyhetsbrev
for faginteresserte

Fagkunnskap

Aktuelle fagartikler

Konsekvenser av manglende vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg

Med stadig økende fokus på bærekraft, energieffektivitet og miljøvennlige løsninger, er vedlikehold og drift av varme- og kjøleanlegg i eksisterende...

70% av ekspansjonskar mangler årlig serviceavtale

I en travel driftshverdag kan det være lett å overse viktige detaljer, spesielt når det kommer til vedlikehold av utstyr som ofte blir tatt for gitt....

Intervju med Maria Råken - en drivkraft bak den nye nasjonale veilederen

Den nye nasjonale veilederen for vannbehandling er nå tilgjengelig, og den forventes å bli et viktig verktøy for å sikre optimal drift av varme- og...