Kunnskap gir trygghet

Vårt tverrfaglig team har lang erfaring og  inngående kunnskap om gjeldende standarder, forskrifter og tekniske krav

Vi identifiserer tiltak for optimal drift av tekniske anlegg, økt energieffektivitet og behovet for nye løsninger

Som en uavhengig tredjepart deltar vi i prosjekter for å sikre kvalitet og objektiv vurdering av resultater

Fagkunnskap gir trygghet

Kunnskap gir trygghet

Fagkunnskap gir trygghet
Vårt tverrfaglig team har lang erfaring og  inngående kunnskap om gjeldende standarder, forskrifter og tekniske krav

Vi identifiserer tiltak for optimal drift av tekniske anlegg, økt energieffektivitet og behovet for nye løsninger

Som en uavhengig tredjepart deltar vi i prosjekter for å sikre kvalitet og objektiv vurdering av resultater

Rådgivning og prosjektledelse

Digitalisering av bransjen

Vi arbeider for å utvikle avanserte tekniske løsninger for å bidra til driftsoptimalisering og energieffektivisering av bygg og anlegg

Gjennom vårt Forsknings & Utviklingsarbeid utvikler vi digitale verktøy som gir innsikt i egne anlegg, driftsforbedringer og samtidig reduserer energibruk og miljøpåvirkning fra bygg

Dette er en del av vår strategi for å redusere vår påvirkning på miljøet og nå målet om en bærekraftig fremtid

 

Digitalisering av bransjen

Digitalisering av bransjen

Digitalisering av bransjen
Vi arbeider for å utvikle avanserte tekniske løsninger for å bidra til driftsoptimalisering og energieffektivisering av bygg og anlegg

Gjennom vårt Forsknings & Utviklingsarbeid utvikler vi digitale verktøy som gir innsikt i egne anlegg, driftsforbedringer og samtidig reduserer energibruk og miljøpåvirkning fra bygg

Dette er en del av vår strategi for å redusere vår påvirkning på miljøet og nå målet om en bærekraftig fremtid

Opplæring

Kunnskaps­overføring

Fagmiljøet hos Kompa består av fagspesialister med tverrfaglig bakgrunn fra blant annet kjemi, miljøteknologi og biologi

Vi har lang erfaring innen VVS-faglige problemstillinger og inngående fagkunnskap. Gjennom Kompaskolen gjennomfører vi regelmessig kompetanseheving innen funksjon, drift og vedlikehold av VVS-tekniske systemer

Vi tilbyr også kurspakker med sertifisering innenfor fagområdene våre

Kunnskaps­overføring

Opplæring
Fagmiljøet hos Kompa består av fagspesialister med tverrfaglig bakgrunn fra blant annet kjemi, miljøteknologi og biologi

Vi har lang erfaring innen VVS-faglige problemstillinger og inngående fagkunnskap. Gjennom Kompaskolen gjennomfører vi regelmessig kompetanseheving innen funksjon, drift og vedlikehold av VVS-tekniske systemer

Vi tilbyr også kurspakker med sertifisering innenfor fagområdene våre


Nyhetsbrev

for faginteresserte


Vi holder våre følgere oppdatert med faginnsikt

Fagkunnskap

Intervju med Maria Råken - en drivkraft bak den nye nasjonale veilederen

Den nye nasjonale veilederen for vannbehandling er nå tilgjengelig, og den forventes å bli et...

Endelig publisert: Nasjonal veileder for vannbehandling

Standard Norge har i dag publisert den nye nasjonal veileder for vannbehandling i lukkede varme- og...

Regions­kontoret i Stavanger flytter til ARK-bygget

Kompas Stavanger-avdeling har flyttet inn i det nye og innovative ARK-bygget på Åsen i Stavanger....