Uavhengig rådgivning

Våre fageksperter kan tilby faglig veiledning uten å være bundet til spesifikke produkter eller leverandører

Vi finner de mest optimale løsningene for ditt anlegg, enten det er å forebygge problemer eller å feilsøke og vurdere allerede eksisterende utfordringer

Faglig veiledning

Avvikshåndtering ved legionellafunn

Ved funn av Legionella tilbyr vi grundig assistanse i å utforme en detaljert prosjektplan. Dette inkluderer oppfølging av avviket og nøye dokumentasjon i etterkant for å sikre at alle tiltak er adekvate og effektive

Identifisering og utredning

I komplekse situasjoner utfører vi befaringer og gjennomgår anlegget for å identifisere mulige årsaker til legionellautbrudd. Vår ekspertise hjelper til med å avdekke og adressere de underliggende problemene

Valg av vannbehandlingsprogram

Gitt det store utvalget av vannbehandlingsprodukter og teknologier i markedet, tilbyr vi objektiv rådgivning for å hjelpe deg med å velge den mest effektive løsningen for dine bygg

Tredjepartskontroll

For å verifisere effektiviteten av dine vannbehandlingsmetoder mot Legionella, tilbyr vi uavhengig gjennomgang og vurdering. Dette sikrer at dine forebyggende tiltak er adekvate og fungerer som forventet

Kravspesifikasjon

Som byggherre er du ansvarlig for at bygg, enten nye eller nyrenoverte, er sikret mot Legionella. Våre rådgivere hjelper til med å utarbeide kravspesifikasjoner som integrerer legionellapreventive tiltak fra planleggingsfasen

Bedriftsinterne kurs

Vi tilbyr skreddersydd opplæring for involverte parter, som driftspersonell og driftsteknikere. Vårt mål er å sikre at alle har nødvendig kunnskap og ferdigheter for effektivt å håndtere og forebygge legionellarisiko

Uavhengig rådgivning innen Legionella

Faglig veiledning

Uavhengig rådgivning innen Legionella
Avvikshåndtering ved legionellafunn

Ved funn av Legionella tilbyr vi grundig assistanse i å utforme en detaljert prosjektplan. Dette inkluderer oppfølging av avviket og nøye dokumentasjon i etterkant for å sikre at alle tiltak er adekvate og effektive

Identifisering og utredning

I komplekse situasjoner utfører vi befaringer og gjennomgår anlegget for å identifisere mulige årsaker til legionellautbrudd. Vår ekspertise hjelper til med å avdekke og adressere de underliggende problemene

Valg av vannbehandlingsprogram

Gitt det store utvalget av vannbehandlingsprodukter og teknologier i markedet, tilbyr vi objektiv rådgivning for å hjelpe deg med å velge den mest effektive løsningen for dine bygg

Tredjepartskontroll

For å verifisere effektiviteten av dine vannbehandlingsmetoder mot Legionella, tilbyr vi uavhengig gjennomgang og vurdering. Dette sikrer at dine forebyggende tiltak er adekvate og fungerer som forventet

Kravspesifikasjon

Som byggherre er du ansvarlig for at bygg, enten nye eller nyrenoverte, er sikret mot Legionella. Våre rådgivere hjelper til med å utarbeide kravspesifikasjoner som integrerer legionellapreventive tiltak fra planleggingsfasen

Bedriftsinterne kurs

Vi tilbyr skreddersydd opplæring for involverte parter, som driftspersonell og driftsteknikere. Vårt mål er å sikre at alle har nødvendig kunnskap og ferdigheter for effektivt å håndtere og forebygge legionellarisiko

Kvalitetssikret fagkompetanse innen legionellakontroll

Kvalitetssikring

Vår ekspertise sikrer at du tar velinformerte beslutninger som vil bidra til forsvarlig drift av dine bygg

Kvalitetssikring

Kvalitetssikret fagkompetanse innen legionellakontroll
Vår ekspertise sikrer at du tar velinformerte beslutninger som vil bidra til forsvarlig drift av dine bygg

Våre fageksperter

Hanne Skiri

Hanne T. Skiri
Dr.Scient biologi
Seniorrådgiver

Elin Håberg

Elin Håberg
M.Sc. bioteknologi
Fagrådgiver

Van Ha Doan

Van Ha Doan
 Cand.Scient kjemi
Seniorrådgiver

Helene Kowollik 2Helene Kowollik
Sivilingeniør kjemi
Fagrådgiver

 

Nyhetsbrev

for faginteresserte

Fagkunnskap

Statsbygg og Kompa: Et samarbeid med Legionella i fokus

Statsbygg, en ledende eiendomsaktør, og Kompa, eksperter på Legionella og vannbehandling, har...

Kampen mot Legionella: Olav Høviks historie

Olav Høviks historie er en påminnelse om de alvorlige helsemessige konsekvensene som kan oppstå...

Kompetanse­heving innen legionella­kontroll

Legionellakontroll og kompetanseheving gjennom spennende kurs med vår fagekspert Hanne Therese...