Statsbygg, en ledende eiendomsaktør, og Kompa, eksperter på Legionella og vannbehandling, har sammen utviklet en modell for kunnskapsdeling og forebygging av Legionella. Deres samarbeid viser hvordan kunnskap og kompetanse kan styrke drift og vedlikehold av bygg.

Proaktivt arbeid og kunnskapsdeling

Helge Fischer fra Statsbygg og Hanne T. Skiri fra Kompa reflekterer over arbeidet med Legionella. Fischer, driftsleder i Statsbygg Midt Norge, understreker viktigheten av å være ledende innen byggforvaltning: "Vi ønsker å være ledende... og det er godt at vårt arbeide med Legionella allerede nå kan anses som ledende."

Statsbygg har lagt ned betydelig innsats i å utvikle intern ekspertise på Legionella, med et team som har opparbeidet seg solid kompetanse gjennom kurs hos Kompa og årelang erfaring. "En ekstra bonus er at når vi selv reiser rundt for å kartlegge byggene våre, så blir vi godt kjent med både driftere og eiendommene," deler Fischer.

Standardisert og sikker drift

Statsbygg håndterer en rekke bygg med ulike bruksområder, og jobber målrettet for å standardisere arbeidet med Legionella i alle byggene. De har utarbeidet en felles strategi som dekker alt arbeid med Legionella, sikrer en enhetlig tilnærming og opprettholder høy sikkerhet i alle deres eiendommer.

Erfaringsutveksling og kontinuerlig læring

Hanne T. Skiri, fagansvarlig for Legionella i Kompa, påpeker at arbeidet med Legionella kan være utfordrende og rutinepreget, men nødvendig for å opprettholde sikkerheten. "Vi som er eksperter på Legionella lærer også mye av å se hvordan våre kunder utfører dette i det daglige," sier Skiri, og bekrefter viktigheten av å dele erfaringer og beste praksiser.

Kompa legger vekt på å utdanne sine kunder til å bli selvstendige eksperter innen Legionellaforebygging, en visjon som har materialisert seg i samarbeidet med Statsbygg. Skiri uttrykker tilfredshet med at Statsbygg nå kan utføre kontroller og behandlinger selv, med Kompa som en støttende partner.

Kunnskapsoverføring

Statsbygg og Kompa viser hvordan samarbeid, kunnskapsoverføring og dedikasjon til standardisering og forebygging kan føre til sikrere og mer effektive byggdriftsprosesser. Vår felles innsats gir et eksempel på hvordan kunnskap og ekspertise kan brukes til å forbedre byggforvaltning og drift og sikre byggenes integritet og brukernes sikkerhet.

Relaterte artikler

VVS Norge med satsning på kompetanse­heving
VVS Norge med satsning på kompetanse­heving
18 mars, 2023

Kompa samarbeider med VVS Norge for å styrke kompetansen innen vannbehandlingskontroll og legionellakontroll blant deres...

Joachim Wiig Pettersen: En aktiv mann med ambisjoner i Kompa
Joachim Wiig Pettersen: En aktiv mann med ambisjoner i Kompa
16 august, 2023

Joachim Wiig Pettersen, 32 år, er et friskt og nytt ansikt her hos Kompa, hvor han nylig har tiltrådt rollen som Partner...

Best i klassen på vannbehandling
Best i klassen på vannbehandling
26 januar, 2024

Rogaland er Norges fjerde største fylke målt i folketall og Rogaland fylkeskommune forvalter betydelige mengder bygg og ...