Bestill
prøveutstyr

Bestill prøveflasker, returesker og etiketter til ønsket adresse

Rådgivning og prosjektledelse

Bestill prøveflasker, returesker og etiketter til ønsket adresse

Innsending

Se ulike metoder for innlevering av væskeprøver

Tryg og rent forbruksvann

Rent vann er en viktig ressurs
Rent vann er en av de viktigste ressursene vi har og rent drikkevann, og vann fritt for Legionella er også viktig for folkehelsen

​Rene og bakteriefrie anlegg er også en forutsetning for trygg matproduksjon, slik som i oppdrettsnæringen, slakterier eller annen næringsmiddelindustri

Kompas fageksperter har bred kompetanse innen kjemi, miljø og biologi og har lang erfaring innen vannkvalitetskontroll. Vi kan derfor hjelpe deg med å identifisere kvaliteten på drikkevannet ditt og gi deg anbefalinger for forbedring i kvalitet

Trygt og rent forbruksvann

Rent vann er en av de viktigste ressursene vi har og rent drikkevann, og vann fritt for Legionella er også viktig for folkehelsen

​Rene og bakteriefrie anlegg er også en forutsetning for trygg matproduksjon, slik som i oppdrettsnæringen, slakterier eller annen næringsmiddelindustri

Kompas fageksperter har bred kompetanse innen kjemi, miljø og biologi og har lang erfaring innen vannkvalitetskontroll. Vi kan derfor hjelpe deg med å identifisere kvaliteten på drikkevannet ditt og gi deg anbefalinger for forbedring i kvalitet

Rent vann er en viktig ressurs

La oss hjelpe deg

Med hjelp fra våre erfarne fageksperter kan du enkelt få kartlagt tilstanden til ditt drikkevann

Når du har sendt inn henvendelsen, vil en av våre rådgivere kontakte deg med et uforpliktende løsningsforslag

Få et uforpliktende tilbud

Snarveier

Prøveutstyr

Bestill utstyr til drikkevannskontroll

Prosedyre

Fremgangsmåte for prøvetaking

Skjema

Bestillingsskjema ved analyse av vannprøver

Innlevering

Alternativer for innlevering

Prøveutstyr

Bestill utstyr til drikkevannskontroll

Prosedyre

Fremgangsmåte for prøvetaking

Skjema

Bestillingsskjema ved analyse av vannprøver

Innlevering

Alternativer for innlevering


Nyhetsbrev

for faginteresserte


Vi holder våre følgere oppdatert med faginnsikt

Fagkunnskap

Sertifiseringsprogram

Kompaskolen lanserer nå et nyetablert sertifiseringsprogram, spesielt rettet mot fagfolk innen VVS...

En digitalisert løsning for legionellakontroll

Bygget ditt har behov for legionellakontroll, men du er lei av å gå igjennom bunker med dokumenter?...

Legionellakontroll - dine plikter som byggeier

Legionellakontroll er avgjørende for å sikre helsen til alle brukere av et bygg, og ivareta...