Uavhengig rådgivning

Mange bygg kan oppleve kortere eller lengre tid med urenheter i drikkevannet

Dette kan for eksempel skyldes at drikkevannskilden ikke er optimal, det pågår vedlikeholdsarbeid på ledningsnettet eller det kan skyldes eldre tilførselsledninger av dårlig kvalitet

Slike situasjoner kan føre til problemer i byggets interne vannfordelingsnett og dermed behov for avvikshåndtering

Faglig veiledning

Vi står klar til å veilede deg gjennom prøvetakingen og tolke analysene av ditt forbruksvann

I en drikkevannskontroll analyseres viktige kjemiske, fysiske og biologiske parametere, og resultatene vurderes opp mot kravene i Drikkevannsforskriften

Dersom vi finner avvik fra anbefalte verdier kan Kompas fageksperter bidra i avdekking av både årsak og løsninger for å sikre deg og ditt bygg rent og trygt drikkevann

Uavhengig rådgivning innen drikkevann

Faglig veiledning

Uavhengig rådgivning innen drikkevann
Vi står klar til å veilede deg gjennom prøvetakingen og tolke analysene av ditt forbruksvann

I en drikkevannskontroll analyseres viktige kjemiske, fysiske og biologiske parametere, og resultatene vurderes opp mot kravene i Drikkevannsforskriften

Dersom vi finner avvik fra anbefalte verdier kan Kompas fageksperter bidra i avdekking av både årsak og løsninger for å sikre deg og ditt bygg rent og trygt drikkevann

Kvalitetssikret fagkompetanse innen drikkevannsanalyse

Kvalitetssikring

Med vår hjelp kan du forvente å ta skreddersydde valg som passer perfekt til dine spesifikke behov, uten påvirkning fra noen leverandører

Kvalitetssikring

Kvalitetssikret fagkompetanse innen drikkevannsanalyse
Med vår hjelp kan du forvente å ta skreddersydde valg som passer perfekt til dine spesifikke behov, uten påvirkning fra noen leverandører

Våre fageksperter

Maria Råken

Maria Råken
Siv.ing. miljøtek.
Seniorrådgiver

Hanne Skiri

Hanne T. Skiri
Dr.Scient biologi
Seniorrådgiver

Van Ha Doan

Van Ha Doan
 Cand.Scient kjemi
Seniorrådgiver

Helene Kowollik 2Helene Kowollik
Sivilingeniør kjemi
Fagrådgiver

 

Nyhetsbrev

for faginteresserte

Fagkunnskap

Drikkevanns­­­forskriften

Formålet med drikkevannsforskriften er å beskytte menneskers helse. Dette gjøres ved å stille krav...

Vannkvalitetsanalyse - mikrobiologi

For å sikre helse og funksjonalitet i lukkede energianlegg er det avgjørende å overvåke og...

Inntaksvannet i Norge

Inntaksvannet i Norge Over 90% av inntaksvannet i Norge kommer fra overflatevannkilder, slik som...