Gjør et kunnskapssøk

  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.
Kunnskapsdeling

Kunnskaps­deling

Kunnskap er en viktig nøkkel for å lykkes med god drift av tekniske anlegg

Vårt mål er å heve kunnskapsnivået til bransjen slik at rørleggere og driftsteknikere kan gjenkjenne avvik og begynnende problemer slik at tiltak kan iverksettes før det er for sent

Vi mener at alle som jobber med prosjektering, drift eller vedlikehold av bygg og VVS installasjoner skal kunne få en best mulig forståelse for faget sitt.
Dette er kunnskap vi har, og
som vi ønsker å dele!
 

Van Ha Doan
Seniorrådgiver, Kompa AS

Van Ha Doan - Seniorrådgiver Kompa AS

Nyhetsbrev

for faginteresserte

Fagartikler

Intervjue med Torstein Hofvind - Ett år med den Nasjonale veilederen for vannbehandling

Ett år etter lanseringen av den nasjonale veilederen for vannbehandling i lukkede energianlegg,...

Et år med Nasjonal Veileder: Refleksjoner og Innvirkning

For ett år siden markerte publiseringen av den nasjonale veilederen for vannbehandling i lukkede...

Kompa: Pionerer i Vannbehandling og Energieffektivitet

Kompa er en kunnskapsbedrift som revolusjonerer hvordan vi tenker på vannkvalitet og...