Søk i kunnskapsdatabasen

  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Vi mener at alle som jobber med prosjektering, drift eller vedlikehold av bygg og VVS installasjoner skal kunne få en best mulig forståelse for faget sitt.

Dette er kunnskap vi har, og
som vi ønsker å dele!
 

Van Ha Doan
Seniorrådgiver, Kompa AS

Van Ha Alfaset-1
fagkunnskap

Nyhetsbrev
for faginteresserte

Fagkunnskap

Aktuelle fagartikler

Konsekvenser av manglende vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg

Med stadig økende fokus på bærekraft, energieffektivitet og miljøvennlige løsninger, er vedlikehold og drift av varme- og kjøleanlegg i eksisterende...

70% av ekspansjonskar mangler årlig serviceavtale

I en travel driftshverdag kan det være lett å overse viktige detaljer, spesielt når det kommer til vedlikehold av utstyr som ofte blir tatt for gitt....

Intervju med Maria Råken - en drivkraft bak den nye nasjonale veilederen

Den nye nasjonale veilederen for vannbehandling er nå tilgjengelig, og den forventes å bli et viktig verktøy for å sikre optimal drift av varme- og...