Fagkunnskap fra Kompa

Vi mener at alle som jobber med prosjektering, drift eller vedlikehold av bygg og VVS installasjoner skal kunne få en best mulig forståelse for faget sitt. 
Dette er kunnskap vi har, og som vi ønsker å dele!

Van Ha Doan
Seniorrådgiver, Kompa AS

Van Ha Doan
Vannbehandling
Legionella
Aktuelt
Kundeperspektiv

Utvalgte tema


Nyhetsbrev

for faginteresserte


Vi holder våre følgere oppdatert med faginnsikt