Europeiske krav til vannbehandling 

Van Ha Doan og Maria Råken
På oppdrag fra Standard Norge leder to av Kompa's fageksperter arbeidet med å fremme retningslinjer for vannbehandling i Europeiske standarder

Maria Råken og Van Ha Doan er våre fremste fageksperter innen væskekvalitet i lukkede energisystemer og er Norges bidrag til den europeiske arbeidsgruppen TC 228 WG1

Europeiske krav til vannbehandling 

På oppdrag fra Standard Norge leder to av Kompa's fageksperter arbeidet med å fremme retningslinjer for vannbehandling i Europeiske standarder

Maria Råken og Van Ha Doan er våre fremste fageksperter innen væskekvalitet i lukkede energisystemer og er Norges bidrag til den europeiske arbeidsgruppen TC 228 WG1

Van Ha Doan og Maria Råken
Maria Råken Cavaj

Vår jobb er å utarbeide krav om vannbehandling som kan fungere for hele Europa, og som er mer presist enn hva som har vært definert tidligere

Målet med arbeidet er at bransjen nå skal få felles spilleregler å forholde seg til, og at flere anleggseiere skal se verdien av å innføre et vannbehandlingsprogram - og ikke minst følge opp programmet i ettertid. Vi ser altfor ofte kostbare driftsproblemer som kunne vært unngått med tydelige standarder

Maria Råken
Seniorrådgiver, Kompa AS

Et velkjent problem

AdobeStock_506838792-1
Eiendomsbransjen har lenge hatt fokus på energieffektivisering av energianlegg i bygninger

For VVS-bransjen har det vært velkjent at driftsproblemer, høyt energiforbruk og redusert levetid på komponenter i mange tilfeller kan spores tilbake til dårlig vannkvalitet og manglende vannbehandling

Til tross for dette har ingen eksisterende standarder inkludert vannbehandling på en tilfredsstillende måte. Derfor har bransjen selv i flere år fokusert på å øke kunnskapen om vannbehandlingens betydning i slike systemer

Et velkjent problem

Eiendomsbransjen har lenge hatt fokus på energieffektivisering av energianlegg i bygninger

For VVS-bransjen har det vært velkjent at driftsproblemer, høyt energiforbruk og redusert levetid på komponenter i mange tilfeller kan spores tilbake til dårlig vannkvalitet og manglende vannbehandling

Til tross for dette har ingen eksisterende standarder inkludert vannbehandling på en tilfredsstillende måte. Derfor har bransjen selv i flere år fokusert på å øke kunnskapen om vannbehandlingens betydning i slike systemer

AdobeStock_506838792-1
NemiTek
NemiTek, tidligere kjent som VVS-foreningen, er en fremtredende bransjeforening innen VVS-bransjen, og med over 4 000 medlemmer er de en viktig ressurs innen VVS, energi og miljøteknikk i Norge

NemiTek er en fremtredende bransjeforening innen VVS-bransjen, og med over 4 000 medlemmer er de en viktig ressurs innen VVS, energi og miljøteknikk i Norge

Med de utfordringene bransjen har stått ovenfor i form av manglende krav og utydelige retningslinjer knyttet til energieffektivisering og vannbehandling i energianlegg, har NemiTek vært en viktig aktør som tidlig satte fokus på dette

NemiTek

Gjennom seminarer, workshops, og publikasjoner, har NemiTek aktivt arbeidet for å utdanne og informere sine medlemmer innen VVS-relaterte temaer

Tilbakemeldinger fra Nemiteks medlemmer tyder på en samstemt bransje som ønsker en felles standard for vannbehandling. Det vil bidra til å heve kvaliteten på vannbehandlingen i energianlegg og sikre like konkurransevilkår for alle aktører i bransjen

NemiTek
NemiTek, tidligere kjent som VVS-foreningen, er en fremtredende bransjeforening innen VVS-bransjen, og med over 4 000 medlemmer er de en viktig ressurs innen VVS, energi og miljøteknikk i Norge

NemiTek er en fremtredende bransjeforening innen VVS-bransjen, og med over 4 000 medlemmer er de en viktig ressurs innen VVS, energi og miljøteknikk i Norge

Med de utfordringene bransjen har stått ovenfor i form av manglende krav og utydelige retningslinjer knyttet til energieffektivisering og vannbehandling i energianlegg, har NemiTek vært en viktig aktør som tidlig satte fokus på dette

Gjennom seminarer, workshops, og publikasjoner, har NemiTek aktivt arbeidet for å utdanne og informere sine medlemmer innen VVS-relaterte temaer

Tilbakemeldinger fra Nemiteks medlemmer tyder på en samstemt bransje som ønsker en felles standard for vannbehandling. Det vil bidra til å heve kvaliteten på vannbehandlingen i energianlegg og sikre like konkurransevilkår for alle aktører i bransjen

NemiTek
Uten standardiserte krav til vannbehandling er det opp til hver enkelt leverandør å avgjøre hva som er gode eller mindre gode løsninger
Uten standardiserte krav til vannbehandling utelates dette ved prosjektering og igangsettelse. Det risikeres dermed korrosjon allerede i første periode av anleggets levetid -hvilket igjen medfører kostbare reparasjoner for kunden
Uten en nasjonal standard kan leverandørene benytte egne standarder når de leverer og kvalitetssikrer egne installasjoner

Felles standarder

AdobeStock_466835722-1
En felles standard for vannbehandling er nødvendig for å dekke behovet til norske aktører som arbeider med varme- og kjølesystemer i bygg

Standard Norge så behovet for å etablere felles standarder for vannbehandling i forbindelse med utarbeidelsen av den nye Europeiske Standarden for "Design av vannbaserte kjølesystemer" (EN 17671). De ønsket å fremme forslaget på europeisk nivå for å unngå at fremtidige europeiske krav ville overstyre en nasjonal standard

Gjennom samarbeidet i den europeiske arbeidsgruppen TC 228 WG1, ledet av Maria Råken og Van Ha Doan, ble det mulig å påvirke utviklingen av den nye standarden og sikre at den tok hensyn til behovene til norske aktører

Felles standarder

En felles standard for vannbehandling er nødvendig for å dekke behovet til norske aktører som arbeider med varme- og kjølesystemer i bygg

Standard Norge så behovet for å etablere felles standarder for vannbehandling i forbindelse med utarbeidelsen av den nye Europeiske Standarden for "Design av vannbaserte kjølesystemer" (EN 17671). De ønsket å fremme forslaget på europeisk nivå for å unngå at fremtidige europeiske krav ville overstyre en nasjonal standard

Gjennom samarbeidet i den europeiske arbeidsgruppen TC 228 WG1, ledet av Maria Råken og Van Ha Doan, ble det mulig å påvirke utviklingen av den nye standarden og sikre at den tok hensyn til behovene til norske aktører

AdobeStock_466835722-1

En unik mulighet

Samstemt bransje
Etter at Maria og Van Ha gav sine innspill til krav om væskekvalitet til EN 17671 ble det også tydelig at dette burde legges ved når EN12828 og EN14336 skal revideres

Ved å inkludere krav til væskekvalitet i alle tre standardene, vil man også sikre at det blir enklere for både bransjen og kundene å forholde seg til kravene og standardene

Resultatet av innsatsen har blitt tydelig og dette har vært en viktig prosess for å sikre bedre drift og vedlikehold av energisystemer, samt økt energieffektivitet og levetid på anleggene

Samstemt bransje

En unik mulighet

Etter at Maria og Van Ha gav sine innspill til krav om væskekvalitet til EN 17671 ble det også tydelig at dette burde legges ved når EN12828 og EN14336 skal revideres

Ved å inkludere krav til væskekvalitet i alle tre standardene, vil man også sikre at det blir enklere for både bransjen og kundene å forholde seg til kravene og standardene

Resultatet av innsatsen har blitt tydelig og dette har vært en viktig prosess for å sikre bedre drift og vedlikehold av energisystemer, samt økt energieffektivitet og levetid på anleggene

Standard Norge

Standard Norge er Norges medlem i CEN og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. Organisasjonen skal sikrer at norske interesser blir ivaretatt når standarder utarbeides internasjonalt

CEN

CEN Comitè européen de normalisation, er en felleseuropeisk standardiseringsorganisasjon som per i dag består av 34 medlemsland

Europeiske standarder til revisjon

EN 17671

Varmesystemer og vannbaserte kjølesystemer i bygninger - Utforming av vannbaserte kjølesystemer

Standarden spesifiserer utformingskriterer for lukkede vannbaserte kjølesystemer i bygninger. Kravene tar sikte på å oppnå et forsvarlig teknisk kvalitetsnivå og opprettholde ønsket termiske inneklima med minimalt energiforbruk

EN 14336

Varmesystemer i bygninger - Installasjon og ferdigstillelse av vannbaserte varmesystemer

Standarden spesifiserer kravene til innstallasjon og igangsetting av vannbaserte oppvarmings-, kjøle- og varmtvannsanlegg i bygningeer med en maksimal driftstemperatur på 110*C

EN 12828

Varmesystemer i bygninger - Utforming av vannbaserte varmesystemer

Standarden spesifiserer kriterier for design og
installasjon av vannbåren varme, primært med en maksimal temperatur på 105 °C. Den dekker både produksjon og distribusjon av varme, og varme utslipp og kontrollsystemer 

Prosjektledere fra Kompa

Maria Råken
Maria Råken
Sivilingeniør miljøteknikk/kjemi
Prosjektleder
Fagansvarlig, Kompa AS

Van Ha Doan
Van Ha Doan
Dr.Scient kjemi
Prosjektleder
Seniorrådgiver, Kompa AS

Standard Norge

Standard Norge er Norges medlem i CEN og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. Organisasjonen skal sikrer at norske interesser blir ivaretatt når standarder utarbeides internasjonalt

CEN

CEN Comitè européen de normalisation, er en felleseuropeisk standardiseringsorganisasjon som per i dag består av 34 medlemsland

Europeiske standarder til revisjon

EN 17671

EN 14336

EN 12828

Varmesystemer og vannbaserte kjølesystemer i bygninger - Utforming av vannbaserte kjølesystemer

Standarden spesifiserer utformingskriterer for lukkede vannbaserte kjølesystemer i bygninger. Kravene tar sikte på å oppnå et forsvarlig teknisk kvalitetsnivå og opprettholde ønsket termiske inneklima med minimalt energiforbruk

Varmesystemer i bygninger - Installasjon og ferdigstillelse av vannbaserte varmesystemer

Standarden spesifiserer kravene til innstallasjon og igangsetting av vannbaserte oppvarmings-, kjøle- og varmtvannsanlegg i bygningeer med en maksimal driftstemperatur på 110*C

Varmesystemer i bygninger - Utforming av vannbaserte varmesystemer

Standarden spesifiserer kriterier for design og
installasjon av vannbåren varme, primært med en maksimal temperatur på 105 °C. Den dekker både produksjon og distribusjon av varme, og varme utslipp og kontrollsystemer 

Prosjektledere fra Kompa

Van Ha Doan

Van Ha Doan
Dr.Scient kjemi

Prosjektleder
Seniorrådgiver, Kompa AS

Maria Råken
Maria Råken
Sivilingeniør miljøteknikk/kjemi
Prosjektleder
Fagansvarlig, Kompa AS

Prosjekt­informasjon

Bidrags­ytere

Teknisk komitè

SN/K 033 Bygningers varme- og kjøleanlegg

Hos Standard Norge er det komité "SN/K 033 Bygningers varme- og kjøleanlegg" som har ansvaret for å utarbeide og revidere nasjonale standarder som omfatter varme- og kjøleanlegg

Komiteen har også ansvaret for å vurdere behov for og eventuelt å utarbeide nasjonale tillegg og nasjonale veiledere

Komiteen ledes i dag av Stig Rath, som i tillegg jobber som kuldeteknisk rådgiver i Multiconsult 

Finansiering

Standardisering er dugnadsarbeid som skal komme hele bransjen til gode. Prosjektet er støttet av flere bransjeorganisasjoner, leverandører, konsulentselskaper, og eiendomsaktører

Thomas Fransrud i VVS-foreningen har koordinert sponsingen

Sponsorer

Norsk Fjernvarme, Canes, Armaturjonsson, IMI Hydronic, Roth Norge, Enwa, Klart Vann, SGI Compliance, Lime Vannteknologi, Christiania Rørleggerbedrift, Bademiljø og Comfort

Uavhengige fageksperter

Uavhengige fageksperter
Det er viktig for Standard Norge å inkludere uavhengige fageksperter i arbeidsgruppene som utarbeider standarder

Dette sikrer objektiv utforming uten favorisering av produkter eller leverandører. Fagkomiteen har også ansvar for god forankring i bransjen og kvalitetssikring av arbeidet. Derfor nominerte komiteen Maria Råken og Van Ha Doan fra Kompa som uavhengige fageksperter i arbeidsgruppen

Maria og Van Ha er bransjens fremste fageksperter innen vannbehandling og kommer fra et selskap som leverer løsninger uavhengig av produkter og leverandører

Deres fokus har vært å sikre en grundig og objektiv utvikling av standarden, med hensyn til bransjens viktigste utfordringer og behov innen vannbehandling i varme- og kjølesystemer

Dette vil øke kvaliteten og effektiviteten i bransjen, samt redusere miljøbelastningen fra byggsektoren

Uavhengige fageksperter

Uavhengige fageksperter

Det er viktig for Standard Norge å inkludere uavhengige fageksperter i arbeidsgruppene som utarbeider standarder

Dette sikrer objektiv utforming uten favorisering av produkter eller leverandører. Fagkomiteen har også ansvar for god forankring i bransjen og kvalitetssikring av arbeidet. Derfor nominerte komiteen Maria Råken og Van Ha Doan fra Kompa som uavhengige fageksperter i arbeidsgruppen

Maria og Van Ha er bransjens fremste fageksperter innen vannbehandling og kommer fra et selskap som leverer løsninger uavhengig av produkter og leverandører

Deres fokus har vært å sikre en grundig og objektiv utvikling av standarden, med hensyn til bransjens viktigste utfordringer og behov innen vannbehandling i varme- og kjølesystemer

Dette vil øke kvaliteten og effektiviteten i bransjen, samt redusere miljøbelastningen fra byggsektoren

Status i dag

Europeisk Standard - Status i dag
Arbeidet med å utarbeide en felles standard for væskekvalitet i lukkede energianlegg er godt i gang, og at det er bred enighet om at dette er viktig å få på plass for å sikre bedre drift, energisparing og lengre levetid på anleggene

Status i dag er at arbeidet med EN 17671 er i den avsluttende fasen hvor dokumentet er sendt til CEN. Da denne ikke er publisert enda, refereres den foreløpig til som prEN17671

EN12828 kom opp til revidering i 2022 og Kompas bidrag til standarden blir foreslått og vedtatt som et anneks til denne

EN14336 skal opp til revisjon senere og her vil komiteen anbefale at standardene for vannbehandling fra EN12828 også blir lagt til i denne standarden

Status i dag

Arbeidet med å utarbeide en felles standard for væskekvalitet i lukkede energianlegg er godt i gang, og at det er bred enighet om at dette er viktig å få på plass for å sikre bedre drift, energisparing og lengre levetid på anleggene

Status i dag er at arbeidet med EN 17671 er i den avsluttende fasen hvor dokumentet er sendt til CEN. Da denne ikke er publisert enda, refereres den foreløpig til som prEN17671

EN12828 kom opp til revidering i 2022 og Kompas bidrag til standarden blir foreslått og vedtatt som et anneks til denne

EN14336 skal opp til revisjon senere og her vil komiteen anbefale at standardene for vannbehandling fra EN12828 også blir lagt til i denne standarden

Europeisk Standard - Status i dag

Nasjonal veileder for vannbehandling

Bransjen vil kun få fullt utbytte av arbeidet som er gjort med europeiske standarder når det også finnes en tilhørende veileder

Prosjektlederne for dette arbeidet er Van Ha Doan og Maria Råken, som er blitt nominert til å lede dette utviklingsprosjektet. Utarbeidelsen av en nasjonal veileder for vannbehandling er dermed et av våre pågående utviklingsprosjekter

Her kan du lese mer om vårt arbeid med å utvikle en nasjonal veileder for vannbehandling

Nyhetsbrev

for faginteresserte

Prosjekt­informasjon

Teknisk komitè

SN/K 033 Bygningers varme- og kjøleanlegg

Hos Standard Norge er det komité "SN/K 033 Bygningers varme- og kjøleanlegg" som har ansvaret for å utarbeide og revidere nasjonale standarder som omfatter varme- og kjøleanlegg

Komiteen har også ansvaret for å vurdere behov for og eventuelt å utarbeide nasjonale tillegg og nasjonale veiledere

Komiteen ledes i dag av Stig Rath, som i tillegg jobber som kuldeteknisk rådgiver i Multiconsult 

Finansiering

Standardisering er dugnadsarbeid som skal komme hele bransjen til gode. Prosjektet er støttet av flere bransjeorganisasjoner, leverandører, konsulentselskaper, og eiendomsaktører

Thomas Fransrud i VVS-foreningen har koordinert sponsingen

Sponsorer

Norsk Fjernvarme, Canes, Armaturjonsson, IMI Hydronic, Roth Norge, Enwa, Klart Vann, SGI Compliance, Lime Vannteknologi, Christiania Rørleggerbedrift, Bademiljø og Comfort

Bidrags­ytere

Fagkunnskap

Endelig publisert: Nasjonal veileder for vannbehandling

Standard Norge har i dag publisert den nye nasjonal veileder for vannbehandling i lukkede varme- og...

Intervju med Maria Råken - en drivkraft bak den nye nasjonale veilederen

Den nye nasjonale veilederen for vannbehandling er nå tilgjengelig, og den forventes å bli et...

Regions­kontoret i Stavanger flytter til ARK-bygget

Kompas Stavanger-avdeling har flyttet inn i det nye og innovative ARK-bygget på Åsen i Stavanger....