Allsidig kompetanse gir innovasjon

Allsidig kompetanse gir innovasjon
Med et tverrfaglig team av fageksperter bidrar vi innen forskning og innovasjon innenfor et bredt spekter av VVS faglige områder

Vårt fokus ligger på å finne praktiske løsninger innen tekniske områder der det mangler gode løsninger i dag

Målet er å øke kvaliteten på kompetansen ved prosjektering og drift av VVS-tekniske installasjoner

Allsidig kompetanse gir innovasjon

Med et tverrfaglig team av fageksperter bidrar vi innen forskning og innovasjon innenfor et bredt spekter av VVS faglige områder

Vårt fokus ligger på å finne praktiske løsninger innen tekniske områder der det mangler gode løsninger i dag

Målet er å øke kvaliteten på kompetansen ved prosjektering og drift av VVS-tekniske installasjoner

Allsidig kompetanse gir innovasjon
Støttet av Forskningsrådet
SkatteFUNN
Innovasjon Norge

Våre prosjekter

Nyhetsbrev

for faginteresserte

Fagartikler

Intervjue med Torstein Hofvind - Ett år med den Nasjonale veilederen for vannbehandling

Ett år etter lanseringen av den nasjonale veilederen for vannbehandling i lukkede energianlegg,...

Et år med Nasjonal Veileder: Refleksjoner og Innvirkning

For ett år siden markerte publiseringen av den nasjonale veilederen for vannbehandling i lukkede...

Kompa: Pionerer i Vannbehandling og Energieffektivitet

Kompa er en kunnskapsbedrift som revolusjonerer hvordan vi tenker på vannkvalitet og...