Eiendoms­teknologi

Eiendomsteknologi
I krysningspunktet mellom eiendomsteknologi, digital innovasjon og fagkunnskap finner du Kompa

Vårt engasjement i å samle, strukturere og digitalisere fagkunnskap og data fra ulike anlegg har alltid vært kjernen i vår tilnærming til  produktuavhengige veiledning

Med Inspektor, demonstrerer vi vår innovasjonskapasitet og engasjement for å lede veien i digitaliseringen av eiendomsbransjen

Eiendoms­teknologi

I krysningspunktet mellom eiendomsteknologi, digital innovasjon og fagkunnskap finner du Kompa

Vårt engasjement i å samle, strukturere og digitalisere fagkunnskap og data fra ulike anlegg har alltid vært kjernen i vår tilnærming til  produktuavhengige veiledning

Med Inspektor, demonstrerer vi vår innovasjonskapasitet og engasjement for å lede veien i digitaliseringen av eiendomsbransjen

Eiendomsteknologi

Innsikts­plattform

Innsiktsplattform
Inspektor gir verdifull innsikt i status og avvik ved anlegget ved å innhente og aktivere data på en enkel måte

Kompas fageksperter leverer fagfellevurderte tilstandsrapporter og  produktuavhengige anbefalinger til driftsoptimalisering og ved avvik

Ved å benytte Inspektor i bygningsforvaltning vil innsikten som skapes bidra til resultatoppnåelse innen  effektive, sikre og bærekraftige bygninger

Innsiktsplattform

Innsikts­plattform

Inspektor gir verdifull innsikt i status og avvik ved anlegget ved å innhente og aktivere data på en enkel måte

Kompas fageksperter leverer fagfellevurderte tilstandsrapporter og  produktuavhengige anbefalinger til driftsoptimalisering og ved avvik

Ved å benytte Inspektor i bygningsforvaltning vil innsikten som skapes bidra til resultatoppnåelse innen  effektive, sikre og bærekraftige bygninger

Fremtiden er skybasert

Inspektor forenkler kartlegging og overvåking av vannbårne energianlegg med en intuitiv, brukervennlig løsning

Dette gir eiendomsforvaltere og vedlikeholdsteam rask oversikt og forståelse av systemenes tilstand, viktig for effektiv drift og vedlikehold

Fra ringperm til skybasert datainnsamling

Frontlinjearbeidere - fra vaktmestere til teknisk personell - har tradisjonelt hatt ansvar for sine...

Unike fordeler

Forenkling

- av kartlegging og inspisering

Håndtering

- av myndighetskrav og legionellarisiko

Forbedring

- av energieffekt og bærekraftig drift

Optimalisering

- av anlegg og driftsrutiner

Property technology

Inspektor representerer et stort skritt fremover for eiendomsbransjen, ved å tilby en sofistikert, men samtidig brukervennlig digital løsning for vannbehandling og legionellakontroll

Ved å løse disse utfordringene, posisjonerer Inspektor seg som en viktig aktør i fremtiden for bygningsforvaltning, og bidrar til å skape mer effektive, sikre og bærekraftige omgivelser

Inspektor på telefon

Støtte for optimal drift

Å ta velinformerte beslutninger om drift og vedlikehold av bygninger krever nøyaktige data og analyser.

Inspektor gir brukeren et solid beslutningsgrunnlag som støtter bærekraftig og kostnadseffektiv drift

Digital legionellakontroll og risikovurdering

Digital legionellakontroll og risikovurdering Samtlige offentlige tilgjengelige bygg i Norge med...

Inspektor: Digitalisering av vannbehandlingskontroll for effektiv drift

I en verden hvor teknologi og digitalisering stadig spiller en større rolle i drift og vedlikehold...

Tilpasset alle eiendomstyper

Med sitt anvendelsesområde som spenner over næringsbygg, offentlige bygninger og borettslag, adresserer Inspektor utfordringer som er unike for en rekke forskjellige typer eiendommer, og tilbyr dermed en universell løsning

Forenklet kartlegging

Inspektor tilbyr en enkel, men grundig tilnærming for rask innsamling og analyse av nødvendig informasjon om vannbårne energianlegg og interne vannfordelingsnett

Optimalisering av energieffektivitet

Mange bygninger og anlegg sliter med å oppnå maksimal energieffektivitet. Inspektor tilbyr innsikt og analyser som er nødvendige for å identifisere og implementere tiltak for energieffektivisering

Håndtering av Legionella

Legionellarisiko er en betydelig helsefare i mange bygninger. Inspektor er en effektiv løsning for å identifisere og administrere denne risikoen, noe som er avgjørende for å møte myndighetskrav

Inspektor - skybasert legionellakontroll

Kompa er stolte av å presentere Inspektor - vår skybaserte inspeksjonstjeneste for...

Inspektor - skybasert vannbehandlingskontroll

Kompa er stolte av å presentere Inspektor – vår innovative og skybaserte inspeksjonstjeneste for...

Akkumulering av kunnskap

Akkumulering av kunnskap
Slik kunnskap akkumuleres hos mennesker, blir Inspektor enda smartere over tid, ved å samle stadig større mengder data fra ulike typer anlegg og installasjoner

Med den innsikten Inspektor gir, kan våre fageksperter skreddersy anbefalinger om hvilke tiltak som vil ha best effekt på ulike utfordringer knyttet til energianlegg. Videre kan vi også foreslå proaktive tiltak for å forhindre fremtidige driftsproblemer knyttet til Legionella og interne vannfordelingsnett

Det er dette som gjør Inspektor til en innsiktsplattform og gir brukeren datadreven innsikt som beslutningsgrunnlag for valg av driftsforbedringer eller avvikshåndtering

Akkumulering av kunnskap

Akkumulering av kunnskap

Slik kunnskap akkumuleres hos mennesker, blir Inspektor enda smartere over tid, ved å samle stadig større mengder data fra ulike typer anlegg og installasjoner

Med den innsikten Inspektor gir, kan våre fageksperter skreddersy anbefalinger om hvilke tiltak som vil ha best effekt på ulike utfordringer knyttet til energianlegg. Videre kan vi også foreslå proaktive tiltak for å forhindre fremtidige driftsproblemer knyttet til Legionella og interne vannfordelingsnett

Det er dette som gjør Inspektor til en innsiktsplattform og gir brukeren datadreven innsikt som beslutningsgrunnlag for valg av driftsforbedringer eller avvikshåndtering

Inspektor

for vannbehandlingskontroll

Inspektor gir en intuitiv og enkel løsning for å samle inn nødvendig informasjon for å oppnå bærekraftig drift og energieffektivisering av bygg.

Inspektor

for legionellakontroll

Inspektor kan brukes i alle bygg med vannbårne energisystemer eller mulig risiko for legionella, inkludert næringsbygg, offentlige bygninger og borettslag/sameier

Inspektor kort fortalt

Hva er Inspektor?

Inspektor er en skybasert innsiktsplattform og et digital kartleggingsverktøy

Inspektor sammenfatter innhentet data med fagkompetansen hos Kompa og gir på den måten innsikt i status på eget teknisk anlegg og faglig rådgivning rundt avvikshåndtering og optimalisering

Kompa er en ren rådgivende aktør, uten innsalg av egne produkter, og gjennom vår skybaserte inspeksjonsløsning er du derfor sikret faglig veiledning og objektiv vurdering av dine installasjoner

Hva gjør Inspektor?

Inspektor benyttes til å kartlegge tekniske installasjoner i forbindelse med vannbehandlingskontroll eller legionellakontroll

Kartlegging, inspeksjon og væskeprøveanalyse registreres i applikasjonen og gjennomgås av fagekspertene hos Kompa

Som Inspektorbruker vil du kunne se resultatene fra kartleggingen direkte i applikasjonen, hvor du også har løpende oversikt over tilstanden til egne anlegg og status ved eventuelle avvikshåndteringer

Hvilke områder dekker Inspektor?

Vannbehandlingskontroll

Med Inspektor vannbehandlingsmodul kan du gjennomføre vannbehandlingskontroll ved ditt energianlegg

Applikasjonen lar deg kartlegge dagens vannbehandlingsprogram, samle inn data om anlegget og tilhørende komponenter, foreta væskeprøve og analyse

Ved gjennomført inspeksjon mottar du en produktuavhengig tilstandsvurdering med status og innsikt i eget anlegg samt produktuavhengige anbefalinger om tiltak ved avvik og råd for energi- og driftsoptimalisering

Legionellakontroll

Med Inspektor legionellamodul kan du utføre legionellakontroll av interne vannfordelingsnett i dine bygg

Dette innebærer kartlegging, datainnsamling, vannprøve og analyser som danner grunnlaget for risikovurdering foretatt av fagekspertene hos Kompa

Med Inspektor sørger du for å imøtekomm kravene i «Forskrift for miljørettet helsevern», og våre uavhengige rådgivere står klare til å bistå deg ved eventuelle avvik og  behov for utbedringer

Hvorfor skal jeg benytte Inspektor?

Inspektor muliggjør at lokalt driftspersonell eller lokale VVS-aktører, kan gjennomføre kartlegging og inspeksjon av tekniske installasjoner

Det betyr tjenester som tidligere måtte bestilles fra regionale aktører, nå kan utføres lokalt

Med Inspektor kan driftere av bygg velge å gjennomføre kartlegging av sitt anlegg på egenhånd, eller ved hjelp av en lokal partner

I tillegg til status og innsikt i egne tekniske installasjoner så inkluderer Inspektor også tilgang til faglig rådgivning fra Kompa. Slik er du sikret rask og riktig bistand ved utfordrende problemstillinger eller tekniske avvik

Med Inspektor unngår du driftsutfordringer, reduserer drifts- og energikostnader og kan redusere legionellarisiko

Inneholder Inspektor reklame?

Inspektor inneholder ikke reklame eller betalt plassering av produkter. Verktøyet skal kun fungere som vår digitale tilstedeværelse i ditt tekniske rom og er derfor like produkt- og leverandøruavhengig som vi er

Inspektor benyttes til faglig og teknisk bistand til arbeidet rørleggere, serviceteknikere, driftsoperatører og andre som jobber med drift av tekniske anlegg daglig utfører

Inspektor

Nyhetsbrev

for faginteresserte

Faginnsikt

Intervjue med Torstein Hofvind - Ett år med den Nasjonale veilederen for vannbehandling

Ett år etter lanseringen av den nasjonale veilederen for vannbehandling i lukkede energianlegg,...

Et år med Nasjonal Veileder: Refleksjoner og Innvirkning

For ett år siden markerte publiseringen av den nasjonale veilederen for vannbehandling i lukkede...

Kompa: Pionerer i Vannbehandling og Energieffektivitet

Kompa er en kunnskapsbedrift som revolusjonerer hvordan vi tenker på vannkvalitet og...