Etter mange år med utfordringer og klager fra beboerne på Lørenplatået, bestemte styret seg for å ta grep. Til tross for omfattende arbeid med rens og oppgradering av varmeanlegget, fortsatte problemene å vedvare. Nå søker de hjelp fra eksterne eksperter for å finne en permanent løsning på sameiets vedvarende varmeproblemer. Med bistand fra både Bravida og vannbehandlingsspesialistene i Kompa AS, håper de å sikre en kostnadseffektiv og varig forbedring for alle beboere.

Kompa blir hentet inn

Både styret og Bravida innså at problemene med varmeanlegget på Lørenplatået var mer komplekse enn først antatt. For å unngå flere ineffektive tiltak, ble Kompa AS hentet inn for å gjennomføre en objektiv evaluering av anleggets tilstand, vannbehandlingsprogrammet og identifisere mulige løsninger.

lørenplatået


Stort og komplekst anlegg

Rørleggermester Jan Roger Homme og Jonas Kristoffersen fra Bravida tok med seg Van Ha Doan, en ledende ekspert innen vannbehandling fra Kompa, samt Josef Johnsson som representerer styret i Lørenplatået, på en ny befaring. Josef håper at de nå kan finne en varig løsning på varmeanleggets utfordringer.

Problemet kan ikke løses stykkevis

Bravida har jobbet med varmeanlegget i flere år og brukt forskjellige metoder for å rense vannet. Men korrosjonsproduktene hadde allerede spredt seg til hele anlegget. "Utfordringene har et slikt omfang at det vil kreves mer overordnede løsninger," forklarte teamet fra Bravida. De diskuterte muligheten for å bytte ut alle radiatorene, men en slik løsning ville være kostbar og uønsket for sameiet.

Inspektor gir svar og løsninger

Van Ha Doan er fagekspert i vannbehandlingskontroll hos Kompa ASVan Ha Doan fra Kompa presenterte funnene fra Inspektor-rapporten. Rapporten viste at vannkvaliteten i anlegget var lite korrosiv, men at det fortsatt var mye magnetitt i radiatorene fra tidligere, noe som skapte driftsproblemer. Rapporten ga tre utbedringsalternativer:

  1. Lav kostnadsgrad: Mild kjemisk rens av hele anlegget med pH-nøytralt/materialvennlig produkt i kombinasjon med et mekanisk filter.
  2. Middels kostnadsgrad: Fysisk rens med demontering av rør for gjennomspyling av anlegget.
  3. Høy kostnadsgrad: Utskifting av samtlige radiatorer.

En løsning alle kan leve med

Styremedlem Josef Johnsson spurte hvilket alternativ som både ville sikre beboerne varme og holde kostnadene nede. Bravida forklarte at alternativ 1, med mild kjemisk rens og et mekanisk filter, var den mest aktuelle og kostnadseffektive løsningen.

En stund til vi ser det ferdige resultatet

Van Ha bekreftet at kjemisk rens av anlegget kunne ta inntil 1-2 år for å ferdigstilles. Samtidig fikk styret en liste over tiltak for å sikre riktig kjemisk blanding. Bravida bekreftet at denne løsningen vil redusere fremtidige utgifter og sikre lengst mulig levetid for anlegget. Josef avsluttet møtet fornøyd:

"Jeg gleder meg til å rapportere tilbake til styret at vi endelig har en fungerende løsning for varmeanlegget til sameiet, og det trengte ikke blakke oss helt heller. Det kommer til å glede både resten av styret og alle våre beboere her på Lørenplatået," forteller en smilende Josef.

 

Relaterte artikler

Taksonomi "score”
Taksonomi "score”
19 mars, 2023

Den dagen norske eiendomsaktører søker å avdekke sin taksonomiscore så er det kanskje fristende å håpe at dette er ett t...

Vannbehandling ved Løren skole: En samarbeidshistorie
Vannbehandling ved Løren skole: En samarbeidshistorie
27 april, 2022

Vannkvaliteten i varme- og kjøleanlegg er avgjørende for driften av bygninger. Ved Løren Skole i Oslo ble dette satt på ...

Kompa: Pionerer i Vannbehandling og Energieffektivitet
Kompa: Pionerer i Vannbehandling og Energieffektivitet
26 januar, 2024

Kompa er en kunnskapsbedrift som revolusjonerer hvordan vi tenker på vannkvalitet og energieffektivitet i varme- og kjøl...