Kompaskolen lanserer nå et nyetablert sertifiseringsprogram, spesielt rettet mot fagfolk innen VVS bransjen, samt innenfor drifts og forvaltning av bygg. 

Programmet er designet for å møte de økende kravene til kompetanse i bransjen, samtidig som det gir en klar karrierevei for de som ønsker å spesialisere seg og bli anerkjent som fagansvarlige.

Hva innebærer programmet?

Vi tilbyr sertifisering som fagansvarlig innenfor fagområdene Legionellakontroll av dusjanlegg og Vannbehandling av varme- og kjøleanlegg. Sertifiseringsprogrammet består hver av en serie kurs som dekker alt fra det grunnleggende til det mer avanserte innen de to fagområdene. Deltakerne vil gjennomgå en omfattende opplæring som tar for seg både teoretiske og praktiske aspekter av faget.

Sertifisering og tittel

Etter å ha fullført kursrekken, vil deltakerne motta et diplom som bekrefter deres kunnskaper og ferdigheter. Denne sertifiseringen kvalifiserer dem til tittelen 'Fagansvarlig', en betegnelse som ikke bare anerkjenner deres ekspertise, men også forplikter dem til å opprettholde høye standarder i sitt daglige arbeid.

Fordeler med sertifisering fra Kompaskolen

Økt troverdighet: Med en offisiell tittel og sertifisering, styrker fagansvarlige sin posisjon i bransjen som troverdige og anerkjente eksperter.

Karrierevekst: Sertifiseringen åpner for nye muligheter og gir fagansvarlige en konkurransefordel i arbeidsmarkedet.

Kontinuerlig læring: Kompaskolens sertifiseringsprogram legger vekt på kontinuerlig utvikling og oppdatering av kunnskap for alumni, noe som sikrer at fagansvarlige holder seg oppdatert på de nyeste praksisene og teknologiene innen fagfeltet.


Hvordan melde seg på?

Interesserte kan melde seg på via Kompas sin nettside, hvor de også finner mer informasjon om kursinnhold, tidsplaner og kursavgifter. Det anbefales å registrere seg tidlig, da det er begrenset antall plasser per kursrekke.

Relaterte artikler

Kompa: Pionerer i Vannbehandling og Energieffektivitet
Kompa: Pionerer i Vannbehandling og Energieffektivitet
26 januar, 2024

Kompa er en kunnskapsbedrift som revolusjonerer hvordan vi tenker på vannkvalitet og energieffektivitet i varme- og kjøl...

Fordelene med Kompaskolens fagfokuserte kurs
Fordelene med Kompaskolens fagfokuserte kurs
26 januar, 2024

Kompaskolen tilbyr en unik opplæringsopplevelse som skiller seg markant fra tradisjonelle kurs. Våre kurs er utformet me...

Et år med nasjonal veileder: Refleksjoner og påvirkning
Et år med nasjonal veileder: Refleksjoner og påvirkning
26 januar, 2024

For ett år siden ble den nasjonale veilederen for vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg publisert, og det var e...