Veilederen henviser til europeiske og nasjonale standarder

Et praktisk og anvendelig verktøy

Vi i Kompa er stolte over å ha bidratt til utgivelsen av den nasjonale veilederen for vannbehandling i lukkede varmeanlegg og kjøleanlegg

Veilederen er et resultat av et omhyggelig og langsiktig arbeid, ledet av Fagkomiteen for bygningers varme- og kjøleanlegg i Norge (SN/K 033), og integrerer de siste forskningsresultatene og internasjonale standarder innen vannbehandling

Resultatet er et praktisk verktøy med detaljerte instruksjoner for valg av vannbehandlingsmetode, vannanalyser, tolkning av resultater og  vedlikehold av vannbehandlingsprogram for lukkede varmeanlegg og kjøleanlegg

Et praktisk og anvendelig verktøy

Vi i Kompa er stolte over å ha bidratt til utgivelsen av den nasjonale veilederen for vannbehandling i lukkede varmeanlegg og kjøleanlegg

Veilederen er et resultat av et omhyggelig og langsiktig arbeid, ledet av Fagkomiteen for bygningers varme- og kjøleanlegg i Norge (SN/K 033), og integrerer de siste forskningsresultatene og internasjonale standarder innen vannbehandling

Resultatet er et praktisk verktøy med detaljerte instruksjoner for valg av vannbehandlingsmetode, vannanalyser, tolkning av resultater og  vedlikehold av vannbehandlingsprogram for lukkede varmeanlegg og kjøleanlegg

Maria Råken - Prosjektleder Nasjonal Veileder


Veilederen kan benyttes både ved utforming av nye systemer og vedlikehold av eksisterende anlegg. Den vil derfor være en viktig ressurs i arbeidet med å redusere energibruk og motvirke driftsutfordringer forårsaket av mangelfull vannbehandling

Maria Råken
Prosjektleder
Seniorrådgiver, Kompa AS

Veilederens innhold

Praktisk innføring i prosesser som kan oppstå og hvordan disse medfører korrosjon og beleggdannelse i lukkede varme- og kjøleanlegg
Oppfølging av væskekvalitet ved bruk av væskeanalyser
Oversikt over komponenter som bør inngå i et komplett vannbehandlingsprogram i tillegg til beskrivelser av tilgjengelig metodikk
Kontrollrutiner for lukkede energianlegg og vannbehandlingsprogram
Innføring i kjemisk og mekanisk rens av lukkede varme- og kjøleanlegg


Praktisk innføring i prosesser som kan oppstå og hvordan disse medfører korrosjon og beleggdannelse i lukkede varme- og kjøleanlegg


Oppfølging av væskekvalitet ved bruk av væskeanalyser


Oversikt over komponenter som bør inngå i et komplett vannbehandlingsprogram i tillegg til beskrivelser av tilgjengelig metodikk


Kontrollrutiner for lukkede energianlegg og vannbehandlingsprogram


Innføring i kjemisk og mekanisk rens av lukkede varme- og kjøleanlegg

Praktisk innføring i prosesser som kan oppstå og hvordan disse medfører korrosjon og beleggdannelse i lukkede varme- og kjøleanlegg
Oppfølging av væskekvalitet ved bruk av væskeanalyser
Oversikt over komponenter som bør inngå i et komplett vannbehandlingsprogram i tillegg til grundig beskrivelser av tilgjengelig metodikk
Kontrollrutiner for lukkede energianlegg og vannbehandlingsprogram
Innføring i kjemisk og mekanisk rens av lukkede varme- og kjøleanlegg

Hvorfor er det behov for en veileder for vannbehandling?

Hvorfor er det behov for en veileder for vannbehandling?
Europeiske standarder og veiledere for varme- og kjøleanlegg har eksistert lenge, som for eksempel VDI 2035 eller BSRIA's veileder for varme- og kjøleanlegg

Utfordringen er at disse tar utgangspunkt i andre nasjoners vannkvalitet. I Norge fyller vi i hovedsak anleggene våre med kommunalt drikkevann. Det norske drikkevannet har høy kvalitet og lite kalk, men er til gjengjeld litt mer korrosivt

Fordi vannkvaliteten er forskjellig, må også vannbehandlingsprogrammet bli forskjellig. Derfor er det viktig med en nasjonal veileder som er tilpasset norsk vannkvalitet, norske måter å bygge anlegg på, og ikke minst metoder tilgjengelig på det norske markedet

Hvorfor er det behov for en veileder for vannbehandling?

Europeiske standarder og veiledere for varme- og kjøleanlegg har eksistert lenge, som for eksempel VDI 2035 eller BSRIA's veileder for varme- og kjøleanlegg

Utfordringen er at disse tar utgangspunkt i andre nasjoners vannkvalitet. I Norge fyller vi i hovedsak anleggene våre med kommunalt drikkevann. Det norske drikkevannet har høy kvalitet og lite kalk, men er til gjengjeld litt mer korrosivt

Fordi vannkvaliteten er forskjellig, må også vannbehandlingsprogrammet bli forskjellig. Derfor er det viktig med en nasjonal veileder som er tilpasset norsk vannkvalitet, norske måter å bygge anlegg på, og ikke minst metoder tilgjengelig på det norske markedet

Hvorfor er det behov for en veileder for vannbehandling?
Ny nasjonal veileder - en komplett guide til bærekraftig praksis

Initiativ fra Standard Norge sørger for oppdatering av europeiske retningslinjer for vannbehandling...

Kan veilederen være en guide for vannbehandling?

Veilederen er ikke bare en guide, men en referanse for bransjefagfolk. Den skal bidra til å sikre at vannbehandlingen i varme- og kjøleanlegg blir utført på en effektiv og kostnadseffektiv måte

Med en nasjonal veileder står vi et skritt nærmere en mer robust og bærekraftig tilnærming til vannbehandling i byggeindustrien

Hvem er målgruppen for veilederen?

Veilederen retter seg mot et bredt spekter av brukere, men er spesielt tiltenkt personer som arbeider med varmeanlegg og kjøleanlegg i bygg; både i planleggingsfasen, under installasjon og i driftsfasen.

Når bransjen nå får et felles rammeverk å forholde seg til, vil oppdragsgiver kunne be om en leveranse i henhold til anbefalingene i den nasjonale veilederen.

Når en installasjon er gjort i henhold til veilederen, vil leverandørene kunne vise til at det de har levert faktisk er i henhold til standard.

I tillegg kan leverandørene også stille krav til anleggseierne i forhold til oppfølging, vedlikehold og drift av anlegget i henhold til anbefalingene i veilederen.

Hvem er målgruppen for veilederen?

Når bør du benytte veilederen?

Vannbehandling er nødvendig i alle faser av anleggets levetid. Veilederen tar for seg tar for seg vannbehandling på en helhetlig måte – fra prosjektering til drift og vedlikehold.

Veilederen gir anbefalinger for effektiv vedlikeholdsplanlegging og er et nyttig verktøy for fagfolk under utformingen av vannbehandlingstiltak

I tillegg er veilederen nyttig for regelmessig overvåkning og justering av vannkvalitetsparametere, for å sikre at anleggene opererer på sitt mest effektive nivå, samtidig som de oppfyller gjeldende miljø- og sikkerhetsstandarder

Prosjekteringsfasen

Installasjonsfasen

Driftsfasen

Prosjekteringsfasen
Installasjonsfasen
Driftsfasen
Gode nyheter for norske varme- og kjøleanlegg

Standard Norge har publisert den nye nasjonale veilederen for vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg og publikasjonen vil være et nøkkelverktøyet i arbeidet med å sikre optimal drift av...

Eksempler på anvendelse av veilederen

Utarbeidelse av kravspesifikasjon

Utarbeidelse
av kravspesifikasjon

Konsulenter, rådgivere og leverandører drar nytte av veilederen ved å kunne utarbeide kravspesifikasjoner for vannbehandlingsmetoder og vannbehandlingsprogram med henvisning til anbefalingene i veilederen. Standardiserte krav gir effektive anbudsprosesser og bidrar til økt kvalitet på leveransene

Oppfølging
av egen leveranse

Rørleggere, serviceteknikere og driftsansvarlige opplever den nye veilederen som et nyttig verktøy i oppfølgingen av eget vannbehandlingsprogram og sikring av god væskekvalitet i energianlegget

Oppfølging av egen leveranse
Oppfølging av egen leveranse

Oppfølging
av egen leveranse

Rørleggere, serviceteknikere og driftsansvarlige opplever den nye veilederen som et nyttig verktøy i oppfølgingen av eget vannbehandlingsprogram og sikring av god væskekvalitet i energianlegget

Driftsbetingelser og kostnadsbesparelser

Driftstforbedring og kostnadsbesparelser

Ved å følge anbefalingene i veilederen kan byggforvaltere, entreprenører, VVS-aktører og driftsansvarlige redusere energibruk og opprettholde levetiden på anlegg og komponenter. Dette bidrar til forutsigbarhet i driften med dertilhørende kostnadsbesparelser

gratis nedlastning

Last ned ditt eksemplar

Europeiske standarder

Sikrer veilederen at de nye europeiske standardene blir fulgt?

Veilederen for vannbehandling er basert på arbeidet Standard Norge har lagt ned i den kommende europeiske standarden PrEN17671 og revidering av EN14336 og EN12828

Selv om veilederen i dag fremstår som et samlet dokument med anbefalinger om de beste løsningene, vil det alltid være behov for oppdateringer og revisjoner av veilederen i fremtiden

Derfor vil også veilederen kontinuerlig oppdateres med nye teknologier, forskning og erfaringer fra bransjen. Dette vil sikre at den nasjonale veilederen for vannbehandling alltid holdes oppdatert og hele tiden oppleves relevant for bransjen

CEN
Standard Norge

Hvem står bak veilederen?

Standard Norges komitè ‘SN/K 33 Bygningers varme- og kjøleanlegg’ etablerte en prosjektgruppe som fikk i oppdrag å ivareta det faglige og uavhengige utgangspunktet som var nødvendig for et slikt prosjekt.

I prosjektgruppen finner vi et nøye utvalgt team av prosjektledere bestående av Van Ha Doan fra Kompa AS, Maria Råken fra Kompa AS og Torstein Hofvind Solhaug fra Zijdemans Consult AS (Armaturjonsson ved prosjektstart)

Van Ha Doan

Van Ha Doan
Kompa AS

Torstein Hofvind Solhaug

Torstein Hofvind Solhaug
Zconsult AS

Maria Råken

Maria Råken
Kompa AS

Prosjektledelse

Kompa er stolte av å ha ledet utviklingsarbeidet på oppdrag fra Standard Norge

Her kan du lese mer om prosjektarbeidet vårt

Intervju med Maria Råken - en drivkraft bak den nye nasjonale veilederen

Den nye nasjonale veilederen for vannbehandling er nå tilgjengelig, og den forventes å bli et viktig verktøy for å sikre optimal drift av varme- og...

Hvilke typer anlegg omfatter veilederen?

Veilederen er en viktig ressurs for å opprettholde riktig vannkvalitet og sikre en effektiv og pålitelig drift av energianlegg i alle typer bygninger, uavhengig av størrelse

Enten du har et stort kontorbygg som trenger å opprettholde et behagelig inneklima, et sykehus som er avhengig av optimale kjøle løsninger for medisinske utstyr, eller et mindre industrielt anlegg som trenger å sikre en pålitelig drift, vil veilederen gi deg de nødvendige retningslinjene for å oppnå god ENØK drift

Hvilke typer anlegg omfatter veilederen?

Hvilke typer anlegg omfatter veilederen?

Hvilke typer anlegg omfatter veilederen?
Veilederen er en viktig ressurs for å opprettholde riktig vannkvalitet og sikre en effektiv og pålitelig drift av energianlegg i alle typer bygninger, uavhengig av størrelse

Enten du har et stort kontorbygg som trenger å opprettholde et behagelig inneklima, et sykehus som er avhengig av optimale kjøle løsninger for medisinske utstyr, eller et mindre industrielt anlegg som trenger å sikre en pålitelig drift, vil veilederen gi deg de nødvendige retningslinjene for å oppnå god ENØK drift

Hvordan kan veilederen bidra til god ENØK drift?

Hvordan kan veilederen bidra til god ENØK drift?

Veilederen gir deg ikke bare generelle retningslinjer, men også spesifikke anbefalinger til hvordan du selv kan opprettholde riktig vannkvalitet i energianlegget

Ved å følge veilederens anbefalinger kan du unngå problemer som korrosjon, avleiringer og biologisk vekst i systemet, noe som kan føre til redusert driftseffektivitet og økte kostnader

Hvordan kan veilederen bidra til god ENØK drift?

Hvordan kan veilederen bidra til god ENØK drift?
Veilederen gir deg ikke bare generelle retningslinjer, men også spesifikke anbefalinger til hvordan du selv kan opprettholde riktig vannkvalitet i energianlegget

Ved å følge veilederens anbefalinger kan du unngå problemer som korrosjon, avleiringer og biologisk vekst i systemet, noe som kan føre til redusert driftseffektivitet og økte kostnader

Hva er de viktigste anbefalingene fra veilederen?

Hva er de viktigste anbefalingene fra veilederen?
Manglende vannbehandling og dårlig vannkvalitet er ofte hovedårsaken til mange av utfordringene anleggseiere opplever. En av årsakene til dette har vært at det ved installasjon av et nytt energianlegg, ikke har vært et krav om samtidig installasjon av et vannbehandlingsprogram.

Ett av de nye momentene vi finner i veilederen er anbefalingen om at et komplett vannbehandlingsprogram skal inkluderes allerede når anlegget prosjekteres.

Veilederen gir konkrete anbefalinger for installasjon av vannbehandling i fasen hvor anlegg planlegges eller bygges. Dette er en stor forskjell fra tidligere praksis, hvor behovet for vannbehandling har blitt avdekket senere og vannbehandling har blitt vurdert i etterkant av oppstart.

Hva er de viktigste anbefalingene fra veilederen?

Manglende vannbehandling og dårlig vannkvalitet er ofte hovedårsaken til mange av utfordringene anleggseiere opplever. En av årsakene til dette har vært at det ved installasjon av et nytt energianlegg, ikke har vært et krav om samtidig installasjon av et vannbehandlingsprogram.

Ett av de nye momentene vi finner i veilederen er anbefalingen om at et komplett vannbehandlingsprogram skal inkluderes allerede når anlegget prosjekteres.

Veilederen gir konkrete anbefalinger for installasjon av vannbehandling i fasen hvor anlegg planlegges eller bygges. Dette er en stor forskjell fra tidligere praksis, hvor behovet for vannbehandling har blitt avdekket senere og vannbehandling har blitt vurdert i etterkant av oppstart.

Hva er de viktigste anbefalingene fra veilederen?

Fire viktige momenter fra veilederen

Optimalt systemdesign

Systemet bør være utformet for å minimere risikoen for korrosjon, avleiringer og mikrobiell vekst, og samtidig lette vedlikehold og overvåking av vannkvaliteten

Riktig vannbehandling

Valg av riktig vannbehandlingsmetode er avgjørende, og bør baseres på vannkvaliteten og anleggets spesifikke krav

Kontinuerlig overvåking

Regelmessig overvåking av vannkvaliteten og systemets tilstand er nødvendig for å kunne identifisere potensielle problemer tidlig og iverksette nødvendige tiltak

Opplæring og kompetanse

Driftspersonellet bør ha solid kunnskap om vannbehandling og være i stand til å takle eventuelle problemer som kan oppstå underveis

Hvordan bidrar veilederen til miljøvennlig og økonomisk drift?

Hvordan bidrar veilederen til miljøvennlig og økonomisk drift?
Manglende vannbehandling kan raskt føre til korrosjon og avleiringer i systemet. Kun et tynt lag med sedimentering kan drastisk redusere oppvarmingseffekten eller kjøleeffekten, som igjen fører til økt energibruk

Kostnader forbundet med økt energibruk, driftsproblemer eller utskiftning av komponenter som følge av dårlig vannkvalitet kan enkelt unngås ved å følge retningslinjene fra den nasjonale veilederen for vannbehandling

Hvordan bidrar veilederen til miljøvennlig og økonomisk drift?

Manglende vannbehandling kan raskt føre til korrosjon og avleiringer i systemet. Kun et tynt lag med sedimentering kan drastisk redusere oppvarmingseffekten eller kjøleeffekten, som igjen fører til økt energibruk

Kostnader forbundet med økt energibruk, driftsproblemer eller utskiftning av komponenter som følge av dårlig vannkvalitet kan enkelt unngås ved å følge retningslinjene fra den nasjonale veilederen for vannbehandling

Hvordan bidrar veilederen til miljøvennlig og økonomisk drift?
Inspektor

Hvordan kan du imøtekomme anbefalingene fra veilederen?

Inspektor avdekker kvaliteten på væsken i energianlegget ditt og gir deg en komplett oversikt over tilstanden til eget varmeanlegg eller kjøleanlegg.

Ved å kombinere datainnsikt med vår fagkunnskap kan Inspektor levere skreddersydde anbefalinger for avvikshåndtering og driftsoptimalisering for hvert enkelt anlegg.

Slik kan du enkelt imøtekomme anbefalingene fra den nasjonal veilederen for vannbehandling og samtidig sikre optimale driftsbetingelser for ditt varmeanlegg eller kjøleanlegg.

Fordeler med Inspektor

Bedre energieffekt
Bærekraftige bygg
Reduserte energikostander
Færre driftsutfordringer

Løsningen er skybasert

Inspektor Legionellakontroll

Tilstands­vurdering

Med Inspektor får du komplett oversikt over tilstanden til dine varmeanlegg eller kjøleanlegg

Løsningen inkluderer produktuavhengige anbefalinger for avvikshåndtering og driftsforbedringer levert av Kompas fageksperter

Tilstands­vurdering

Med Inspektor får du komplett oversikt over tilstanden til dine varmeanlegg eller kjøleanlegg

Løsningen inkluderer produktuavhengige anbefalinger for avvikshåndtering og driftsforbedringer levert av Kompas fageksperter

Inspektor Legionellakontroll
Inspektor dashbord på mobil

Innsikt og tiltak

Dashbordet viser deg trender og historisk innsikt og lar deg følge effekten av tiltak

Inspektor varsler om mulige driftsutfordringer og lar deg velge hvilke tiltak som er mest kritiske og hvor du vil oppnå rask effekt når det gjelder å gjøre anlegget ditt mer energieffektivt

Inspektor dashbord på mobil

Innsikt og tiltak

Dashbordet viser deg trender og historisk innsikt og lar deg følge effekten av tiltak

Inspektor varsler om mulige driftsutfordringer og lar deg velge hvilke tiltak som er mest kritiske og hvor du vil oppnå rask effekt når det gjelder å gjøre anlegget ditt mer energieffektivt

3.850,-

*eksklusive kartlegging og MVA

  • Feature Væskeanalyse ved akkreditert laboratorium
  • Feature Statusrapport med anbefalte tiltak
  • Feature Innsikt, historikk og trender
  • Feature Årlig oppfølging av anlegget

Gjelder fast avtale per lukkede energianlegg

Ta kontroll over ditt energianlegg

Med Inspektor kan du ta beslutninger basert på fagkunnskap og data for å oppnå optimal energieffektivitet fra dine anlegg

Anbefalingene fra våre fageksperter lar deg enkelt imøtekomme standardene fra den Nasjonale veilederen for vannbehandling

Årlig kontroll med Inspektor sikrer i tillegg at utfordringer fanges opp før de leder til omfattende og dyre driftsproblemer

Ta kontroll over ditt energianlegg

Med Inspektor kan du ta beslutninger basert på fagkunnskap og data for å oppnå optimal energieffektivitet fra dine anlegg

Anbefalingene fra våre fageksperter lar deg enkelt imøtekomme standardene fra den Nasjonale veilederen for vannbehandling

Årlig kontroll med Inspektor sikrer i tillegg at utfordringer fanges opp før de leder til omfattende og dyre driftsproblemer

3.850,-

*eksklusive kartlegging og MVA

  • Feature Væskeanalyse ved akkreditert laboratorium
  • Feature Statusrapport med anbefalte tiltak
  • Feature Innsikt, historikk og trender
  • Feature Årlig oppfølging av anlegget

Gjelder fast avtale per lukkede energianlegg

Sikre energi­effektivitet og optimal drift

Kartlegging av dine energianlegg med Inspektor vil gi svar på om vannbehandlingsprogrammet er i tråd med anbefalingene fra veilederen for vannbehandling

Du kan enkelt utføre kartlegging selv, eller du velge en av våre pålitelige partnere til å gjøre det for deg

Ved å benytte en partner mottar du også løsningsforslag for gjennomføring av driftsforbedring eller ved behov for avvikshåndtering

Når du har sendt inn henvendelsen, vil en av våre erfarne rådgivere ta kontakt med deg for å tilby en uforpliktende løsning skreddersydd for dine behov


Nyhetsbrev

for faginteresserte


Vi holder våre følgere oppdatert med faginnsikt

Fagkunnskap

Legionellakontroll - dine plikter som byggeier

Legionellakontroll er avgjørende for å sikre helsen til alle brukere av et bygg, og ivareta...

Bruk sommeren til å gjøre tiltak på varmeanlegget

Sommeren er her, og med den kommer en gylden mulighet til å utføre vedlikehold og tiltak på...

Frostvæsker må oppbevares korrekt - ikke hell eddiksyre i anlegget

Våren 2020, rett før koronapandemien sørget for teamsmøter i lang tid fremover, satt jeg og min...