Standard Norge har i dag publisert den nye nasjonal veileder for vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg: Veiledning til NS-EN 12828:2012+A1:2014 — Vannbehandling i lukkede energianlegg

Veilederen er basert på de seneste bransjestandarder innenfor vannbehandling samt mangeårig erfaring fra en samlet VVS bransje. Den gir teoretiske forklaringer til-, og praktiske anbefalinger for prosjektering, drift og vedlikehold av lukkede varme- og kjøleanlegg.

Et samarbeidsprosjekt

Den nasjonale veilederen for vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg er utarbeidet etter anmodning fra Standard Norges komitè for Bygningers varme- og kjøleanlegg (SN/K 33) hvor Maria Råken, Van Ha Doan og Torstein Hofvind Solhaug ble nominert som prosjektledere for arbeidet. 

Målet har vært å lage en veileder som forenkler prosessen med å prosjektere, installere og drifte energieffektive løsninger for lukkede energianlegg.

En objektiv og uavhengig tilnærming

Fra det produkt- og leverandøruavhengige rådgivningsselskapet Kompa AS har fagekspertene Maria Råken og Van Ha Doan har vært engasjert som prosjektledere i arbeidet med å utforme veilederen. Sammen med Torstein Hofvind Solhaug fra Zidjemans Consult AS har deres kunnskap og erfaring vært avgjørende for å skape en nyttig og lettfattelig veileder hele bransjen kan stille seg bak.
 
 
Torstein Hofvind SolhaugVan Ha DoanMaria Råken
 

Forventninger til veilederen

Målgruppen for veilederen er særlig de som drifter, planlegger og prosjekterer lukkede energianlegg i næringsbygg, men den er også egnet mot andre bygningskategorier.

Veilederen vil være et verdifullt verktøy for alle som arbeider med varme- og kjøleanlegg, inkludert VVS-aktører, rådgivere, entreprenører, byggforvaltere og driftsansvarlige, men egner seg spesielt godt for VVS-aktører, rådgivere, entreprenører, byggforvaltere og driftsansvarlige som ønsker å øke levetiden på anleggene sine, redusere energiforbruket ved anleggene og dermed også redusere driftskostnadene forbundet med disse. 

Ved å følge veilederens anbefalinger kan man nemlig forlenge anleggenes levetid, redusere energiforbruket og driftskostnadene, og minimere risikoen for korrosjon og sikre kostnadseffektiv drift.

Nasjonal veileder for vannbehandling

 

Aktuelle standarder og innhold

Veilederen er utarbeidet som et samlende dokument basert på arbeidet Standard Norge har lagt ned i den kommende europeiske standarden PrEN17671 og revidering av EN14336 og EN12828.

Brukere av veilederen får en teoretisk innføring i prosesser som kan oppstå og medføre korrosjon samt beleggdannelse i lukkede varme- og kjøleanlegg. Videre gir veilederen en komplett oversikt over komponenter som bør inngå i et komplett vannbehandlingsprogram, med beskrivelser av tilgjengelig metodikk. Veilederen gir også informasjon om oppfølging av væskekvalitet, kjemisk og mekanisk rens av anlegget, kontrollrutiner og mer.

Bidragsytere

Veilederen er faglig støttet, kvalitetssikret og finansiert av flere aktører i bransjen, inkludert VVS Norge AS, Canes AS, ABK Qviller AS, Roth Norge AS, Kompa AS, Armaturjonsson AS, Lime Vannteknologi og Norsk Fjernvarme.

I tillegg har flere anerkjente aktører i bransjen bidratt sterkt i utformingen av veilederen, som IMI Hydronic Engineering ved Rune Nordstrøm, Eptec ved Ulf Larsen, Enwa AS ved Henrik Rosenquist, ABK-Qviller ved Jan Raanes, Canes ved Ove Gudding, Niprox ved Trond-Atle Asphjell og Lime Vannteknologi ved Robert Hagen.

Introduksjonskurs

Veilederen representerer en viktig milepæl i arbeidet med å sikre bærekraftige og energieffektive løsninger for varme- og kjøleanlegg i Norge. Den bidrar til å styrke bransjens kunnskap og praksis innen fagområdet og fremmer driftsforbedringer og energibesparelser, noe som er positivt for både klima og miljø.

Hos Kompa kan du melde deg på gratis webinar med introduksjon til de nye anbefalingene i den nasjonale veilederen. Kurset holdes av Van Ha Doan, som i tillegg til å jobbe som spesialrådgiver hos Kompa også er en av prosjektlederne og forfatterne bak den nye veilederen for vannbehandling.Fordeler ved å følge anbefalingene

Følg anbefalingene fra veilederen med InspektorFølger man veilederen, vil man kunne minimere risikoen for korrosjon og sikre kostnadseffektiv drift. Man vil også kunne øke levetiden på anleggene, som igjen vil føre til redusert energiforbruk og mindre driftskostnader. Med tanke på dagens fokus på energieffektivitet og miljøvennlige løsninger, vil denne veilederen være et viktig verktøy for å sikre bærekraftige løsninger.

Inspektor er Kompas verktøy for å sjekke tilstanden til væsken ved lukkede varme- og kjøleanlegg. 

Ved å kartlegge anlegget med Inspektor kan du påse at ditt anlegg følger anbefalingene fra den nye nasjonale veilederen.

 

Relaterte artikler

Bakgrunn for Kompas deltakelse i Europeisk Standard
Bakgrunn for Kompas deltakelse i Europeisk Standard
18 februar, 2023

I høsten 2019 tok norske eksperter et avgjørende skritt mot å klargjøre og standardisere praksis for vannbehandling i lu...

Et år med nasjonal veileder: Refleksjoner og påvirkning
Et år med nasjonal veileder: Refleksjoner og påvirkning
26 januar, 2024

For ett år siden ble den nasjonale veilederen for vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg publisert, og det var e...

Malling & Co.
Malling & Co.
27 oktober, 2022

Dersom du har et daglig ansvar for drift av bygg eller et overordnet ansvar for eiendomsdrift, har du sannsynligvis alle...