I høsten 2019 tok norske eksperter et avgjørende skritt mot å klargjøre og standardisere praksis for vannbehandling i lukkede energianlegg. Dette skjedde i København, hvor de presenterte sine visjoner for en europeisk arbeidsgruppe dedikert til standarder.

En Europeisk samling for vannbehandling

De norske representantene, i samarbeid med kolleger fra den britiske standardorganisasjonen BSI, fikk en varm mottakelse i København. Deres oppdrag ble klart: å formulere et skriftlig forslag for en europeisk standard som inkluderte vannbehandling. Dette forslaget kom på et kritisk tidspunkt, samtidig som den nye standarden 'Design for vannbaserte kjølesystemer' var under utvikling, en standard ment å komplementere EN 12828 for vannbaserte varmesystemer.

Innsats for enhetlige standarder

Gjennom arbeidet med standarden ble det tydelig at det var et sterkt behov for klarere retningslinjer og standarder for vannbehandling. Frustrasjon var merkbar blant byggeiere, rørleggere, og driftsteknikere over mangel på enhetlige krav. Dette førte til uklarhet rundt kvalitetssikring, og i verste fall, kostbare reparasjoner på grunn av korrosjon tidlig i anleggets levetid.

Den Europeiske konsensusen

For å unngå at fremtidige europeiske krav ville overstyre en nasjonal standard, foreslo Kompa å løfte dette problemet til et europeisk nivå. Takket være innsatsen fra norske eksperter som Van Ha Doan og Maria Råken, ble forslaget godt mottatt. Standarden, som nå er i sin siste revideringsfase, forventes å etablere et solid fundament for kvalitet i vannbehandling på tvers av europeiske land.

Standard Norge som en sentral aktør

Gjennom denne prosessen har Standard Norge, representert ved Jens Gran, understreket betydningen av en felles europeisk tilnærming. Dette for å sikre at standarder som utvikles er robuste og reflekterer et bredt spekter av teknisk ekspertise og praktiske behov. Dette arbeidet understreker viktigheten av samarbeid og faglig dyktighet i utformingen av standarder som ikke bare møter dagens behov, men også fremtidens krav.

Fremtiden for vannbehandling

Med denne nye standarden håper man å bringe klarhet og enhetlighet til vannbehandlingspraksis. Dette vil ikke bare forbedre kvaliteten på tjenestene, men også styrke troverdigheten og omdømmet til bransjen som helhet. Med klare retningslinjer og krav vil leverandører kunne bevise verdien av sine produkter og tjenester, og kunder vil kunne stole på at vannbehandlingen de mottar er av høyeste kvalitet.

Denne prosessen er et vitnesbyrd om betydningen av samarbeid og ekspertise i standardiseringsarbeidet, og en påminnelse om at ved å arbeide sammen kan vi skape solide, fremtidsrettede løsninger som tjener alle.

Relaterte artikler

Standardisering: Hjertet av global samhandling og kvalitet
Standardisering: Hjertet av global samhandling og kvalitet
18 februar, 2023

I en verden preget av teknologisk fremgang og globalisering, står standardiseringsarbeidet som en bærebjelke for kvalite...

ISO-Standarder: Veivisere for kvalitet og bærekraft
ISO-Standarder: Veivisere for kvalitet og bærekraft
17 mars, 2022

ISO (International Organization for Standardization) har vært en nøkkelaktør i utviklingen av internasjonale standarder ...

Gode nyheter for norske varme- og kjøleanlegg
Gode nyheter for norske varme- og kjøleanlegg
3 mai, 2023

Standard Norge har publisert den nye nasjonale veilederen for vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg og publikas...