I en verden preget av teknologisk fremgang og globalisering, står standardiseringsarbeidet som en bærebjelke for kvalitet, sikkerhet og effektivitet. Dette arbeidet foregår på flere nivåer, nasjonalt og internasjonalt, og sikrer at produkter og tjenester møter de samme høye standardene over hele verden.

Internasjonale og Europeiske nivåer av standardisering

På det internasjonale nivået står ISO (International Organization for Standardization) som en prominent aktør. Med om lag 160 nasjonale medlemmer, jobber ISO for å utvikle og implementere globale standarder. På det europeiske nivået er CEN (European Committee for Standardization) ansvarlig for standardiseringen. Som medlem av CEN er Norge forpliktet til å implementere alle europeiske standarder og fastsette dem som Norsk Standard. Dette arbeidet sikrer at norske interesser blir ivaretatt når standarder utarbeides internasjonalt.

Standard Norge: Nasjonens stemme i standardisering

I Norge er det Standard Norge som har fått den viktige oppgaven med å håndtere standardiseringsarbeidet. Som en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon, sikrer Standard Norge at norske behov og spesifikasjoner er godt representert i det internasjonale landskapet. Ved å delta aktivt i både ISO og CEN, bidrar Standard Norge til at standarder som utvikles ikke bare er tilpasset norske forhold, men også at de harmonerer med internasjonale trender og behov.

Starten på standardiseringsarbeidet

En standard blir til når det er et klart behov i markedet. Enten det er for å harmonisere ulike metoder for å utføre tjenester eller for å sørge for kvalitet og sikkerhet, starter standardiseringsarbeidet med et klart definert behov. Etter å ha identifisert behovet, blir et "New Work Proposal" utviklet og sendt til medlemslandene i CEN for vurdering. For at et forslag skal gå videre, må det vinne støtte fra minst fem medlemsland.

Veien til en ny standard

Godkjente forslag gjennomgår deretter en rigorøs prosess som inkluderer offentlige høringer, vurdering av høringskommentarer, og eventuelt revisjoner basert på tilbakemeldingene. Denne prosessen sikrer at alle stemmer blir hørt, og at den endelige standarden reflekterer et bredt spekter av behov og perspektiver. Når prosessen er fullført, og alle tekniske krav er fastsatt, blir standarden implementert.

Standard Norges rolle og ansvar

Standard Norge spiller en nøkkelrolle ikke bare i å forme standardene, men også i å sikre at de implementeres effektivt i Norge. Med et dedikert team og en dyptgående forståelse av både nasjonale og internasjonale behov, fortsetter Standard Norge å være en viktig aktør i standardiseringsarbeidet, og sørger for at Norge er i forkant av kvalitet, sikkerhet og innovasjon. 

Relaterte artikler

Bakgrunn for Kompas deltakelse i Europeisk Standard
Bakgrunn for Kompas deltakelse i Europeisk Standard
18 februar, 2023

I høsten 2019 tok norske eksperter et avgjørende skritt mot å klargjøre og standardisere praksis for vannbehandling i lu...

ISO-Standarder: Veivisere for kvalitet og bærekraft
ISO-Standarder: Veivisere for kvalitet og bærekraft
17 mars, 2022

ISO (International Organization for Standardization) har vært en nøkkelaktør i utviklingen av internasjonale standarder ...

Et år med Nasjonal Veileder: Refleksjoner og Innvirkning
Et år med Nasjonal Veileder: Refleksjoner og Innvirkning
26 januar, 2024

For ett år siden markerte publiseringen av den nasjonale veilederen for vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg e...