ISO (International Organization for Standardization) har vært en nøkkelaktør i utviklingen av internasjonale standarder som dekker et bredt spekter av industrielle og kommersielle sektorer siden 1947. Med en aktiv deltakelse i denne global standardiseringen, har Norge ikke bare omfavnet disse internasjonale retningslinjene, men også bidratt betydelig til utformingen av flere kritiske standardiseringsområder innen ISO.

ISO-standarder: Grunnsteinene for kvalitet og miljøstyring

Bredt spekter av standarder
Mens ISO 9000 (kvalitetsstyringssystemer) og ISO 14000 (miljøstyringssystemer) er blant de mest kjente og anvendte standardene, har ISO et mangfold av standarder som dekker tekniske spesifikasjoner og retningslinjer over et bredt spekter av emner og sektorer.

Hvorfor ISO er viktig
ISO-standardene spiller en avgjørende rolle i å sikre at materialer, varer, prosesser og tjenester møter nødvendige kvalitetskrav for deres tiltenkte formål. Selv om disse standardene tradisjonelt har vært mest relevant for tekniske fagfolk, har anvendelsesområdet utvidet seg betydelig over tid til å inkludere et bredt spekter av fag- og yrkesgrupper.


ISO 26000: Et nyskapende Initiativ for samfunnsansvar

Et av de nyeste og mest bemerkelsesverdige initiativene fra ISO er utviklingen av ISO 26000, en standard dedikert til samfunnsansvar, som reflekterer ISOs forpliktelse til å fremme bærekraft og etisk forretningspraksis globalt.

Kompa fremmer vannbehandling på Nasjonalt og internasjonalt nivå

Kompa, representert av Van Ha Doan og Maria Råken, er aktivt engasjert i den europeiske arbeidsgruppen CEN/TC228/WG1. Dette engasjementet er rettet mot å integrere og oppdatere vannbehandlingsstandarder i nye og eksisterende europeiske standarder for varme- og kjøleanlegg i bygg. Med dette arbeidet sikrer Kompa at de er kontinuerlig oppdatert om gjeldende krav og retningslinjer for vannbehandling, både nasjonalt og internasjonalt.

ISO-standarder er mer enn bare tekniske retningslinjer; de er hjørnesteinene for kvalitet, bærekraft og samfunnsansvar i en stadig mer globalisert verden. Ved å forstå og implementere disse standardene, styrker organisasjoner sin posisjon på markedet og bidrar til en mer bærekraftig og ansvarlig global økonomi.

For mer informasjon om ISO-standarder og hvordan de kan påvirke din virksomhet, besøk ISOs offisielle side eller kontakt Kompa for dedikert rådgivning om vannbehandling og tilpasning til internasjonale standarder.

Relaterte artikler

Standardisering: Hjertet av global samhandling og kvalitet
Standardisering: Hjertet av global samhandling og kvalitet
18 februar, 2023

I en verden preget av teknologisk fremgang og globalisering, står standardiseringsarbeidet som en bærebjelke for kvalite...

Bakgrunn for Kompas deltakelse i Europeisk Standard
Bakgrunn for Kompas deltakelse i Europeisk Standard
18 februar, 2023

I høsten 2019 tok norske eksperter et avgjørende skritt mot å klargjøre og standardisere praksis for vannbehandling i lu...

Gode nyheter for norske varme- og kjøleanlegg
Gode nyheter for norske varme- og kjøleanlegg
3 mai, 2023

Standard Norge har publisert den nye nasjonale veilederen for vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg og publikas...