Uavhengig rådgivning

Våre fageksperter har lang erfaring innen vannkjemi og inngående kunnskap om gjeldende standarder og tekniske krav

Vi tilbyr faglig bistand uavhengig av produkter og leverandører. Ved prosjektledelse kan vi engasjere en av våre sertifiserte partnere som utførende VVS-aktør. På den måten kvalitetssikrer vi leveransen og påser at de riktige løsningene blir gjennomført på riktig måte​

Faglig veiledning

Uavhengig rådgivning innen vannbehandling
Prosjektering og kravspesifikasjon

Våre eksperter innen vannbehandling tilbyr grundig prosjektering og utforming av kravspesifikasjoner for lukkede varme- og kjøleanlegg. Vi sikrer at alle tekniske og funksjonelle krav er oppfylt for optimal ytelse og effektivitet

Væskeanalyse og væskekvalitet

Med vår spesialiserte kunnskap innen væskeanalyse, vurderer vi nøye kvaliteten på væsken i dine systemer. Vår analyse bidrar til å identifisere og løse eventuelle problemer for å opprettholde effektivitet og forlenge systemets levetid

Tilstandsvurdering og feilsøking

Vi tilbyr tilstandsvurdering og feilsøking for å sikre at dine varme- og kjøleanlegg fungerer som de skal. Vår ekspertise hjelper deg med å identifisere og rette opp i eventuelle problemer, for å unngå driftsstans og kostbare reparasjoner

Valg av vannbehandlingsprogram

Våre fageksperter hjelper deg med å velge den mest hensiktsmessige vannbehandlingsløsningen for ditt anlegg. Vi vurderer systemets spesifikasjoner og driftsforhold for å sikre optimale driftsforhold og forebygging av luft, korrosjon og sedimentering

Driftsrutiner og ettersyn

Vi utvikler skreddersydde rutiner for drift og ettersyn av dine varme- og kjøleanlegg. Dette sikrer langsiktig ytelse, effektivitet og etterlevelse av alle relevante forskrifter og standarder

Avvikshåndtering

Ved avvik i ditt anlegg, tilbyr vi prosjektledelse for å håndtere situasjonen effektivt. Vårt team sikrer at alle avvik blir adressert og løst raskt, for å minimere nedetid og sikre kontinuerlig drift

Bedriftsinterne kurs

Vi tilbyr kurs og kompetanseheving for ditt team, slik at de kan håndtere og vedlikeholde varme- og kjøleanlegg med høy kompetanse. Våre kurs dekker alt fra grunnleggende prinsipper til avanserte teknikker i vannbehandling

Faglig veiledning

Prosjektering og kravspesifikasjon

Våre eksperter innen vannbehandling tilbyr grundig prosjektering og utforming av kravspesifikasjoner for lukkede varme- og kjøleanlegg. Vi sikrer at alle tekniske og funksjonelle krav er oppfylt for optimal ytelse og effektivitet

Væskeanalyse og væskekvalitet

Med vår spesialiserte kunnskap innen væskeanalyse, vurderer vi nøye kvaliteten på væsken i dine systemer. Vår analyse bidrar til å identifisere og løse eventuelle problemer for å opprettholde effektivitet og forlenge systemets levetid

Tilstandsvurdering og feilsøking

Vi tilbyr tilstandsvurdering og feilsøking for å sikre at dine varme- og kjøleanlegg fungerer som de skal. Vår ekspertise hjelper deg med å identifisere og rette opp i eventuelle problemer, for å unngå driftsstans og kostbare reparasjoner

Valg av vannbehandlingsprogram

Våre fageksperter hjelper deg med å velge den mest hensiktsmessige vannbehandlingsløsningen for ditt anlegg. Vi vurderer systemets spesifikasjoner og driftsforhold for å sikre optimale driftsforhold og forebygging av luft, korrosjon og sedimentering

Driftsrutiner og ettersyn

Vi utvikler skreddersydde rutiner for drift og ettersyn av dine varme- og kjøleanlegg. Dette sikrer langsiktig ytelse, effektivitet og etterlevelse av alle relevante forskrifter og standarder

Avvikshåndtering

Ved avvik i ditt anlegg, tilbyr vi prosjektledelse for å håndtere situasjonen effektivt. Vårt team sikrer at alle avvik blir adressert og løst raskt, for å minimere nedetid og sikre kontinuerlig drift

Bedriftsinterne kurs

Vi tilbyr kurs og kompetanseheving for ditt team, slik at de kan håndtere og vedlikeholde varme- og kjøleanlegg med høy kompetanse. Våre kurs dekker alt fra grunnleggende prinsipper til avanserte teknikker i vannbehandling

Uavhengig rådgivning innen vannbehandling
Kvalitetssikret fagkompetanse innen vannbehandlingskontroll

Kvalitetssikring

Vår ekspertise sikrer at du tar velinformerte beslutninger som vil bidra til optimal drift og maksimal effekt fra dine anlegg

 

Kvalitetssikring

Kvalitetssikret fagkompetanse innen vannbehandlingskontroll
Vår ekspertise sikrer at du tar velinformerte beslutninger som vil bidra til optimal drift og maksimal effekt fra dine anlegg

 

Våre fageksperter

Maria Råken

Maria Råken
Siv.ing. miljøtek.
Seniorrådgiver

Elin Håberg

Elin Håberg
M.Sc. bioteknologi
Fagrådgiver

Van Ha Doan

Van Ha Doan
 Cand.Scient kjemi
Seniorrådgiver

Helene Kowollik 2Helene Kowollik
Sivilingeniør kjemi
Fagrådgiver

 

Nyhetsbrev

for faginteresserte

Fagkunnskap

Best i klassen på vannbehandling

Rogaland er Norges fjerde største fylke målt i folketall og Rogaland fylkeskommune forvalter...

Optimal drift ved Vågen Videregående Skole

Arild Todnem er driftsleder ved Vågen videregående skole i Sandnes i Rogaland, hvor han er i et...

En milepæl for samspillet innen vannbehandlingsbransjen

NemiTek's årlige driftskonferanse har markert seg som en viktig arena hvor leverandører og...