For å sikre effektiv drift og lang levetid av lukkede varme- og kjølesystemer, er regelmessig og grundig overvåkning av vannkvaliteten avgjørende. Dette blogginnlegget fokuserer på målene og metodene for overvåkning av vannkvalitet i lukkede anlegg.

Overvåking - mer enn en analyse

Overvåkning av vannkvalitet er nødvendig for å vurdere hvor godt et vannbehandlingsprogram fungerer. Men, å ha kontroll på vannbehandlingen inkluderer mye mer enn bare en analyse. 

En vannanalyse bør gjennomføres minimum én gang årlig. Målet er å verifisere stabil vannkvalitet fra år til år, helst uten overraskelser for byggeier. For å oppnå dette, er den kontinuerlige oppfølgingen fra driftspersonell og leverandører helt avgjørende.

Hvem skifter filteret?

En av de hyppigste driftsoppgavene forbundet med et vannbehandlingsprogram er kontroll av anleggets filtersystemer, enten det er partikkelfilter, magnetfilter eller andre filtre. Dersom filtrene installeres uten en plan for kontroll eller rengjøring, har filtrene ingen funksjon og kan over tid medføre trykkfall i anlegget.  

I nasjonal veileder for vannbehandling er det anbefalt kontroll av anleggets filtersystemer minimum to ganger per sesong, eller kvartalsvis dersom anlegget har helårsdrift. Kompa anbefaler at dette registreres som en driftsoppgave i FDV systemet og loggføres ved filterskifte. 

Serviceavtaler - ja takk!

Når man har installert et komplett vannbehandlingsprogram ligger det meste til rette for å oppnå god vannkvalitet og energiøkonomisk drift. Så fremt komponentene fungerer. Serviceavtaler blir ofte valgt bort for å redusere kostnader på kort sikt, men manglende service kan over tid resultere i mer kostbare tiltak.

Kompa har tidligere skrevet om manglende serviceavtaler på ekspansjonssystemer. 

Les hele saken her

 

Serviceavtaler, tydelige driftsrutiner og driftspersonell med kompetanse til å avdekke feil er de viktigste tiltakene for å opprettholde god vannkvalitet når vannbehandlingsprogrammet er på plass. Med en vannbehandlingkontroll fra Kompa får du både analysen, vurderingen og en kontroll av eksisterende rutiner og komponenter. 

 

 

 

 

Relaterte artikler

Unngå driftsproblemer ved ditt kjøleanlegg i sommer
Unngå driftsproblemer ved ditt kjøleanlegg i sommer
21 juni, 2022

Selv om temperaturen ute svinger, er det viktig at kjøleanleggene fungerer optimalt når behovet for kjøling melder seg. ...

Sort vann i energianlegget
Sort vann i energianlegget
9 november, 2022

Når man tar en vannprøve fra et varme- eller kjøleanlegg kan man noen ganger oppleve at vannet er helt sort. Tidligere a...

Lørenplatået boligsameie - en kostnadseffektiv løsning
Lørenplatået boligsameie - en kostnadseffektiv løsning
13 juni, 2024

Etter mange år med utfordringer og klager fra beboerne på Lørenplatået, bestemte styret seg for å ta grep. Til tross for...