Når man tar en vannprøve fra et varme- eller kjøleanlegg kan man noen ganger oppleve at vannet er helt sort. Tidligere anså man sort vann som et positivt tegn fordi det betød at vannet var "dødt" og dermed ikke korrosivt. Sort vann kan i noen tilfeller være oksygenfattig eller "dødt", men sort vann er likevel ikke et godt tegn.

Sort vann betyr nemlig at det enten har pågått eller pågår alvorlige korrosjonsprosesser som kan gi utfordringer for driften av anlegget.

Magnetitt skaper utfordringer

MicrosoftTeams-image (7)_edited

Sort vann inneholder ofte en kombinasjon av flere ulike korrosjonsprodukter, og det er spesielt magnetitt som bidrar til den karakteristiske sorte fargen. Magnetitt dannes typisk når det forekommer korrosjon i anlegg med lavt innhold av oksygen. Selv om man har utluftningssystemer som sørger for at luften fjernes kan man derfor i noen tilfeller se små mengder magnetiske partikler i væsken.

Magnetitt har høy egenvekt og er sterkt magnetisk. Disse egenskapene kan føre til en rekke problemer i ditt energianlegg. Magnetittpartiklene vil raskt sedimenterer i soner med lav vannhastighet og feste seg til magnetiske komponenter i for eksempel pumpen. Når magnetittpartiklene kiler seg fast i ventiler oppleves ofte problemer med korrekt regulering av vannmengde.

Uten riktig vannbehandling kan mengden magnetitt i anlegget hope seg opp over tid. Sirkulerende magnetitt kan gi stor slitasje på rør og komponenter og føre til at levetiden til komponentene reduseres, noe som gir unødvendige utskiftningskostnader.
Når magnetitt sedimenterer i varmeavgivere, slik som radiatorer, kan oppbyggingen av partikler føre til at gjennomstrømmingen blir delvis eller helt blokkert. Dette resulterer i at varmeavgiverne ikke klarer å avgi den varmen de er dimensjonert for, og man kan oppleve kalde radiatorer.

Radiator Animasjon Kilde: Zijdemans Consult

Kilde bilde: Zijdemans Consult

Hvordan avdekke magnetitt?

Den enkleste måten å avdekke om magnetitt sirkulerer i anlegget ditt er å ta en vannprøve. Fordi partiklene har høy egenvekt er det enkelt å se om magnetitt samles i bunnen av prøveflasken. Hvis vannprøven er helt sort er det også et sikkert tegn på at magnetitt er tilstede. Når man sender vannprøven til analyse vil man samtidig få svar på hvilke prosesser som pågår i anlegget. 

Dersom det ikke er partikler i prøveflasken, men man likevel har mistanke om sedimentering i anlegget kan man fysisk kjenne på radiatorene om varmen er jevnt fordelt. Hvis det er vanskelig å avgjøre om det er temperaturforskjeller mellom topp og bunn i radiatoren kan man benytte et termografikamera og ta bilde av radiatoren. Slike bilder vil tydelig vise hvordan varmen fordeles.

RB00048YRB00048X

Hvordan kvitte seg med magnetitten?

MicrosoftTeams-image (6)_editedMicrosoftTeams-image (8)_edited

Hvis man har avdekket at det er magnetitt i anlegget er det viktig å først undersøke hvor omfattende problemet er. I et anlegg med sirkulerende partikler kan magnetitt fjernes effektivt ved hjelp av et magnetfilter plassert i delstrøm. Slike filtre består av en eller flere magneter som tiltrekker seg partiklene. Magnetfilteret rengjøres regelmessig i løpet av driftssesongen slik at magneten alltid har kapasitet til å fange nye partikler. Det er viktig å kombinere magnetfilteret med et partikkelfilter slik at man får fjernet både de magnetiske og ikke-magnetiske forurensningene.

Mindre avleiringer i radiatorer kan i noen tilfeller løsne ved å banke på radiatorene. Om det derimot er store mengder sedimentering kan det være nødvendig å demontere og rengjøre radiatorene fysisk, eller kjemisk rense hele anlegget. I slike tilfeller er det viktig å lage en detaljert plan for arbeidet og rådføre seg med spesialister slik at man sikrer en effektiv og sikker rengjøringsprosess.

Hva gjør jeg nå?

Hvis du lurer på om du har magnetitt i anlegget er første steg å ta en vannprøve. Kompa kan hjelpe deg med dette! Vannprøven analyseres av et akkreditert laboratorium og Kompas fageksperter gir deg en fullstendig tilstandsvurdering av energianlegget ditt. På denne måten vil vi avdekke om vannet i ditt energianlegg er korrosivt, om du har pågående korrosjon og gi deg råd i forhold til hvordan du skal løse problemet for å sikre optimal og energieffektiv drift videre.

 

Relaterte artikler

Bruk sommeren til å gjøre tiltak på varmeanlegget
Bruk sommeren til å gjøre tiltak på varmeanlegget
14 mai, 2024

Sommeren er her, og med den kommer en gylden mulighet til å utføre vedlikehold og tiltak på varmeanleggene. Når temperat...

Et år med nasjonal veileder: Refleksjoner og påvirkning
Et år med nasjonal veileder: Refleksjoner og påvirkning
26 januar, 2024

For ett år siden ble den nasjonale veilederen for vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg publisert, og det var e...

Taksonomi "score”
Taksonomi "score”
19 mars, 2023

Den dagen norske eiendomsaktører søker å avdekke sin taksonomiscore så er det kanskje fristende å håpe at dette er ett t...