Sommeren er her, og med den kommer en gylden mulighet til å utføre vedlikehold og tiltak på varmeanleggene. Når temperaturene stiger og vi ikke har behov for oppvarming, står varmeanleggene ofte stille. Dette gir mulighet til å gjennomføre installasjoner og tiltak uten å forstyrre den daglige driften av anlegget, slik at anlegget er best rustet når kulden kommer tilbake.

Alle anlegg bør kontrolleres årlig

Alle varmeanlegg bør kontrolleres en gang i året, og det er ofte smart å utnytte vårmånedene til nettopp dette. Ved en kontroll sjekkes komponentene i vannbehandlingsprogrammet og det gjennomføre en væskeanalyse. Basert på resultatene får anleggseier viktig innsikt som:

  • Bidrar væskekvaliteten i anlegget til god varmeoverføring og energiøkonomisk drift?
  • Er vannbehandlingsprogrammet godt nok, og leverer det ønsket effekt?
  • Er det antydning til korrosjon eller korrosive forhold i anlegget?
  • Har vi tilstrekkelige rutiner og serviceavtaler på plass?

Tiltak som kan gjennomføres

Avhengig av hva kontrollen avdekker kan flere tiltak være aktuelle i sommermånedene:

  • Installasjon: Dersom vannbehandlingsprogrammet mangler viktige komponenter som utluftningssystem eller filter, bør dette installeres
  • Oppgradering: Utskifting av korroderte, slitte eller lite energivennlige komponenter som pumper, ventiler eller varmevekslere
  • Skylling eller rensing: Dersom kontrollen avdekker alvorlig korrosjon eller beleggdannelse kan det være nødvendig å skylle eller rense anlegget, enten kjemisk eller mekanisk

Ved å ta hånd om disse oppgavene om sommeren, sikrer du at varmeanlegget er i god stand når høsten og de kaldere temperaturene melder seg. Dette kan redusere risikoen for driftsproblemer og uforutsette vedlikeholdskostnader. I tillegg vil et godt vedlikeholdt varmeanlegg operere mer effektivt, noe som kan føre til lavere energikostnader og bedre komfort.

Dashbord fra Inspektor Vannbehandlingskontroll

 

Vannbehandlingskontroll

For å identifisere om tiltak er nødvendig gjennomføres en vannbehandlingskontroll. Kompas har partnere over hele Norge som gjennomfører vannbehandlingskontroller av varme- og kjøleanlegg digitalt.

Det sikrer at du som anleggseier alltid har enkel tilgang til resultater og anbefalte tiltak via Inspektor. Tiltakene er tilpasset det enkelte anlegg og utarbeidet av Kompas fageksperter innen vannbehandling.

 

Finn din nærmeste partner her

Søk med ditt postnummer

Søk med ditt postnummer 

Vi viser deg våre nærmeste partnerne ut i fra din lokasjon 

Relaterte artikler

Fra papirarbeid til skybasert legionellakontroll
Fra papirarbeid til skybasert legionellakontroll
10 mai, 2024

Inspektor gir deg full oversikt over legionellaarbeidet ved dine bygg. Løsningen lar deg håndtere legionellakontrollen s...

Rogaland fylkeskommune - best i klassen på vannbehandling
Rogaland fylkeskommune - best i klassen på vannbehandling
26 januar, 2024

Rogaland er Norges fjerde største fylke målt i folketall og Rogaland fylkeskommune forvalter betydelige mengder bygg og ...

Sertifiseringsprogram
Sertifiseringsprogram
4 juni, 2024

Kompaskolen lanserer nå et nyetablert sertifiseringsprogram, spesielt rettet mot fagfolk innen VVS bransjen, samt innenf...