I en travel driftshverdag kan det være lett å overse viktige detaljer, spesielt når det kommer til vedlikehold av utstyr som ofte blir tatt for gitt. Ekspansjonskaret i lukkede varme- eller kjøleanlegg er et eksempel på dette.

Viktig rolle i anlegget

Som fageksperter på vannbehandling vet vi hvor avgjørende et velfungerende ekspansjonskar er for å opprettholde optimal drift og effekt i et lukket energianlegg. Datainnsamling fra Inspektor avdekker imidlertid at 70% av inspiserte anlegg mangler en årlig avtale som sikrer service og ettersyn av ekspansjonssystemet.

Årlig kontroll av ekspansjonskaret

Ekspansjonstankens evne til å absorbere trykkforskjeller i systemet er avgjørende for å unngå risiko for skader på rør og komponenter. Siden ekspansjonstanken er en lukket beholder, vil den også sørge for å opprettholde væskekvaliteten i anlegget ved at systemet forblir lukket og ikke tillater væsken å absorberer oksygen og dermed unngå korrosjon.

Ekspansjonstanken har viktige funksjoner i et lukket energianlegg som må vedlikeholdesDersom ekspansjonstanken ikke er dimensjonert for anlegget, eller ekspansjonssystemet ikke er tilfredsstillende kalibrert, kan uønskede trykkforandring kan føre til en rekke problemer. Uregelmessige eller vedvarende trykkforandringer kan for eksempel føre til lekkasjer, ineffektiv kjøling- eller oppvarming og i verste fall kostbare utskiftninger av ødelagte komponenter. 

Årlig kalibrering og kontroll av trykket i ekspansjonskaret er derfor svært viktig for å opprettholde optimale driftsbetingelser. 

Konsekvenser for væskekvaliteten

Uten riktig vedlikehold av ekspansjonskaret vil også væskekvaliteten i anlegget påvirkes negativt. Lekkasjer og trykkforandringer kan føre til behov for hyppig etterfylling, som igjen kan føre til korrosjon og sedimentering som reduserer anleggets effekt og levetid.

Manglende vedlikehold av ekspansjonskar kan derfor medføre skader på hele energianlegget, noe som kan medføre kostbare reparasjoner og unødvendige avbrudd i driften.

Inspektor

Ukalibrerte eller defekte ekspansjonskar kan føre til mange problemer i et lukket energianlegg

Med Inspektor, gjør vi det enklere for deg å holde styr på vedlikeholdsbehovene dine.
Ved å samle inn og analysere data, kan vi hjelpe deg med å identifisere problemområder før de utvikler seg til større problemer, og gi deg råd om nødvendige vedlikeholdstiltak.

Vår skybaserte kartleggings- og inspeksjonsløsning, har i lengre tid samlet inn data over lukkede energianlegg, og vi ser en bekymringsfull trend. Blant våre kunder med lukkede energianlegg mangler hele 70% en serviceavtale for deres ekspansjonskar.

Valg av vannbehandlingsprogram

I tillegg til å følge deg opp med årlig analyse, vil Inspektor også bidra til kontroll av vannbehandlingsprogrammet. Dette inkluderer råd om hvordan du kan oppnå optimal væskekvalitet, og veiledning for å sikre at ditt energianlegg fungerer optimalt.

Kompa partnere

Benytt en av Kompas sertifiserte partnere til å få på plass en riktig serviceavtale på ditt energianleggMed riktig vedlikehold og oppfølging av ditt energianlegg, kan du forlenge levetiden, forbedre effektiviteten og sikre en jevn og pålitelig drift. 

Våre partnere benytter Inspektor til å avdekke helsetilstanden til energianlegget og adressere eventuelle problemer. Som kunde hos en av våre partnere vil du få hjelp til å etablere en hensiktsmessig serviceavtale for det aktuelle energianlegget som inkluderer årlig kalibrering av ekspansjonskaret.
Sammen med fagavdelingen i Kompa vil våre partnere sørge for å opprettholde optimal drift av anlegget med årlig kontroll i Inspektor. 

Benytt en Kompa partner

Med vår løsning kan vi sammen sikre effektiv og trygg drift av ditt varmeanlegg eller kjøleanlegg. Ikke bli en del av den bekymringsfulle statistikken - la oss hjelpe deg med å være i forkant med vedlikeholdet og sørge for at ditt energianlegg fungerer som det skal.

Relaterte artikler

Bruk sommeren til å gjøre tiltak på varmeanlegget
Bruk sommeren til å gjøre tiltak på varmeanlegget
14 mai, 2024

Sommeren er her, og med den kommer en gylden mulighet til å utføre vedlikehold og tiltak på varmeanleggene. Når temperat...

Viktigheten av regelmessig overvåkning av væskekvalitet
Viktigheten av regelmessig overvåkning av væskekvalitet
26 januar, 2024

For å sikre effektiv drift og lang levetid av lukkede varme- og kjølesystemer, er regelmessig og grundig overvåkning av ...

Ikke glem den årlige helsesjekken av varmeanlegget ditt!
Ikke glem den årlige helsesjekken av varmeanlegget ditt!
6 november, 2023

Når vi snakker om vannkvaliteten i varme- og kjøleanlegg, er begrepet "dødt vann" noe vi ofte hører. Dødt vann er vann u...