Når vi snakker om vannkvaliteten i varme- og kjøleanlegg, er begrepet "dødt vann" noe vi ofte hører. Dødt vann er vann uten luft, noe som forhindrer uønskede reaksjoner som kan føre til korrosjon og bakterievekst.

Ikke dødt allikevel

Ideelt sett ønsker vi dødt vann i anlegget, men tvert imot er det vanligvis mye aktivitet i det vannet som sirkulerer gjennom bygningene våre. Derfor er det viktig å ikke glemme den årlige helsesjekken!

Hjertet i systemet

Et lukket energianlegg kan på mange måter sammenliknes med kroppens kretsløp. Hjertet er pumpen som sørger for sirkulasjon og at systemet fungerer optimalt. For å ivareta anleggets helse og levetid er det, på samme måte som med kroppen, avgjørende å ta vare på komponentene og drifte anlegget effektivt.

Årlig helsesjekk

Kompa har gjennomført årlige helsesjekker av varme- og kjøleanlegg over hele landet, og resultatene viser at kun 51 % har en serviceavtale for ekspansjonssystemet.  Dette er alarmerende tall når vi vet at service og kontroll av ekspansjonssystemet er avgjørende for å opprettholde stabilt trykk og hindre tilførsel av luft som gir liv til de uønskede prosessene.

 

 

"Men bygget er jo ikke så gammelt"

Moderne bygninger har i dag mer avanserte og sofistikerte komponenter enn tidligere. Akkurat som en splitter ny bil som blir vasket, polert og tatt med til service, er hver eneste komponent i anlegget avhengig av riktig oppfølging. Det faktum at anlegget er nytt, bør derfor være et insentiv for å jevnlig kontrollere både vannkvaliteten og komponentene.

Hva sier veilederen?

Den nye nasjonale veilederen for vannbehandling anbefaler årlig kontroll av vannkvaliteten i alle lukkede energianlegg.

På samme måte som en blodprøve hos legen, kan en vannbehandlingskontroll fortelle oss om vannkvaliteten er innenfor de verdiene vi ønsker oss, og hvilke tiltak som eventuelt bør iverksettes.

Hvis det går for lang tid mellom helsesjekkene, kan disse tiltakene fort bli mer omfattende enn vi så for oss.

"Vannkvaliteten gikk fra god til dårlig - mye raskere enn vi trodde"

Den årlige sjekken er viktig, men det er enda viktigere å faktisk gjennomføre de anbefalte tiltakene. Vi har en eiendomsaktør som gjorde inspeksjon av alle anleggene sine. Under inspeksjonen ble det oppdaget behov for noen justeringer, men på grunn av budsjettforhandlinger og andre arbeidsoppgaver ble tiltakene utsatt. Dessverre, en sesong senere, hadde vannkvaliteten blitt betydelig forverret, og nå sto de ovenfor større og dyrere tiltak.

I dag er denne eiendomsaktøren på god vei mot bedre vannkvalitet. De ønsker å oppmuntre andre anleggseiere som kanskje kan befinne seg i samme situasjon:


- Vårt mål er å drifte anleggene våre både energieffektivt og økonomisk. Ved å følge opp og implementere tiltak raskt, vil vi uten tvil oppnå de beste resultatene for både energiregnskapet og totalregnskapet.

Relaterte artikler

Kompa fyller 6 år - tilbakeblikk og fremtidsvisjoner
Kompa fyller 6 år - tilbakeblikk og fremtidsvisjoner
3 mai, 2023

I dag feirer Kompa AS sitt 6-årsjubileum, og det er en betydelig milepæl vi er stolte av. Mye har skjedd på seks år og v...

Kompa: Pionerer i Vannbehandling og Energieffektivitet
Kompa: Pionerer i Vannbehandling og Energieffektivitet
26 januar, 2024

Kompa er en kunnskapsbedrift som revolusjonerer hvordan vi tenker på vannkvalitet og energieffektivitet i varme- og kjøl...

Bruk sommeren til å gjøre tiltak på varmeanlegget
Bruk sommeren til å gjøre tiltak på varmeanlegget
14 mai, 2024

Sommeren er her, og med den kommer en gylden mulighet til å utføre vedlikehold og tiltak på varmeanleggene. Når temperat...