Kompa er en kunnskapsbedrift som revolusjonerer hvordan vi tenker på vannkvalitet og energieffektivitet i varme- og kjøleanlegg. Vår produktuavhengige tilnærming til rådgivning og vår faglige kompetanse posisjonerer oss som en leder i bransjen. Vi er stolte av å introdusere Den Nasjonale Veilederen for vannbehandling, et betydelig fremskritt for bransjen.

Den Nasjonale Veilederen: En Milepæl for Vannbehandling

Siden 2021 har vi ventet på lanseringen av Den Nasjonale Veilederen, et dokument som fokuserer på vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg. Dette verktøyet er viktig for å skape felles retningslinjer, gjøre vannbehandling enklere å implementere i prosjekteringsfasen, og heve kvaliteten på tjenester og produkter ved å definere god praksis.

Energikostnader i Fokus

Sivilingeniør Maria Råken og kjemiker Van Ha Doan, begge prosjektledere i Kompa, understreker viktigheten av riktig vannbehandling for å redusere energikostnader. "I en tid med fokus på høye energikostnader, er det avgjørende at energianlegg fungerer som de skal," sier Råken. "Dårlig vannkvalitet fører til driftsproblemer som blir dyrere over tid."

Kompa: Din Objektive Rådgiver

Som en objektiv organisasjon, er Kompa dedikert til å gi produktuavhengige råd for økt energieffektivitet og optimal drift av tekniske anlegg. Selv om Standard Norge er prosjekteier og utgiver av veilederen, har vårt arbeid vært sentralt i utviklingen av dette viktige dokumentet.

Praktisk Tilnærming og Riktig Beslutningsgrunnlag

Den nye veilederen er rettet mot de som arbeider med energianlegg i bygg og skal fungere som et støttedokument for praktisk arbeid. Den gir klar veiledning om hvordan vannbehandling skal håndteres i praksis, fra planleggingsfasen til drift.

Inspektor: Skybasert Inspeksjonsløsning fra Kompa

Vår skybaserte inspeksjonsløsning, Inspektor, er spesielt utviklet for å gi deg detaljert oversikt over dine anlegg. Den kobler anleggsdata med vår innsiktsdatabase og Kompas fagkompetanse, og gir skreddersydde løsninger for optimal vannbehandling.

Konsulenter, Rørleggere og Driftsansvarlige: Veilederens Målgruppe

Veilederen er et uvurderlig verktøy for konsulenter, rørleggere og driftsansvarlige, som vil oppleve den som en viktig ressurs i oppfølgingen av vannbehandlingsprogrammer. Ved å følge anbefalingene kan anleggseiere opprettholde levetiden og funksjonaliteten til anleggene sine, og oppnå bedre forutsigbarhet i driftskostnader.

Unngå Korrosjon og Vedlikeholdskostnader

Et sentralt fokus i veilederen er håndtering av luft, korrosjon og sedimentering i anlegg. Vi ser ofte anlegg som blir utsatt for omfattende korrosjon på grunn av manglende vannbehandling, noe som lett kan løses med god prosjektering i en tidlig fase.

Bli Med Oss på Reisen mot Rent Vann og Energieffektiv Drift

Oppdag hvordan Kompa kan bistå deg med å sikre rent vann, rene overflater og effektiv drift av dine varme- og kjøleanlegg. Book et møte med oss for å utforske våre løsninger, inkludert Inspektor, for å sikre at dine anlegg alltid fungerer optimalt.

Besøk oss på www.kompa.no for å lære mer og sjekke status på eget energianlegg. Sammen kan vi skape en mer bærekraftig fremtid.

Relaterte artikler

Rørleggerne og rådgiverne - et viktig samarbeid
Rørleggerne og rådgiverne - et viktig samarbeid
13 september, 2022

I en verden hvor vannkvalitet og energieffektivitet i bygninger stadig blir mer sentralt, står samarbeidet mellom Kompa ...

Et år med Nasjonal Veileder: Refleksjoner og Innvirkning
Et år med Nasjonal Veileder: Refleksjoner og Innvirkning
26 januar, 2024

For ett år siden markerte publiseringen av den nasjonale veilederen for vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg e...

Opptak med NemiTek og Driftskonferansen
Opptak med NemiTek og Driftskonferansen
27 juni, 2023

Van Ha Doan er invitert til Driftskonferansen 2023 for å gi deltakeren en innføring i anbefalingene fra den nye nasjonal...