Ett år etter lanseringen av den nasjonale veilederen for vannbehandling i lukkede energianlegg, møter vi Torstein, en av forfatterne, for å diskutere veilederens innvirkning og fremtid. Torstein, en ekspert innen feltet, deler sine tanker og innsikter.

Torstein, kan du fortelle oss litt om målet med denne veilederen du har bidratt til å forfatte?

Torstein: "Målet med veilederen var å forenkle prosessen rundt beskrivelse, bestilling og levering av vannbårne energianlegg med fokus på væskekvalitet. Vi ønsket en veileder tilpasset norske forhold, da eksisterende retningslinjer fra Europa ikke alltid var relevante her."

Q: Hva er noen av hovedpunktene i veilederen?

Torstein: "Den dekker alt fra materialvalg og korrosjon til ekspansjon og kjemisk behandling. Vi har forsøkt å samle spredt informasjon på en oversiktlig måte, noe som har vært en utfordring tidligere."

Q: Kan du fortelle om din rolle og viktige bidrag i utviklingen av veilederen?

Torstein: "Som medlem av komiteen fokuserte jeg på ekspansjon og luftfjerning, basert på min ekspertise. Jeg har skrevet om disse temaene og gitt generelle tilbakemeldinger for å sikre en helhetlig og praktisk veileder."

Q: Hvordan vil veilederen forbedre vannbehandling i lukkede energianlegg?

Torstein: "Jeg tror veilederen vil lette etterspørselen og tilbudet av gode vannbehandlingsløsninger. Det vil være et nyttig verktøy for både prosjekterende og utførende, og bidra til kompetanseheving innen feltet."

Q: Hva var noen av utfordringene under utviklingen, og hvordan ble disse løst?

Torstein: "Å oppnå enighet om beste praksis var utfordrende. Vi løste dette ved å samle et bredt spekter av eksperter og sikre at alle synspunkter ble vurdert. Balansen mellom detaljer og tilgjengelighet ble håndtert med sjekklister og visuelle hjelpemidler."

Q: Hvilke forventninger har du til veilederens bruk i bransjen fremover?

Torstein: "Jeg forventer at veilederen blir et sentralt verktøy som fremmer bedre kvalitet og pålitelighet i norske energianlegg. Den vil forhåpentligvis minimere risikoen for dyre feil og komplikasjoner."

Q: Hvordan planlegger dere å holde veilederen relevant i fremtiden?

Torstein: "Vi vil ha et team som kontinuerlig følger med på bransjeendringer, ny teknologi og forskning. Ved å holde veilederen oppdatert, sikrer vi at den forblir relevant og nyttig."

Q: Hvilke råd har du til de som ønsker å lære mer om dette feltet?

Torstein: "Les veilederen grundig og bruk den aktivt. Delta også i kurs og seminarer, og ikke nøl med å dele erfaringer og lære fra kolleger og eksperter."

Q: Kan du nevne noen vanlige utfordringer i industrien og hvordan veilederen kan bidra til å løse dem?

Torstein: "Utfordringer som korrosjon og avleiringer er vanlige. Veilederen gir detaljerte forklaringer på hvordan man kan forhindre slike problemer gjennom korrekt vannbehandling."

Q: Til slutt, hvilke aspekter ved vannbehandling bør prioriteres for å sikre vellykket drift?

Torstein: "En helhetlig tilnærming er nødvendig. Dette inkluderer god systemdesign, riktig vannbehandling, kontinuerlig overvåking, samt opplæring og kompetanseutvikling."

Avslutningsord: "Takk, Torstein, for at du delte dine verdifulle innsikter. Vi ser frem til å se hvordan denne veilederen fortsetter å påvirke bransjen i årene som kommer."

Relaterte artikler

Intervju med Maria Råken - en drivkraft bak den nye nasjonale veilederen
Intervju med Maria Råken - en drivkraft bak den nye nasjonale veilederen
16 mai, 2023

Den nye nasjonale veilederen for vannbehandling er nå tilgjengelig, og den forventes å bli et viktig verktøy for å sikre...

Opptak med NemiTek og Driftskonferansen
Opptak med NemiTek og Driftskonferansen
27 juni, 2023

Van Ha Doan er invitert til Driftskonferansen 2023 for å gi deltakeren en innføring i anbefalingene fra den nye nasjonal...

Fordelene med Kompaskolens fagfokuserte kurs
Fordelene med Kompaskolens fagfokuserte kurs
26 januar, 2024

Kompaskolen tilbyr en unik opplæringsopplevelse som skiller seg markant fra tradisjonelle kurs. Våre kurs er utformet me...