Artikler

Lørenplatået boligsameie - en kostnadseffektiv løsning
Lørenplatået boligsameie - en kostnadseffektiv løsning
juni 2024

Etter mange år med utfordringer og klager fra beboerne på Lørenplatået, bestemte styret seg for å ta grep. Til tross for...

Rogaland fylkeskommune - best i klassen på vannbehandling
Rogaland fylkeskommune - best i klassen på vannbehandling
januar 2024

Rogaland er Norges fjerde største fylke målt i folketall og Rogaland fylkeskommune forvalter betydelige mengder bygg og ...

Optimal drift ved Vågen Videregående Skole
Optimal drift ved Vågen Videregående Skole
januar 2024

Arild Todnem er driftsleder ved Vågen videregående skole i Sandnes i Rogaland, hvor han er i et team med tre kolleger og...

Eiwa AS - dedikerte partnere
Eiwa AS - dedikerte partnere
mars 2023

Eiwa AS, en av Haugalandets mest anerkjente rørleggerbedrifter, har gjennom sitt partnerskap med Kompa, styrket sin posi...

Beboerene i Lørenplatået boligsameie opplever kalde radiatorer
Beboerene i Lørenplatået boligsameie opplever kalde radiatorer
september 2022

For 23 år siden kjøpte Selvaag Gruppen den gamle Løren militærleir og startet utviklingen av Lørenbyen. Området, som lig...

CEVA AS leverer vannbehandling på Løren skole
CEVA AS leverer vannbehandling på Løren skole
august 2022

Kompa er et produktuavhengig rådgivningsselskap med fageksperter som har lang praktisk og teoretisk erfaring innen vannb...

Akkreditert inspeksjon ved Oslo Konserthus
Akkreditert inspeksjon ved Oslo Konserthus
april 2022

Kjøletårn og luftskrubberanlegg er eksempler på legionellautsatte installasjoner som er underlagt egne krav til legionel...

Kompa vurderer væskekvaliteten ved 130 Oslo skoler
Kompa vurderer væskekvaliteten ved 130 Oslo skoler
april 2022

Oslobygg KF, et eiendomsforetak eid av Oslo kommune, har tatt ansvar for vannbehandlingen i sine bygninger. Med 2,7 mill...