Våren 2020, rett før koronapandemien sørget for teamsmøter i lang tid fremover, satt jeg og min kollega Van Ha Doan i et møte i Berlin. Teamet var ny europeisk standard for prosjektering av kjøleanlegg, og vi var der for å sørge for at ingen glemmer å prosjektere inn vannbehandlingen.

_Z725152-Edit_edited-1Fortsatt behov for frostvæsker

I løpet av diskusjonene understreket vi viktigheten av å unngå lufteksponering av frostvæsker. Dette synspunktet ble utfordret av en italiensk professor, som tvilte på frostvæskers relevans.


Frostvæsker? Det er det vel ingen som bruker i dag"

Gradestokken hadde akkurat bikket -6 C hjemme, og vi reiste til Berlin i store norske boblejakker. Vi kunne meddele at frostvæsker er like nødvendig i Norden i dag som for 20 år siden, og at det nok er en stund til klimaendringene tillater oss å bytte ut frostvæskene med vann.

Kjemiske prosesser

For hva er det egentlig som skjer når vi lar kannen med frostvæske stå åpen i teknisk rom?

Faktisk akkurat det samme som når vi lar vinflasken bli stående uten kork. Når frostvæsken eksponeres for luft vil den gradvis oksidere og omdannes til syre. Glykoler omdannes til en blanding av ulike syreforbindelser, og etanol omdannes til eddiksyre. Vinen blir sur, og vannet i anlegget blir surt.

Når vannet blir surt øker korrosiviteten.


Nettopp derfor er det veldig viktig at det påpekes at frostvæsker ikke skal eksponeres for luft
, gjentar vi.

Godkjent anbefaling

Forklaringen ble godkjent og førte til at anbefalingen ble integrert i den nye standarden for prosjektering av kjøleanlegg, og senere også i den nasjonale veilederen for vannbehandling.

Frostvæsker må oppbevares korrekt


Dagens situasjon

Dessverre observerer vi ofte feil praksis i mange tekniske rom. Åpne påfyllingskar, åpne kanner og manglende merking. Når kanner med ulike frostvæsker oppbevares ved siden av hverandre uten merking er det også lett for driftspersonalet å gjøre feil.

Lukk korken!

Ved å opplyse om dette problemet, og gi driftsteknikere og anleggseiere kunnskap om riktig drift av sine anlegg, håper vi i Kompa å se en bedring i antall tilfeller hvor korrosiv væske fører til driftsproblemer som enkelt kunne vært unngått ved å lukke korken på frostvæsken.


Du ville ikke drukket vin som har stått åpen i en uke, og du ville ikke puttet eddiksyre rett i varmeanlegget, smiler Maria avslutningsvis.

 

Relaterte artikler

ISO-Standarder: Veivisere for kvalitet og bærekraft
ISO-Standarder: Veivisere for kvalitet og bærekraft
17 mars, 2022

ISO (International Organization for Standardization) har vært en nøkkelaktør i utviklingen av internasjonale standarder ...

Intervju med Maria Råken - en drivkraft bak den nye nasjonale veilederen
Intervju med Maria Råken - en drivkraft bak den nye nasjonale veilederen
16 mai, 2023

Den nye nasjonale veilederen for vannbehandling er nå tilgjengelig, og den forventes å bli et viktig verktøy for å sikre...

Standardisering: Hjertet av global samhandling og kvalitet
Standardisering: Hjertet av global samhandling og kvalitet
18 februar, 2023

I en verden preget av teknologisk fremgang og globalisering, står standardiseringsarbeidet som en bærebjelke for kvalite...