Kompas-kursholderne er blant de mest anerkjente ekspertene innen vannbehandling i landet. De tilbyr kurs som styrker deltakernes kompetanse og gir dem den nødvendige kunnskapen for å effektivt håndtere vannbehandling ved egne anlegg. Disse kursene er anerkjent for sin høye kvalitet og omfattende innhold, og utgjør en viktig del av Kompas' sertifiseringsprogram.

Grundig kurs i vannbehandling

Kurset gir en omfattende innføring i viktigheten av vannbehandling, korrosjonsprosesser, og hvordan dårlig vannkvalitet kan påvirke driften og energiforbruket. Kursdeltakerne lærer om ulike vannbehandlingsmetoder, og får kompetanse til selvstendig å identifisere problemer og velge riktig avvikshåndtering og forebygging. En kursdeltaker uttalte, "Dere sitter på enormt med kunnskap og er flinke til å formidle det videre til oss".

Hvorfor er vannbehandling viktig?

Lukkede varmeanlegg og kjøleanlegg, som finnes i alt fra kontorbygg til helsehus, er avhengige av vannets tilstand for å fungere effektivt. Vannbehandling er derfor avgjørende for systemets funksjonalitet og byggets inneklima. En annen deltaker uttrykte, "Jeg fikk grundig forklaring på ting jeg ikke var klar over innen vannbehandling".

Sertifiseringsløp og Inspektor

Kurset er en del av Kompas partnerprogram, og gir rørleggere kunnskapen de trenger for å tilby optimal vannbehandling. Van Ha Doan, seniorrådgiver i Kompa og en av landets fremste eksperter, understreker viktigheten av etterfølgende oppfølging: "Vi ser altfor ofte driftsproblemer som kunne vært unngått, og dette koster byggeierne mye". Etter kurset kan deltakerne bruke Inspektor, Kompas egenutviklede innsiktsplattform, for å registrere og følge opp vannbehandlingskontroll.

Nasjonal veileder og produktuavhengig rådgivning

I tråd med arbeidet i den Europeiske Standard, har Kompa vært med på å utarbeide en nasjonal veileder for vannbehandling i Norge. Denne veilederen vil tjene som et teoretisk og praktisk hjelpemiddel for de som arbeider med varme- og kjøleanlegg. Kompa skiller seg også ut ved å være produktuavhengig, fokuserer på løsninger framfor produkter, og sørger for at opplæringen er basert på de beste løsningene for de ulike anleggene.

Springbrett

Kompas kurs i vannbehandling er mer enn bare en kunnskapsøkning; det er et springbrett til kvalitetssikrede løsninger og en investering i en bærekraftig fremtid for varme- og kjøleanlegg. Som en kursdeltaker bemerket, "Jeg likte svært godt instruktøren. Han var veldig kunnskapsrik og forklarte forståelig samtidig som han var engasjert og hyggelig". Med Kompas sertifiseringsprogram og Inspektor, står deltakerne rustet til å møte morgendagens utfordringer innen vannbehandling.

Relaterte artikler

Varmen tilbake i klasserommene på Hallagerbakken skole
Varmen tilbake i klasserommene på Hallagerbakken skole
19 januar, 2023

Hallagerbakken Skole har fått varmen tilbake i klasserommene, etter at Kompa har utført vannbehandlingskontroll ved skol...

Canes og Kompa inngår spennende samarbeidsavtale
Canes og Kompa inngår spennende samarbeidsavtale
19 oktober, 2020

Canes og Kompa inngår spennende samarbeidsavtale for overvåking av væskekvalitet og kvalitetssikring av vannbehandling i...

Kompa: Pionerer i Vannbehandling og Energieffektivitet
Kompa: Pionerer i Vannbehandling og Energieffektivitet
26 januar, 2024

Kompa er en kunnskapsbedrift som revolusjonerer hvordan vi tenker på vannkvalitet og energieffektivitet i varme- og kjøl...