Innen de mange komiteene som utgjør ryggraden i Standard Norge, står SN/K 33, den tekniske komiteen for bygningers varme- og kjøleanlegg, frem som en sentral aktør i arbeidet med å forme fremtiden for våre bygningers klimasystemer.

Et mandat med nasjonalt og internasjonalt ansvar

Standard Norge representerer norske interesser i CEN, det europeiske komiteen for standardisering. I denne rollen sikrer SN/K 33 at norske behov og forutsetninger er tydelig reflektert i internasjonale standarder. Komiteens ansvar strekker seg fra å utarbeide og revidere nasjonale standarder, til å vurdere behovet for nasjonale tillegg og veiledere. Dette arbeidet er av stor betydning, ettersom varme- og kjøleanlegg ikke bare er vesentlige energiforbrukere, men også kritiske komponenter i tekniske bygningsinstallasjoner.

Ledelse med ekspertise

Under ledelse av Stig Rath, en anerkjent kuldeteknisk rådgiver i Multiconsult, kombinerer SN/K 33 bransjekunnskap med en dedikert tilnærming. Med en stadig økende bevissthet om primærenergiforbruk og et globalt skifte mot energifleksible løsninger for bygninger, har SN/K 33 et særlig fokus på innovative løsninger. Målet er å redusere bygningers effektbehov og samtidig støtte overgangen til mer bærekraftige energisystemer.

Et fokus på fremtidige løsninger

Med et tydelig mandat til å gi faglig støtte og prioritere norsk deltakelse i europeisk og internasjonalt standardiseringsarbeid, er SN/K 33 en nøkkelspiller i den kontinuerlige utviklingen av høykvalitetsstandarder. Komiteens engasjement sikrer at Norges stemme ikke bare blir hørt, men også respektert i internasjonale fora.

I en verden hvor bærekraftighet og energieffektivitet er avgjørende, står SN/K 33 i spissen for å fremme, utvikle og implementere standarder som reflekterer disse verdiene. Med et skarpt øye på både dagens behov og morgendagens løsninger, fortsetter SN/K 33 å være en vital brikke i arbeidet med å forme en mer bærekraftig og energieffektiv fremtid for varme- og kjøleanlegg i bygninger.

Relaterte artikler

Rørleggerne og rådgiverne - et viktig samarbeid
Rørleggerne og rådgiverne - et viktig samarbeid
13 september, 2022

I en verden hvor vannkvalitet og energieffektivitet i bygninger stadig blir mer sentralt, står samarbeidet mellom Kompa ...

Vannbehandling ved Løren skole: En samarbeidshistorie
Vannbehandling ved Løren skole: En samarbeidshistorie
27 april, 2022

Vannkvaliteten i varme- og kjøleanlegg er avgjørende for driften av bygninger. Ved Løren Skole i Oslo ble dette satt på ...

Fordelene med Kompaskolens fagfokuserte kurs
Fordelene med Kompaskolens fagfokuserte kurs
26 januar, 2024

Kompaskolen tilbyr en unik opplæringsopplevelse som skiller seg markant fra tradisjonelle kurs. Våre kurs er utformet me...