Artikler

Taksonomi "score”
Taksonomi "score”
mars 2023

Den dagen norske eiendomsaktører søker å avdekke sin taksonomiscore så er det kanskje fristende å håpe at dette er ett t...

Utfordringer med taksonomien
Utfordringer med taksonomien
mai 2022

Det er mange utfordringer for norske eiendomsaktører som ønsker å dokumentere at de har fulgt kriteriene i taksonomien i...

Konsekvenser for norske eiendomsaktører
Konsekvenser for norske eiendomsaktører
mai 2022

Hva blir konsekvensene for norske bygg- og eiendomsaktører som følge av taksonomi-reguleringen i Europa? Her ser vi på h...

Taksonomiens rolle for bygg- og eiendomsbransjen
Taksonomiens rolle for bygg- og eiendomsbransjen
mai 2022

EUs taksonomi beskriver tre aktiviteter innenfor bygg og eiendom som er spesielt relevante for eiendomsselskaper. Dette ...

EU Sustainable Finance Action Plan
EU Sustainable Finance Action Plan
mai 2022

EU Sustainable Finance Action Plan handler kort sagt om å omstille finanssystemet slik at det gir incentiver til privat ...

Bærekraftsrisiko og overgangsrisiko
Bærekraftsrisiko og overgangsrisiko
mai 2022

Det er viktig å være oppmerksom på bærekraftrisiko og overgangsrisiko, spesielt for norske eiendomsaktører som kan bli p...

Taksonomiens påvirkning på BAE
Taksonomiens påvirkning på BAE
mai 2022

Taksonomien vil ha en betydelig innvirkning på eiendoms- og byggesektoren ved å legge til rette for investeringer i bære...

Taksonomi for bygg- og eiendomsbransjen
Taksonomi for bygg- og eiendomsbransjen
mai 2022

EU-taksonomien er en del av EU Sustainable Finance Action Plan og er en tidlig versjon av de reguleringene som vil komme...

The European Green Deal
The European Green Deal
mai 2022

The European Green Deal er basert på Paris-avtalen fra 2015. Som en naturlig følge av det som ble avtalt lanserte EU "Th...

Et rammeverk for kredittrangering av bærekraft
Et rammeverk for kredittrangering av bærekraft
mai 2022

EU-taksonomien er en del av en større europeisk politisk endring som skal omstille Europa i en mer bærekraftig retning. ...