EU Sustainable Finance Action Plan handler kort sagt om å omstille finanssystemet slik at det gir incentiver til privat kapital, som kan investeres i bærekraftige prosjekter.

Rammeverk

The Green Deal gir retningslinjer for hvordan EU skal finansiere og investere i forskning, innovasjon og infrastruktur. EUs Sustainable Finance Action Plan er rammeverket som setter finansiering og regelverksendringer i system for å oppnå klimakutt og bærekraftig omstilling.

Store investeringer

EU Sustainable Finance Action Plan

Overgangen til et utslippsfritt kontinent krever massive investeringer. Studier i regi av EU viser at det må investeres over 270 milliarder euro hvert år i transport, vann og avfall, og energisektoren - mer enn hva som gjøres i dag.

Dagens finanssystem

Disse midlene finnes ikke i noen av de europeiske landenes offentlige budsjetter. Dagens finanssystem bidrar heller ikke i tilstrekkelig grad til ønsket samfunnsutvikling i EU-landene. Derfor handler hele EU Sustainable Action Plan om å mobilisere privat kapital til disse investeringene.

Privat kapital

Myndighetene ønsker å kanalisere privat kapital til riktige og bærekraftige formål. Dette kan oppnås gjennom etablering av et finansielt rammeverk som gir juridiske føringer og incentiver for bærekraftige investeringer. EU-taksonomien, SFDR Sustainable Finance Disclosure Regulation og CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive utgjør alle deler av det regulatoriske rammeverket for rapportering av bærekraft og er for øyeblikket under utvikling. For bygg- og eiendomsbransjen vil EUs taksonomi bli benyttet.

 

Relaterte artikler

Taksonomi for bygg- og eiendomsbransjen
Taksonomi for bygg- og eiendomsbransjen
12 mai, 2022

EU-taksonomien er en del av EU Sustainable Finance Action Plan og er en tidlig versjon av de reguleringene som vil komme...

Taksonomi "score”
Taksonomi "score”
19 mars, 2023

Den dagen norske eiendomsaktører søker å avdekke sin taksonomiscore så er det kanskje fristende å håpe at dette er ett t...

Endelig en løsning for Scandic Hotel Solli
Endelig en løsning for Scandic Hotel Solli
27 februar, 2023

Scandic Hotel Solli, beliggende i hjertet av Oslo, har nylig gjennomgått en betydelig forbedring av sitt vannbårne varme...