Den dagen norske eiendomsaktører søker å avdekke sin taksonomiscore så er det kanskje fristende å håpe at dette er ett tall man sitter igjen med til slutt. Slik vil det dessverre ikke bli, for det er i realiteten 6 metrikker man skal rapportere på. Disse går på både omsetning, CAPEX og OPEX.  

Hva er en god "score"?

Hva er en god taksonomiscore?Første vurdering går på om man er kvalifisert for taksonomien og deretter om man er i samsvar med kriteriene.  

En eiendomsaktør vil for eksempel fort kunne være på 100% hva gjelder kvalifiseringsgrad, omsetning, CAPEX og OPEX – men vil antakeligvis være en del lavere på hvor mye av dette som er i samsvar med kriteriene.  

Under følger matrisen med forklaringer. 

 

Omsetning

CAPEX

OPEX

Kvalifisert 

Hvor stor andel av omsetningen din kommer fra aktiviteter som er kvalifisert med taksonomien – dvs. som er inkludert i taksonomien

Hvor stor andel av CAPEX knyttet til aktiviteter som er kvalifisert i taksonomien

Hvor stor andel av OPEX er knyttet til aktiviteter som er kvalifisert i taksonomien 

I samsvar 

Hvor stor andel av omsetningen din kommer fra aktiviteter som er i samsvar med taksonomien – dvs. som tilfredsstiller kravene 

Hvor stor andel av CAPEX knyttet til aktiviteter som er i samsvar med taksonomien 

Hvor stor andel av OPEX knyttet til aktiviteter som er i samsvar med taksonomien 

 

Relaterte artikler

Taksonomiens påvirkning på BAE
Taksonomiens påvirkning på BAE
12 mai, 2022

Taksonomien vil ha en betydelig innvirkning på eiendoms- og byggesektoren ved å legge til rette for investeringer i bære...

Taksonomiens rolle for bygg- og eiendomsbransjen
Taksonomiens rolle for bygg- og eiendomsbransjen
12 mai, 2022

EUs taksonomi beskriver tre aktiviteter innenfor bygg og eiendom som er spesielt relevante for eiendomsselskaper. Dette ...

Oslobygg KF og Kompa: Et pionersamarbeid for bærekraftig energiforvaltning
Oslobygg KF og Kompa: Et pionersamarbeid for bærekraftig energiforvaltning
18 mai, 2022

Oslobygg KF, Oslo kommunes fremste eiendomsforetak, har nylig initiert et ambisiøst prosjekt for å revolusjonere energis...