Legionellakontroll er avgjørende for å sikre helsen til alle brukere av et bygg, og ivareta tilliten og sikkerheten til byggeiere.

Legionella og smitte

Legionella er en bakterie som finnes naturlig i vann. Når bakterien får oppholde seg over lengre perioder i temperert, stillestående vann i tekniske installasjoner kan konsentrasjonen øke til en mengde som kan være sykdomsfremkallende for mennesker. Bakterien smitter ved innånding av små vanndråper, for eksempel i dusjen, og det er spesielt eldre og mennesker med underliggende sykdommer som er utsatt for alvorlig sykdom. 

Et folkehelseansvar

For å forhindre legionellautbrudd har alle byggeiere et juridisk ansvar for å gjennomføre tiltak som reduserer risikoen for smitte. Ansvaret er definert i Forskrift om miljørettet helsevern, kap 3a. Denne forskriften sier at:

  • Virksomheter som kan spre legionella skal planlegges, bygges, og drives slik at de gir tilfredsstillende beskyttelse mot spredning av legionella
  • Rutiner for drift og vedlikehold skal fastsettes på grunnlag av en risikovurdering

I Norge har Folkehelseinstituttet i tillegg utarbeidet en nasjonal veiledning som skal gjøre det enklere for byggeiere å forholde seg til legionellaforebyggende arbeid og overholde sine plikter.

Byggeiers ansvar

 

Byggeiers ansvar

Dersom du har ansvar for eiendommer med aerosoldannende enheter (for eksempel en dusj), er det viktig at du kjenner til følgende:

  • Har våre eiendommer oppdaterte risikovurderinger som tydelig sier hva vi bør gjøre?
  • Gjennomføres rutiner og vedlikehold i henhold til risikovurderingen?
  • Har de ansatte tilstrekkelig kompetanse?

Ved å ha en tydelig plan for legionellakontroll og følge den, kan byggeiere redusere risikoen for legionellasmitte, overholde lover og regler, og samtidig beholde et godt rykte.

Dette er ikke bare en juridisk forpliktelse, men også et viktig tiltak for å beskytte helsen og sikkerheten for alle brukere av bygget.

Trenger du litt hjelp på veien?

Ta kontakt med Kompa og få hjelp av landets ledende eksperter innen legionellakontroll.

Relaterte artikler

VVS Norge med satsning på kompetanse­heving
VVS Norge med satsning på kompetanse­heving
18 mars, 2023

Kompa samarbeider med VVS Norge for å styrke kompetansen innen vannbehandlingskontroll og legionellakontroll blant deres...

Kompetanse­heving innen legionella­kontroll
Kompetanse­heving innen legionella­kontroll
28 juli, 2022

Legionellakontroll og kompetanseheving gjennom spennende kurs med vår fagekspert Hanne Therese Skiri.

Joachim Wiig Pettersen: En aktiv mann med ambisjoner i Kompa
Joachim Wiig Pettersen: En aktiv mann med ambisjoner i Kompa
16 august, 2023

Joachim Wiig Pettersen, 32 år, er et friskt og nytt ansikt her hos Kompa, hvor han nylig har tiltrådt rollen som Partner...