Artikler

Internkontrollforskriften
Internkontrollforskriften
januar 2023

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) har som formål å ...

Sjokkoppvarming / hetvannspyling
Sjokkoppvarming / hetvannspyling
november 2022

Sjokkoppvarming er en desinfeksjon ved bruk av vann med høye temperaturer hvor målet er å drepe bakterier som har etable...

Metoder for fjerning av Legionella
Metoder for fjerning av Legionella
november 2022

Dersom det er avdekkes Legionella i vannprøver finnes det flere tilnærminger for å ta tak i problemet. En vurdering av h...

Opplysningsplikt ved legionellafunn
Opplysningsplikt ved legionellafunn
november 2022

I forskrift om miljørettet helsevern § 13 Opplysningsplikt settes det krav til at den som er ansvarlig for en virksomhet...

Legionellabakterier beskyttes i biofilm
Legionellabakterier beskyttes i biofilm
november 2022

Biofilm er et glatt, slimaktig belegg som oppstår på fuktige overflater. Biofilmen dannes av mikrobiologiske organismer ...

Vekstvilkår for Legionella
Vekstvilkår for Legionella
november 2022

Legionella trives best der det er tilgang på næring, stillestående vann og temperaturer mellom 25-40°C. Mange arter av L...

Kimtallsanalyser
Kimtallsanalyser
oktober 2022

En analyse av kimtall gir mengden bakterier og mikroorganismer i prøven. Kimtallsanalyser er derfor en god indikasjon på...

Legionellaanalyser
Legionellaanalyser
oktober 2022

Legionellaanalyser Vannprøver kan analyseres for Legionella ved enten dyrking eller polymerase kjedereaksjon (PCR). Nede...

Mikrobiologiske analyser ved Legionella risikovurdering
Mikrobiologiske analyser ved Legionella risikovurdering
oktober 2022

Risikovurdering Vurdering av risikoen for smitte av Legionella kan ikke baseres på en enkelt eller noen få vannanalyse a...

Aktuelle mikrobiologiske analyser fra bygg
Aktuelle mikrobiologiske analyser fra bygg
oktober 2022

Aktuelle analyser og formål I bygninger og i ulike tekniske installasjoner i bygninger, kan det være aktuelt å bruke mik...