Artikler

Taksonomi "score”
Taksonomi "score”
mars 2023

Den dagen norske eiendomsaktører søker å avdekke sin taksonomiscore så er det kanskje fristende å håpe at dette er ett t...

SN/K 033 Bygningers varme- og kjøleanlegg
SN/K 033 Bygningers varme- og kjøleanlegg
februar 2023

Innen de mange komiteene som utgjør ryggraden i Standard Norge, står SN/K 33, den tekniske komiteen for bygningers varme...

Bakgrunn for Kompas deltakelse i Europeisk Standard
Bakgrunn for Kompas deltakelse i Europeisk Standard
februar 2023

I høsten 2019 tok norske eksperter et avgjørende skritt mot å klargjøre og standardisere praksis for vannbehandling i lu...

Standardisering: Hjertet av global samhandling og kvalitet
Standardisering: Hjertet av global samhandling og kvalitet
februar 2023

I en verden preget av teknologisk fremgang og globalisering, står standardiseringsarbeidet som en bærebjelke for kvalite...

Inspektor: Digitalisering av vannbehandlingskontroll for effektiv drift
Inspektor: Digitalisering av vannbehandlingskontroll for effektiv drift
oktober 2022

I en verden hvor teknologi og digitalisering stadig spiller en større rolle i drift og vedlikehold av bygningers teknisk...

Utfordringer med taksonomien
Utfordringer med taksonomien
mai 2022

Det er mange utfordringer for norske eiendomsaktører som ønsker å dokumentere at de har fulgt kriteriene i taksonomien i...

Konsekvenser for norske eiendomsaktører
Konsekvenser for norske eiendomsaktører
mai 2022

Hva blir konsekvensene for norske bygg- og eiendomsaktører som følge av taksonomi-reguleringen i Europa? Her ser vi på h...

Taksonomiens rolle for bygg- og eiendomsbransjen
Taksonomiens rolle for bygg- og eiendomsbransjen
mai 2022

EUs taksonomi beskriver tre aktiviteter innenfor bygg og eiendom som er spesielt relevante for eiendomsselskaper. Dette ...

EU Sustainable Finance Action Plan
EU Sustainable Finance Action Plan
mai 2022

EU Sustainable Finance Action Plan handler kort sagt om å omstille finanssystemet slik at det gir incentiver til privat ...