Arild Todnem er driftsleder ved Vågen videregående skole i Sandnes i Rogaland, hvor han er i et team med tre kolleger og en lærling. De har en viktig jobb med å drifte byggene så godt som mulig. Men Todnem forteller at hverdagen kan by på mange utfordringer.

 

Skolen stod klar i 2010. Snaue tusen elever og lærere tilbringer dagene sine på skolen. I tillegg er også kulturskole, idrettshall og forestillingssal i hyppig i bruk av alle i nærområdet. Skolen er en viktig og levende møteplass i nærmiljøet. Todnem har en viktig oppgave i å holde byggene i orden og i drift.

Fra rødt til grønt nivå

Rogaland fylkeskommune har i flere år jobbet systematisk for å støtte driftslederne på de ulike byggene sine. Spesielt er vannbehandling i lukkede energianlegg en komplisert oppgave i den daglige driften. «Jeg synes dette er et spennende emne, selv om jeg ikke har noen formell utdannelse innen feltet, og jeg har lært underveis», sier Todnem.

Det høres jo ut som en selvfølgelighet at vannbårne anlegg må ha så rent vann som mulig i systemet, men det er få som har aktiv kunnskap i hvordan man kan opprettholde vannkvaliteten i den daglige driften. Dette er ofte en komplisert oppgave for både driftere og beslutningstakere.

Rogaland fylkeskommune har innsett viktigheten og har over flere år hatt fokus på vannbehandling.

Vågen Skole

Illustrasjonen viser hvordan alle byggene deres har gått fra rødt til grønt nivå på skalaen for optimal vannbehandling. Van Ha Doan, seniorrådgiver i Kompa, ser på utviklingen og kommenterer:

«Dette viser hva Rogaland Fylkeskommune har klart å gjennomføre, at de er villige til å implementere riktig vannbehandling og kompetanseheve sine driftere. Denne kombinasjonen er nøkkelen.»

Synlig bevis

Det er godt å vise til et synlig bevis på både status og utviklingen. Informasjonen er samlet og illustrert av Kompa. Kompa har innsett viktigheten av å ha et felles verktøy og system for de ulike aktørene, og jobber daglig med å utvikle dette for bransjen.

«Vi er opptatt av at både beslutningstakere og driftere skal få enkel og god informasjon og oversikt, slik at det kan tas gode beslutninger i alle ledd», sier Doan.

Kompa har utviklet en kategoriseringsmodell for væskeanalyse som har blitt bransjestandard, samt det digitale verktøyet Inspektor.

På Vågen videregående har de nå opplevd den første vinteren uten problemer med varmeanlegget. Skolens varmeanlegg var en utfordring for driftslederen i mange år. Eksempelvis har de hatt store lekkasjer til ukjent sted, ujevn temperatur, ulike rørleggere innom og så ulike renseprosesser som ikke har renset godt nok. «Jeg har tenkt på det anlegget i flere år», sier Todnem.

Men i år har de endelig ikke opplevd noen problemer. Dette til tross for at de siste to rogalandske vintrene har vært de kaldeste enn på lenge.

Konsulenter med fly fra Oslo 

Det har vært mye jobb i å finne ut av utfordringene, men hvis alt går etter planen, så har ikke anlegget nå mer behov for å skylles eller renses. Arbeidet har lønt seg.

Todnem, med støtte fra Kompa, utvikler stadig sin egen kompetanse og gjennomfører riktig vannbehandling.

Som han selv sier; «Vi kjenner bygget bedre enn en rørlegger, og det er derfor viktig at vi kan engasjere oss i jobbene som skal gjøres på varmeanlegget» Og legger til: «Før i tiden kom konsulenter fra Oslo med fly og leiebil for å ta målinger, nå gjør vi det mer selv» 

Dette er som musikk i ørene til Kompa’s Maria Råken, regionansvarlig Sør-og Vestlandet. «Dette er Kompa’s tankegang satt i praksis: Å utvikle både kompetanse og forenkle systemer slik at jobben kan gjøres lokalt og enkelt. Dette er et bevis på at det fungerer».

Nysgjerrighet

Todnem sier at nysgjerrighet er en viktig egenskap i hans jobb. Hans egen nysgjerrighet har både ført han på knærne i sjakter og rør på jakt etter lekkasjer og feilkilder, samt på flere ulike kurs. Blant annet hos Kompa, hvor han har deltatt på kurs innen lukkede energianlegg, vannbehandling og legionella. I tillegg har han nå det digitale verktøyet Inspektor som gir han full oversikt på vannet på hans eget anlegg. Engasjementet stopper heldigvis ikke der: «Vi kollegene deler ofte erfaringene og kunnskapen mellom oss», sier Todnem.

Driftsleder Arild Todnem og Vågen videregående skole er dermed bokstavelig talt blitt et ekte skole-eksempel. At nøkkelen ligger i å heve kompetansen hos driftere og samtidig implementere gode systemer. Beviset på god drift vises i enkle illustrasjoner for beslutningstakere, med appen Inspektor i hånda til driftere, i den ellers så komplekse hverdagen på skolene.

 

Relaterte artikler

Vannbehandling ved Løren skole: En samarbeidshistorie
Vannbehandling ved Løren skole: En samarbeidshistorie
27 april, 2022

Vannkvaliteten i varme- og kjøleanlegg er avgjørende for driften av bygninger. Ved Løren Skole i Oslo ble dette satt på ...

Vann og kunnskap ved Vågen videregående skole
Vann og kunnskap ved Vågen videregående skole
1 september, 2022

Arild Todnem jobber som driftsleder ved Vågen videregående skole i Sandnes, i Rogaland. I dag har han med seg et team me...

Fordelene med Kompaskolens fagfokuserte kurs
Fordelene med Kompaskolens fagfokuserte kurs
26 januar, 2024

Kompaskolen tilbyr en unik opplæringsopplevelse som skiller seg markant fra tradisjonelle kurs. Våre kurs er utformet me...