Arild Todnem jobber som driftsleder ved Vågen videregående skole i Sandnes, i Rogaland. I dag har han med seg et team med tre kolleger og en lærling. Arild er bevisst på det å lære seg både det som er nødvendig og det som er nytt. I dag slår han et slag for verdien av å lære selv, og også det å lære bort det man kan.


Jeg lærer noe nytt hver dag
, og jeg håper jeg også kan lære noe bort til andre, forteller Arild

Krevende oppgaver

Utenfor Vågen VGSBåde Rogaland fylkeskommune og driftsledere har erfart at optimal vannbehandling i lukkede energianlegg er en komplisert oppgave i den daglige driften.

Todnem har gått på fem ulike kurs hos Kompa innen temaene legionella, hydrogenperoksid og lukkede energianlegg. Kompa driver rådgivning, kurs og systemutvikling innen vannbehandling.

Lære fra de som kan


Det er ofte en komplisert oppgave for både driftere og beslutningstakere å opprettholde vannkvaliteten i den daglige driften, og det er ikke så vanlig å ha god kompetanse innen temaet. Man lærer det ikke på skolen, ei heller i daglig drift.


Måten fylket har tenkt på, det å lære opp interne folk fremfor å ha inn eksterne,
det er nok veldig lurt,
sier Arild

Rogaland fylkeskommune har derfor innsett at de må øke kompetansen innen fagfeltet, og Kompa er valgt som både læremestere og skolested.


Jeg synes dette er et spennende emne, selv om jeg ikke har noen formell utdannelse innen feltet, og jeg har lært underveis,
sier Arild

Det tar tid å gå på kurs. Det er dermed et bevisst valg fra Rogaland fylkeskommune at medarbeiderne lærer fra Kompa. Det å lære fra de som kan, det er letteste vei.

Nysgjerrighet og engasjement

Arild sier at nysgjerrighet er en viktig egenskap i denne typen jobb. Hans egen nysgjerrighet har både ført han på knærne i sjakter og rør på jakt etter lekkasjer og feilkilder, inn i kompliserte samtaler med ulike fagfolk, samt på flere ulike kurs innen vannbehandling. Engasjementet stopper heldigvis ikke der:


Vi kollegene deler of
te erfaringene og kunnskapen mellom oss, sier Arild.
D
et gir mye å se at det jeg har lært på kurs hos Kompa kan løse kompliserte problemer for kolleger i andre bygg.

Gi kunnskapen videre

Fylkeskommunes ledelse både ønsker og prioriterer at deres driftsledere går på kurs. Driftslederne selv setter av tid i sin hverdag, både til å gå på kurs, men også lære fra andre driftsledere. Når de kommer tilbake, deler de ny kunnskap med kolleger og sine lærlinger. 


Jeg ser det også når jeg selv jobber med lærlinger. Det som vi selv er vant til, det grunnleggende vi ikke lenger tenker på, det glemmer vi ofte også å fortelle dem. D
er er kursene til Kompa gull verdt, forteller Arild. 

Skoleeksempel

Maria Råken

Maria Råken jobber til daglig som seniorrådgiver her hos Kompa og er regionsansvarlig for Sør- og Vestlandet. 

Hun forteller at Todnem og hans team er et perfekt eksempel på verdien av kontinuerlig læring og hvordan kunnskap sprer seg som vann; det strømmer både ut og nedover og følger alltid den enkleste veien. Derfor er det avgjørende at kunnskapsøkning blir implementert i et godt system. 


Dette er Kompa’s tankegang satt i praksis: At utfordringer kan løses av de som jobber i bygget til daglig, samt at disse raskt kan lære videre det de lærer av oss. Vi er glade for at Todnem ser verdien av Kompas kurs i hans hverdag,
avslutter Maria

 

 

Kontakt oss for mer informasjon om bedriftsinterne kurs og sertifiseringsmuligheter 

Relaterte artikler

Statsbygg og Kompa: Et samarbeid med Legionella i fokus
Statsbygg og Kompa: Et samarbeid med Legionella i fokus
5 september, 2022

Statsbygg, en ledende eiendomsaktør, og Kompa, eksperter på Legionella og vannbehandling, har sammen utviklet en modell ...

VVS Norge med satsning på kompetanse­heving
VVS Norge med satsning på kompetanse­heving
18 mars, 2023

Kompa og VVS Norge samarbeider for å styrke kompetansen innen vannbehandlingskontroll og legionellakontroll blant medlem...

Regions­kontoret i Stavanger flytter til ARK-bygget
Regions­kontoret i Stavanger flytter til ARK-bygget
8 desember, 2023

Kompas Stavanger-avdeling har flyttet inn i det nye og innovative ARK-bygget på Åsen i Stavanger. Området hvor ARK-bygge...