Med stadig økende fokus på bærekraft, energieffektivitet og miljøvennlige løsninger, er vedlikehold og drift av varme- og kjøleanlegg i eksisterende bygninger en stadig viktigere oppgave.

Regjeringens Miljøhandlingsplan for Bolig- og Byggsektoren estimerer at 80% av bygningene vi vil bruke i Norge i 2050 allerede er oppført. Denne prognosen understreker viktigheten av vedlikehold og effektiv drift av varme- og kjøleanlegg for å minimere klimagassutslipp og redusere bygningens totale livssykluskostnader.

Vannet er den største komponenten

Inspektor gir anleggseiere oversikt og innsikt i egne energianleggEn ofte oversett, men viktig faktor i vedlikeholdet og driften av varme- og kjøleanlegg er vannbehandlingen. Vann utgjør den mest omfattende delen av et vannbårent anlegg, og kvaliteten på dette vannet er avgjørende for problemfri drift.

Mange anleggseiere møter utfordringer med å forstå væskekvaliteten i sine systemer. Dette skyldes ofte enten at anlegget er nytt, historikken til anlegget er ukjent, eller nye driftsteknikere har overtatt uten eksisterende rutiner for overvåking av væskekvaliteten. Manglende kontroll på dette kan imidlertid resultere i økte energi- og vedlikeholdskostnader, noe som gjør riktig vannbehandling uunnværlig for anleggseiere og driftere - som ofte måles på dette.

Påvirkning på energiøkonomi

Dårlig væskekvalitet kan forårsake en rekke utfordringer i vannbårne systemer, med forhøyede energikostnader som en fremtredende konsekvens.

Når korrosjon forekommer i lukkede anlegg dannes et isolerende belegg i rør, komponenter og varmeavgivere. Dette øker energibehovet når ønsket varme- eller kjøleeffekt skal leveres i bygningen, en situasjon Kompa ofte observerer ved kartlegging av anlegg. 

Hallagerbakken skole

Her var det faktisk svært få radiatorer og komponenter som måtte byttes! Grunnen var at driftsleder tok tak i problemene før de ble for omfattende!

Les artikkelen

 

Redusert levetid på anlegg og komponenter

Dårlig væskekvalitet i lukkede energianlegg vil forringe levetiden til anlegget og dets komponenterTekniske komponenter som pumper og ventiler er mer følsomme enn tidligere og er ikke designet for å håndtere væske av dårlig kvalitet. Belegg fra utilstrekkelig vannbehandling kan ha en slitasjeeffekt, noe som gradvis reduserer komponentenes levetid. Partikler og forurensninger kan også blokkere ventiler og pumper, noe som fører til redusert funksjonalitet og kostbare utskiftninger.

Slike utfordringer illustrerer godt hvorfor det er viktig å opprettholde god væskekvalitet. Med et komplett vannbehandlingsprogram kan du enkelt unngå disse problemene og sikre både lave drifts- og energikostnader samt optimale driftsbetingelser for ditt anlegg.

Hvordan kommer du i gang med riktig vannbehandling?

Inspektor karakterskala for væskekvalitet i lukkede varmeanlegg og kjøleanleggDet første steget mot effektiv vannbehandling er å vurdere den nåværende helsetilstanden til ditt anlegg. Nasjonal veileder for vannbehandling anbefaler å utføre en væskeanalyse fra anlegget minst en gang årlig.

Ved å bruke Inspektor  til kartlegging av ditt anlegg, får du en grundig evaluering av væskekvaliteten i systemet ditt. Vi benytter oss av et unikt graderingssystem for å karakterisere anleggets tilstand, og våre eksperter innen vannbehandling gir ytterligere anbefalinger for håndtering av eventuelle avvik og driftsoptimalisering.

På denne måten kan du selv velge den mest passende løsningen for ditt anlegg.

Riktig vannbehandling er ikke bare en investering i anleggets helse og levetid, men det er også en direkte bidrag til et mer bærekraftig bygg.

 

Relaterte artikler

Vannbehandling ved Løren skole: En samarbeidshistorie
Vannbehandling ved Løren skole: En samarbeidshistorie
27 april, 2022

Vannkvaliteten i varme- og kjøleanlegg er avgjørende for driften av bygninger. Ved Løren Skole i Oslo ble dette satt på ...

Kurs i vannbehandling gir ettertraktet kompetanse
Kurs i vannbehandling gir ettertraktet kompetanse
16 juni, 2022

Kompas-kursholderne er blant de mest anerkjente ekspertene innen vannbehandling i landet. De tilbyr kurs som styrker del...

Vann og kunnskap ved Vågen videregående skole
Vann og kunnskap ved Vågen videregående skole
1 september, 2022

Arild Todnem jobber som driftsleder ved Vågen videregående skole i Sandnes, i Rogaland. I dag har han med seg et team me...