Artikler

En grundig introduksjon til fjernvarme
En grundig introduksjon til fjernvarme
oktober 2022

En grundig introduksjon til fjernvarme Fjernvarme er en ekstremt fleksibel teknologi som kan utnytte energi fra en lang ...

Jernkorrosjon
Jernkorrosjon
mai 2022

Jernkorrosjon Når stål korroderer som følge av kontakt med oksygen dannes ulike jernhydroksider. I korrosjonsreaksjonen ...

Kobberkorrosjon
Kobberkorrosjon
mai 2022

Kobberkorrosjon Kobber og ulike kobberlegeringer benyttes i stor grad i lukkede varme- og kjøleanlegg. Kobber benyttes s...

Aluminiumskorrosjon
Aluminiumskorrosjon
mai 2022

Aluminiumskorrosjon Støpt eller smidd aluminium benyttes i noen tilfeller i lukkede varme- og kjøleanlegg. Eksempler på ...

Vannhastighet
Vannhastighet
mai 2022

Vannhastighet Korrosjonsraten i et rør øker gradvis med økt vannhastighet. Dersom væsken inneholder et høyt partikkelinn...

Faktorer som fremmer vekst av bakterier i lukkede anlegg
Faktorer som fremmer vekst av bakterier i lukkede anlegg
mai 2022

Faktorer som fremmer vekst av bakterier i lukkede anlegg Det finnes mange faktorer som kan bidra til fremvekst av bakter...

Sulfater
Sulfater
mai 2022

Sulfater Dersom væsken inneholder store mengder sulfat og forholdene ligger til rette for bakteriell aktivitet kan sulfa...

Klorider
Klorider
mai 2022

Klorider Et høyt nivå av klorider i lukkede energianlegg kan skade oksidlaget eller inhibitorfilmen som beskytter metall...

Konduktivitet
Konduktivitet
mai 2022

Konduktivitet Konduktivitet eller ledningsevne er vannets evne til å lede strøm, og konduktiviteten øker med økt innhold...

Temperatur
Temperatur
mai 2022

Temperatur Korrosjonshastigheten øker med økende temperatur. For eksempel dobles korrosjonshastigheten for stål i en mil...