Kurs i vannbehandling for rørleggerbransjen

"Veldig bra kurs! Dere sitter på enormt med kunnskap og er flinke til å formidle det videre til oss"
Kursdeltaker vannbehandling 9.desember 2021

Kurs i vannbehandling av lukkede væskebårne varme- og kjøleanlegg for rørleggebransjen er et  spesialtilpasset kurs for rørleggere som ønsker en grundig innføring i vannbehandling av lukkede væskebårne varme- og kjøleanlegg i den hensikt å kunne tilby dette til egne kunder. 

Kurset gir rørleggerne kompetanse i hvorfor vannbehandling er viktig og en innføring i ulike korrosjonsprosesser og hvordan dårlig vannkvalitet og korrosjon fører til driftsproblemer og økt energiforbruk. 
Det gis også en gjennomgang av ulike vannbehandlingsmetoder på markedet. Etter endt kurs skal rørlegger kunne identifisere problemer i et lukket anlegg og velge riktig avvikshåndtering og forebygging. 

  • Rørlegger får en oversikt over markedspotensialet
  • Rørlegger får innføring i ny veileder for vannbehandling
  • Rørlegger får kompetanse til å tilby vannbehandling med en produktuavhengig agenda
 
Klar for å melde deg på vårt kurs?

Gå til påmeldingssiden

 

Hvorfor er kompetanse om vannbehandling viktig?

"Jeg fikk grundig forklaring på ting jeg ikke var klar over innen vannbehandling"
Kursdeltaker vannbehandling 27.januar 2022

I alt fra kontorbygg til helsehus benyttes det lukkede varmeanlegg og kjøleanlegg for å regulere innetemperaturen i bygget. Vann er den vanligste energibæreren i lukkede varmeanlegg, mens frostvæsker benyttes i kjøleanlegg. Tilstanden på væsken i lukkede energianlegg er avgjørende for hvor effektive disse systemene fungerer og et velfungerende anlegg er avgjørende for hvordan innemiljøet oppleves.

Kompa har noen av landets fremste eksperter innen vannbehandling og vi har lang erfaring med opplæring og overføring av kompetanse til våre kursdeltakere. Hos oss får du derfor den riktige kunnskapen du trenger samt et sertifiseringsbevis på at du har tilegnet deg den nye kompetansen.

Ny forretning for rørleggere

"Vi ønsker å følge opp kurset og få litt mer informasjon om hvordan vi kan komme i gang med å få tatt vannprøver og ta i bruk det vi lærte"
Kursdeltaker vannbehandling 18.oktober 2021

Vannbehandling kreves i alle væskebårne anlegg, og siden lukkede energianlegg benyttes i de fleste offentlige bygg, helsehus, private kontorbygg, sameier og borettslag, utgjør tjenester innen vannbehandling dermed et stort potensielt marked for rørleggerbransjen.

I våre kurs viser vi markedspotensialet for riktig vannbehandling og vi har som mål å gjøre rørleggeren i stand til selv å identifisere status på vannkvalitet og vannbehandlingsprogram. På den måten kan rørlegger tilby riktige service, avvikshåndtering eller totalløsninger som gir den beste vannbehandling for hvert anlegg.

Norges fremste eksperter på vannbehandling

På kurset møter du en av Norges fremste eksperter innen vannbehandling, Van Ha Doan. Han sitter blant annet i den europeiske arbeidsgruppen for utvikling av standarder innen varme- og kjøleanlegg. Van Ha, sammen med sin kollega Maria Råken, har de siste årene jobbet med å innføre europeiske krav til vannbehandling i en europeisk standard. Denne blir etter planen publisert ved utgangen av 2022.Deltakerne får derfor også en introduksjon til eksisterende og kommende krav til vannbehandling i Norge. 

Ny nasjonal veileder for vannbehandling

Bransjen har lenge etterlyst en enhetlig standard for vannbehandling og Standard Norges komite for varme- og kjøleanlegg har vedtatt at det skal utarbeides en nasjonal veileder for vannbehandling i Norge, på bakgrunn av arbeidet som er gjort i Europeisk Standard, som du kan lese mer om her: 

Europeisk Standard for vannbehandling

Kompas fageksperter; Van Ha Doan og Maria Råken sitter i utvalget som forfatter denne veilederen og vi har derfor mulighet til å gi våre kursdeltakere en introduksjon til dette arbeidet før det publiseres. Veilederen for vannbehandling skal være et teoretisk og praktisk hjelpemiddel for de som prosjekterer, samt de som er ute på anleggene. 

"Vårt mål er at flere installerer vannbehandling, og ikke minst at vannbehandlingsprogrammene følges opp i ettertid. Vi ser altfor ofte driftsproblemer som kunne vært unngått, og dette koster byggeierne mye"
Maria Råken, seniorrådgiver i Kompa

Produktuavhengig agenda

"Jeg har fått større forståelse for for varme/kjøleanlegg. Jeg er fersk rørlegger, så dette var en god innføring i et viktig tema"
Kursdeltaker vannbehandling 7.mars2022

Kompa er en produktuavhengig rådgivende tredjepart innen VVS bransjen. Vi er opptatt av løsninger - ikke produkter og våre råd er derfor basert på hva som til en hver tid er den beste løsningen for hvert enkelt anlegg. Kompas kurs er dermed også fritt for produktinnsalg og du får en objektiv innføring i hvordan du kan hjelpe kundene dine på en tillitsvekkende måte.
Kompa er tilgjengelig for rørleggebransjen som en objektiv faglig ressurs og på denne måten kan rørleggerbransjen jobbe med vannbehandling ut ifra en produktuavhengig agenda. 

Digital vannbehandlingskontroll

"Instruktøren er meget engasjerende. Det er lett å forstå måten materialet blir fremlagt på. Smart å benytte anleggene fra Bærum Kommune som eksempler"
Kursdeltaker vannbehandling 5.april2020

Etter endt kurs har deltakerne mulighet til å følge opp kompetansen de har tilegnet seg. 
Våre kunder har i lang tid klaget over mye papirarbeid i forbindelse med registrering og oppfølging av vannbehandling. Dette har Kompa bestemt seg for å gjøre noe med og dermed var Inspektor født. 

Inspektor er Kompas egenutviklede innsiktsplattform for vannbehandling og lar brukeren registrere og følge opp sine egne anlegg eller anleggene til kundene sine. 

For å benytte Inspektor er rørlegger nødt til å gjennomføre en sertifisering hos Kompa. Dette innebærer deltakelse på ytterligere ett kurs hvor vi går igjennom Inspektor applikasjonen og dens funksjoner. 

Sertifisering

"Jeg likte svært godt instruktøren. Han var veldig kunnskapsrik og forklarte forståelig samtidig som han var engasjert og hyggelig"
Kursdeltaker vannbehandling 15.august2021

Viktigheten av å kunne dokumentere din kunnskap kan være en avgjørende faktor for å skille seg ut og være attraktiv i dagens krevende VVS-marked. Det er også viktig for byggeiere og kunder å ansette eller leie inn riktig kompetanse. I forbindelse med anbud er sertifisering i økende grad et krav fra oppdragsgivere.

En sertifisering fra Kompa er et kvalitetsstempel som beviser din kompetanse til å utføre vannbehandlingskontroll med støtte fra Kompas fageksperter. Kompa-sertifisering skaper trygghet; både for deg som rørleggerbedrift og for oppdragsgiver ved at du kan vise til at du kjenner fagområdet og metodikken godt og at du kan gjøre det som skal til for at arbeidet utføres riktig. 

 

Klar for å melde deg på vårt kurs?

Gå til påmeldingssiden

 

Ta kontakt for å høre mer om vår sertifiseringsløsning for rørleggere

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Temperatur
Temperatur
9 mai, 2022

Temperatur Korrosjonshastigheten øker med økende temperatur. For eksempel dobles korrosjonshastigheten for stål i en mil...

Kobberkorrosjon
Kobberkorrosjon
9 mai, 2022

Kobberkorrosjon Kobber og ulike kobberlegeringer benyttes i stor grad i lukkede varme- og kjøleanlegg. Kobber benyttes s...

God drift ved Vågen Videregående Skole
God drift ved Vågen Videregående Skole
27 april, 2022

God drift ved Vågen Videregående Skole Arild Todnem er driftsleder ved Vågen videregående skole i Sandnes i Rogaland, hv...