EU-taksonomien er en del av EU Sustainable Finance Action Plan og er en tidlig versjon av de reguleringene som vil komme. Taksonomien vil påvirke nesten alle sektorer i Europa som søker offentlig eller privat finansiering eller kapital, og bygg- og eiendomsbransjen vil måtte forholde seg til denne taksonomien.

Rapportering 

EU Taksonomi for bygg- og eiendomsbransjenRapportering av bærekraft knyttes tett til innrapportering av finansiell aktivitet, og sammen med innføringen av en rekke finansreguleringer vil dette øke incentivet for mobilisering av kapital til bærekraftige prosjekter.

Taksonomi for bygg- og eiendomsbransjen

Taksonomien er fortsatt under utvikling, og foreløpig har den definert 176 forskjellige aktiviteter på tvers av en rekke industrier der det er potensiale for utslippsreduksjoner. For hver av disse aktivitetene er det utarbeidet kriterier knyttet til EUs bærekraftsmål, og det er flere tusen kriterier knyttet til hver av disse igjen. Meningen er også at taksonomien skal være et dynamisk rammeverk som skal oppdateres kontinuerlig. Dette illustrerer hvor omfattende taksonomien kommer til å bli.

Relaterte artikler

CEVA AS - Kompa partnere
CEVA AS - Kompa partnere
19 august, 2022

Kompa er et produktuavhengig rådgivningsselskap med fageksperter som har lang praktisk og teoretisk erfaring innen vannb...

Lokal ekspertise, landsdekkende nettverk
Lokal ekspertise, landsdekkende nettverk
21 desember, 2022

I en tid hvor tilgjengelighet og lokal forståelse står sentralt, styrker Kompa sin tilstedeværelse gjennom et omfattende...

Eiwa AS - dedikerte partnere
Eiwa AS - dedikerte partnere
13 mars, 2023

Eiwa AS, en av Haugalandets mest anerkjente rørleggerbedrifter, har gjennom sitt partnerskap med Kompa, styrket sin posi...