Search

EU Taksonomi for bygg- og eiendomsbransjen

EUs taksonomi er en del av EU Sustainable Finance Action Plan, og er en tidlig utgave av de reguleringene som vil komme. Taksonomien vil berøre nær sagt samtlige sektorer i Europa som søker offentlig eller privat finansiering eller kapital, og for bygg- og anleggsbransjen så vil man måtte forholde seg til denne taksonomien. 

Rapportering 

Rapportering av bærekraft knyttes tett om mot innrapportering av finansiell aktivitet og sammen med innføringen av en rekke finansreguleringer vil dette øke incentivet for mobilisering av kapital over til bærekraftige prosjekter.  

Taksonomien er enda under utvikling og har foreløpig definert 176 forskjellige aktiviteter på tvers av en rekke industrier hvor det er potensiale for utslippsreduksjoner. For hver av disse aktivitetene er det utarbeidet kriterier lenket til hver av EUs bærekrafts mål, og det er flere tusen kriterier linket til hver og en av disse igjen. Meningen er i tillegg at taksonomien skal være et dynamisk rammeverk som skal oppdateres kontinuerlig. Dette illustrerer godt hvor omfattende taksonomien kommer til å bli.  

 

Ta kontakt med Kompas eksperter for å høre hvordan vi kan bidra til å oppnå bedre bærekraft i dine anlegg

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

EUs nye taksonomi - et rammeverk for kredittrangering av bærekraft
EUs nye taksonomi - et rammeverk for kredittrangering av bærekraft
12 mai, 2022

EUs nye taksonomi - et rammeverk for kredittrangering av bærekraft  EU taksonomien er en del av en større europeisk poli...

EU Sustainable Finance Action Plan
EU Sustainable Finance Action Plan
12 mai, 2022

EU Sustainable Finance Action Plan  The Green Deal legger føringer for hvordan EU skal finansiere og investere innen for...

Biocider
Biocider
11 oktober, 2022

Biocider Biocid er en kjemisk forbindelse eller produkt brukt for å beskytte mot uønskede planter, dyr eller mikroorgani...