Artikler

Bærekraftsrisiko og overgangsrisiko
Bærekraftsrisiko og overgangsrisiko
mai 2022

Det er viktig å være oppmerksom på bærekraftrisiko og overgangsrisiko, spesielt for norske eiendomsaktører som kan bli p...

Taksonomiens påvirkning på BAE
Taksonomiens påvirkning på BAE
mai 2022

Taksonomien vil ha en betydelig innvirkning på eiendoms- og byggesektoren ved å legge til rette for investeringer i bære...

Taksonomi for bygg- og eiendomsbransjen
Taksonomi for bygg- og eiendomsbransjen
mai 2022

EU-taksonomien er en del av EU Sustainable Finance Action Plan og er en tidlig versjon av de reguleringene som vil komme...

The European Green Deal
The European Green Deal
mai 2022

The European Green Deal er basert på Paris-avtalen fra 2015. Som en naturlig følge av det som ble avtalt lanserte EU "Th...

Et rammeverk for kredittrangering av bærekraft
Et rammeverk for kredittrangering av bærekraft
mai 2022

EU-taksonomien er en del av en større europeisk politisk endring som skal omstille Europa i en mer bærekraftig retning. ...

Krav til vannbehandling i ny nasjonal veileder
Krav til vannbehandling i ny nasjonal veileder
mars 2022

Vannkvaliteten i lukkede varme- og kjøleanlegg spiller en kritisk rolle for å opprettholde optimale temperaturer i bygni...