Vannkvaliteten i lukkede varme- og kjøleanlegg spiller en kritisk rolle for å opprettholde optimale temperaturer i bygninger. Frem til nylig har det derimot vært en mangel på spesifikke krav til vannkvalitet i slike systemer. Denne situasjonen har begynt å endre seg, takket være innsatsen fra bransjeeksperter og en ny nasjonal veileder publisert i fjor.

Mangelen på standardiserte krav

Van Ha Doan, en fremtredende rådgiver, belyste under en kursserie i 2019 organisert av Nemitek, behovet for klarere retningslinjer for vannbehandling i varme- og kjøleanlegg. Mangelen på standardiserte krav hadde tidligere lagt ansvaret for vannkvalitetsvurderinger på leverandørene selv, noe som kunne føre til at viktig vannbehandling ble oversett.

Utviklingen av en veileder

Motivert av denne situasjonen tok Doan, i samarbeid med Maria Råken, initiativ til å foreslå utarbeidelsen av en nasjonal veileder hos Standard Norge. Veilederen er designet for å adressere norske forhold og produkter, og for å sikre kompatibilitet med europeiske standarder, ble forslaget også presentert på europeisk nivå gjennom arbeidsgruppen TC 228 WG1.

Dette samarbeidet, som inkluderte britiske medlemmer fra BSRIA, har vært fruktbart. Forslaget ble godt mottatt, og integrerer nå vannbehandlingskomponenter i prosjekteringsfasen av både varme- og kjølesystemer. Dette arbeidet utfyller den eksisterende EN 12828-standarden for vannbaserte varmesystemer.

Veien fremover

Den reviderte standarden representerer et viktig skritt mot forbedret vannbehandling og vil spille en avgjørende rolle for å opprettholde effektive og skadefrie varme- og kjøleanlegg i fremtiden.

Den nye nasjonale veilederen er et vitnesbyrd om bransjens dedikasjon til å forbedre standarder og praksiser, sikre kvalitet og effektivitet, og beskytte infrastrukturen som er vital for våre bygninger.

Relaterte artikler

Lokal ekspertise, landsdekkende nettverk
Lokal ekspertise, landsdekkende nettverk
21 desember, 2022

I en tid hvor tilgjengelighet og lokal forståelse står sentralt, styrker Kompa sin tilstedeværelse gjennom et omfattende...

Strømprisene når nye høyder - samtidig med oppstart av varmesesongen
Strømprisene når nye høyder - samtidig med oppstart av varmesesongen
6 september, 2022

Været begynner definitivt å bli høstlig og flere steder kryper gradestokken nedover. Da blir det behov for varme i bygge...

Veileder­presentasjon for Rør­entrepenørene Norge
Veileder­presentasjon for Rør­entrepenørene Norge
19 januar, 2024

Nylig ble det avholdt et faglig arrangement i regi av Rørentreprenørene Norge ved Hurdalssjøen Hotell. Maria Råken er en...