Kompa er et produktuavhengig rådgivningsselskap med fageksperter som har lang praktisk og teoretisk erfaring innen vannbehandling. Dette gjør det naturlig for Kompa å fungere som en kompetansepartner for kunder og VVS-aktører som jobber med dette hver dag, men som kanskje ikke har tilgang til egen fagavdeling. Derfor har vi opprettet vårt partnerprogram som gir utvalgte VVS aktører mulighet til å benytte våre fageksperter som deres rådgivere.

Rørleggere fra CEVA AS

CEVA AS er en tverrfaglig servicebedrift i Oslo som tilbyr rørleggertjenester, teknisk service og vannbehandling til offentlige, private og næringsbygg. Samtlige rørleggerne hos CEVA er nå sertifiserte av Kompa, noe som betyr at de kan tilby de mest funksjonelle og energieffektive løsningene innen vannbehandlingskontroll og legionellakontroll til sine kunder.

Fornøyde partnere

Espen Andresen og Jan-Arne HanssenVi møter CEVA på Løren Skole i Oslo hvor Espen,  med drevne hender, tapper en flaske med mørk væske fra varmeanlegget på skolen.

Espen Andresen og Jan-Arne Hanssen jobber i CEVA AS og har begge deltatt på kurs i vannbehandling for rørleggere i regi av Kompaskolen. Ved bestått skriftlig prøve i etterkant så fikk de tilsendt et kursbevis som beviser at de nå har økt kompetansen om vannbehandling.  


I utgangspunktet er ikke vannbehandling noe som rørleggere driver med til daglig. Kunnskap om kjemien som trengs her lærer vi dessverre ikke på skolen. Vannbehandling læres i praksis ved for eksempel fra kurs hos leverandørene av utstyret og kjemikaliene, eller fra aktører som Kompa,
 sier Jan-Arne. 

Sertifiseringsløp

Kompa har et av Norges ledende kompetansemiljøer innen vannbehandling og en sertifisering fra kompa har allerede blitt et kvalitetsstempel som flere rørleggere ønsker å ha på CV-en sin.  Flere bedrifter ser også hvivlken betydningen uavhengig rådgivning har for kundene. 

Espen og Jan-Arne fikk plass i Kompas partnerprogram og som en del av sertifiseringsløpet har de deltatt på kompetanseheving i vannbehandling. Etter å ha bestått skriftlig kunnskapsprøve er de begge enige om at vannbehandling er en presis kunst som krever kjemi-, praktisk erfaring og VVS-utdanning for å gjennomføre.


Etter vi ble ferdige med sertifiseringen er vi trygge på hvordan vi kan rense vannet og utføre tiltakene som trengs for å opprettholde vannkvaliteten, forklarer Espen.

Vannbehandling er et nøyaktig håndverk, hvor man behøver kompetanse innen kjemi, praktisk erfaring og VVS utdanning for å utforme tiltaksplanen samt utføre tiltakene. Som sertifisert partner av Kompa kan CEVA  nå kan tilby dette som tjeneste til deres kunder. 

Optimal vannbehandling krever samarbeid

Maria Råken

Maria Råken, seniorrådgiver i Kompa, følger prosessene ute på anleggene og gir råd og veiledning til rørleggerne underveis. 


Erfaringene og synspunktene til de som er ute på anlegget er svært viktig for vårt arbeidet med analyse og løsninger. Derfor setter vi høye kompetansekrav i vårt partnerprogram for å sikre at
de som utfører tiltakene, vet hva de gjør og hvorfor de gjør det. Vannbehandling er et nøyaktig håndverk!

Vannbehandling ved Løren skole

På Løren skole fikk rørleggerne fra CEVA en utfordrende oppgave. Men etter noen ukers målrettet arbeid på anlegget, kan de nå konstatere at varmeanlegget ved Løren skole har både rent vann og enkle systemer for videre oppfølging av vannbehandlingsprogrammet.

Espen Andresen og Jan-Arne HanssenVannbehandling er en viktig del av å opprettholde vannkvaliteten på ulike anlegg, og CEVA har nå den nødvendige kompetansen til å utføre vannbehandling med faglig støtte fra Kompa. Hvis det skulle oppstå utfordrende problemstillinger er Jan-Arne glad for at han alltid har et fagmiljø han kan kontakte.


Det er utrolig kjekt å få eksperthjelp, spesielt ved utfordrende anlegg. Det skaper trygghet for oss, men også for kundene våre"
avslutter Hanssen. 

 

 

Relaterte artikler

Kampen mot Legionella: Olav Høviks historie
Kampen mot Legionella: Olav Høviks historie
3 august, 2022

Olav Høviks historie er en påminnelse om de alvorlige helsemessige konsekvensene som kan oppstå etter eksponering for le...

Ikke glem den årlige helsesjekken av varmeanlegget ditt!
Ikke glem den årlige helsesjekken av varmeanlegget ditt!
6 november, 2023

Når vi snakker om vannkvaliteten i varme- og kjøleanlegg, er begrepet "dødt vann" noe vi ofte hører. Dødt vann er vann u...

EU Sustainable Finance Action Plan
EU Sustainable Finance Action Plan
12 mai, 2022

EU Sustainable Finance Action Plan handler kort sagt om å omstille finanssystemet slik at det gir incentiver til privat ...