legionellakontroll

Hva er utfordringene?

Risiko for legionellautbrudd medfører strenge krav om helsemessig forsvarlig drift av bygg med aerosoldannende enheter. Forskrift for miljørettet helsevern setter derfor et krav om at det utføres en risikovurdering og at et legionellaprogram utarbeides ut i fra denne. 

Det må derfor gjennomføres kartlegging av anlegget, nødvendig datainnsamling og prøvetaking, som i sin tur danner grunnlaget for å utarbeide en risikovurdering.

AdobeStock_419266215-1
Inspektor på flere flater - transparent bakgrunn-1
legionellakontroll

Kompas løsning

Vår erfaring er at lokalt personell med god opplæring kan gjøre mye av dette selv. Kompa har derfor utviklet en digital tjeneste der lokalt personell gjør noe, og vi fikser resten. Slik skal vi gjøre lokalt personell gode, samtidig som sikkerheten blir ivaretatt. 


Løsningen er enkel å ta i bruk
og krever ingen
integrasjon

legionellakontroll

Digital kartlegging

Kartlegging og datainnsamling gjøres med vårt digitale verktøy Inspektor. Etter en enkel opplæring kan deres utvalgte nøkkelpersonell utføre dette. Våre rådgivere vil være tilgjengelig om dere har spørsmål underveis. 

Kartleggingen består i å innhente informasjon om innretningens oppbygging. Datainnsamling vil typisk være temperaturmålinger, vannprøver og intervju av lokal driftstekniker. 

AdobeStock_242277604-1
Kompa HardHat - Gul-1
legionellakontroll

Produktuavhengig risikovurdering

Våre fageksperter gjennomgår og kvalitetsikrer informasjonen i Inspektor, og utarbeider en ferdig oppdatert Legionella risikovurdering. Rapporten gir en detaljert oversikt over installasjoner som kan spre Legionella, evaluering av risiko og konkrete råd om tiltak for avvikshåndtering og driftsrutiner for å hindre bakterievekst i anlegget.

Kompa er en ren rådgivende part uten salg av produkter. Ved å benytte våre tjenester er dere derfor sikret en produktuavhengig 3. partsvurdering av dine innretninger og ditt legionellaprogram. 

Kompa er den eneste bedriften som tilbyr Legionella risikovurderinger iht. NS-ISO 31000:2018.

Digital legionellakontroll

Digitale fordeler med Inspektor

noun-user-2985835-FFFFFF (1)
ALLTID TILGANG TIL RÅDGIVNING
noun-cloud-server-4353634-FFFFFF (1)
alle dine bygg lagret på ett sted
noun-responsive-design-4247676-FFFFFF (1)
FUNGERER PÅ ALLE ENHTER
noun-cloud-security-620346-FFFFFF (1)
SIKKER LAGRING I SKYEN
Inspektor legionellakontroll

Klar til å gjøre legionellakontrollen digital?

Inspektor Vannbehandlingskontroll

Ikke helt klar enda?

Ta kontakt og be om mer informasjon

Send en melding og be om mer informasjon

Inspektor for rørleggere

Kompa kompetansepartner

Noen av våre kunder

legionellakontroll

Andre tjenester innen legionellakontroll

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi sender deg relevante nyheter fra Kompa og holder deg oppdatert om våre kurs og seminarer

Fyll inn din epost adresse

Kompa kunnskap

Artikler fra kunnskapssenteret

Noen skritt du kan ta for å minimere risikoen for Legionella i dine bygg
Noen skritt du kan ta for å minimere risikoen for Legionella i dine bygg
29 september, 2022

Minimer risikoen for Legionella i dine bygg Vannsystemer i bygg kan, dersom de ikke vedlikeholdes riktig, utvikle smitts...

Tradisjonell legionellakontroll
Tradisjonell legionellakontroll
23 september, 2022

Tradisjonell legionellakontroll Tradisjonell legionellakontroll har fokus på kontroll av temperaturer, brukerfrekvens og...

Legionella: Smitte
Legionella: Smitte
23 september, 2022

Smitte Det finnes over 50 legionellaarter og flere undergrupper, men ikke alle disse er assosiert med sykdom. Over 90 % ...