• Kompa

Kompaskolen holder kurs i ventilasjon

18. mars holder Kompaskolen ventilasjonskurs i Oslo!


I dette kurset gis det en introduksjon til ventilasjonsfaget, brukernes opplevelse av ventilasjonsanlegget gjennomgås, og videre oppbygning av hele anlegget med alle komponenter. Det fokuseres på praktisk forståelse, funksjon, feilsøking og vedlikeholdsbehov for alle sentrale komponenter. Det gjennomgås ikke prosjektering, men forenklede beregningsmetoder som er nyttige ved kontroll av ytelse og ved måling og feilsøking. Kurset holdes fra kl 09:30 til 16:00

Kurset er beregnet for driftsingeniører, prosjektledere og rådgivere.


PÅMELDING

Meld deg på ved å kontakte Kompaskolen på kompaskolen@kompa.no


Kursholder: David Zijdemans

David har fagbrev som rørlegger og er utdannet Siv. Ingeniør fra NTNU. Han har bak grunn som rådgivende ingeniør, Teknisk direktør i OSO Hotwater og Fagdirektør i Skarland Press/VVS-Foreningen. Han er forfatter av læreboken Vannbaserte oppvarmings og kjølesystemer, og har hatt en sentral rolle i fagkomiteene for bl.a Rørhånd boka, Varmenormen, Prenøk og Ventøk.