• Kompa

Kompaskolen holder kurs i Oslo

26 og 27 februar 2020 avholder Kompaskolen kurs i Oslo!


Tema for kursene er vannbehandling i lukkede varme og kjøleanlegg, og legionellakontroll i kaldt og varmtvannsanlegg med dusjer.

Kursene er tilrettelagt for byggdriftere, serviceteknikere, prosjektledere og driftsledere som ønsker å øke sin kunnskap om drift av tekniske anlegg. Dette innebærer å gjenkjenne avvik og begynnende problemer slik at nødvendige tiltak kan gjennomføres før anleggets effektivitet svekkes. Anlegg som behandles riktig holder driftskostnader og energibruk på et lavt nivå, og reduserer sannsynligheten for alvorlige driftsproblemer.

Kursene er individuelle, og man kan velge de kursene som er aktuelle for sitt anlegg. Etter kurset avholdes en kort prøve. Når prøven er bestått mottar hver kursdeltaker et sertifikat som bevis på deltakerens kompetanse innen fagfeltet.


PÅMELDING Meld deg på ved å kontakte Kompaskolen på kompaskolen@kompa.no

26. februar 2020 09.00 – 16.00 Vannbehandling i lukkede energianlegg: Et innføringskurs om vannbehandling i lukkede væskebårne varme- og kjøleanlegg, energibrønner og gjenvinnere. Kursholder: Van Ha Doan

27. februar 2020 09.00 – 16.00 Kurs i legionellasikring: Dette er et innføringskurs i legionellaproblematikk og ulike metoder for å unngå bakterien. Fokuset er på kaldt- og varmtvannsanlegg med dusjer. Kursholder: Van Ha Doan